Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1962-11-20, Skała
Zawód: pracownik do spraw ubezpieczeń
Wykształcenie: średnie policelane/pomaturalne
Absolwentka Wydziału Konserwacji Rzeźby w Państwowym Studium Sztuk Plastycznych. Pracowała jako przedstawicielka ds. ubezpieczeń. Była sekretarzynią Stowarzyszenia Opieki nad Zabytkami w Skale. W l. 2006-2013 przedstawicielka wojewody małopolskiego w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego... Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale. Członkini Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Członkini Prawa i Sprawiedliwości. Pełniła funkcję asystentki społecznej posłów PiS przy biurze parlamentarnym w Skale. W 2011 r. bez powodzenia kandydowała do Sejmu. W l. 2014-2015 radna powiatu krakowskiego. Posłanka od 2015 r. (VIII-X kad.). W Sejmie IX kadencji zasiadała w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Posła na Sejm RP Elżbiety Duda ul. Słomnicka 2 32-043 Skała woj. małopolskie

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
- poprawa jakości powietrza - odpowiedzialna polityka prospołeczna - wyższe emerytury i renty
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
sadownictwa
2
służby zdrowia
3
mediów
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
rozwój lokalnej infrastruktury drogowej
2
rozwój infrastruktury sportowej
3
realizowanie programów prospołecznych
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.
B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (mandat zdobywa kandydat, który dostał najwięcej głosów).
 2. Posłowie powinni być wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych (mandaty zdobywają kandydaci ugrupowań, które dostały najwięcej głosów).
 3. Posłowie powinni być wybierani w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jedno-, część w okręgach wielomandatowych).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…ciąż. Marzena Okła-Drewnowicz tak KO w kwestii aborcji – tak, w przypadkach przewidzianych w kompromisie aborcyjnym. Elżbieta Duda nie PiS   Jan Duda nie PiS   Anita Kucharska-Dziedzic tak Lewica   Waldy Dzikowski brak…

4.11.2020, Kwestionariusz: jakie poglądy na aborcję mają posłowie?

…ciąż. Marzena Okła-Drewnowicz tak KO w kwestii aborcji - tak, w przypadkach przewidzianych w kompromisie aborcyjnym. Elżbieta Duda nie PiS   Jan Duda nie PiS   Anita Kucharska-Dziedzic tak Lewica   Waldy Dzikowski brak…

30.09.2020, W kolejce do posła. Gdzie są biura poselskie?

…samodzielnie prowadzi trzy z siedmiu biur, a Piotr Müller - dwa. Po sześć biur mają Aleksander Mrówczyński, Elżbieta Duda, Janusz Śniadek, Krzysztof Kozik, Marcin Horała i dwóch ministrów: Marek Gróbarczyk i Mariusz Błaszczak. Wszyscy politycy to…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
2019
kandydatka na posła, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Kraków, liczba głosów: 8298
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
2019
kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Kraków, liczba głosów: 8993
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta
Nazwisko: Duda
Nazwisko panieńskie: Morawska
Data urodzenia: 1962-11-20
Miejsce urodzenia: Skała
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 195,18 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: Vienna Life
Pełna kwota: 39 000 PLN

Nazwa: Amundi
Pełna kwota: 40 844,29 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2,88 a
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 17,52 a
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 529,80 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30 529,80 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 110 898,20 PLN brutto

Opis: umowa zlecenie
Kwota: 70,24 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-inwestycyjny w Getin Noble Bank SA
Cała kwota: 140 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta
Nazwisko: Duda
Nazwisko panieńskie: Morawska
Data urodzenia: 1962-11-20
Miejsce urodzenia: Skała
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 33 600 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: Vienna Life
Pełna kwota: 40 000 PLN

Nazwa: Obligacje
Pełna kwota: 40 733 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2,88 a
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 17,52 a
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 20 041,60 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 66 450,29 PLN brutto

Opis: przychód z tytułu zwiększenia limitu na skł. podróży zagranicznych
Kwota: 676,36 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-inwestycyjny w Getin Noble Bank SA
Cała kwota: 140 000 PLN
Uwagi: okres kredytowania 30 lat
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-08-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta
Nazwisko: Duda
Nazwisko panieńskie: Morawska
Data urodzenia: 1962-11-20
Miejsce urodzenia: Skała
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: Vienna Life
Pełna kwota: 37 000 PLN

Nazwa: Obligacje
Pełna kwota: 40 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2,88 a
Wartość: 40 000 PLN

Rodzaj: działka budowalana
Powierzchnia działki: 17,52 a
Wartość: 200 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 529,80 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30 529,80 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 110 898,20 PLN brutto

Opis: umowa zlecenia
Kwota: 70,24 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-inwestycyjny w Getin Noble Bank SA
Cała kwota: 140 000 PLN
Uwagi: okres kredytowania 30 lat
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta
Nazwisko: Duda
Nazwisko panieńskie: Morawska
Data urodzenia: 1962-11-20
Miejsce urodzenia: Skała
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 27 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: Vienna Life
Pełna kwota: 45 000 PLN

Nazwa: Obligacje
Pełna kwota: 40 000 PLN

Uwagi ogólne: małżeńska wspólność majątkowa
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2,88 a
Wartość: 34 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku

Rodzaj: działka budowalana
Powierzchnia działki: 17,52 a
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27 360 PLN opodatkowana: 2 702,40 PLN

Opis: uposażenie brutto
Kwota: 118 914,60 PLN

Opis: wynajem
Kwota: 650 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-inwestycyjny w Getin Noble Bank S.A.
Cała kwota: 140 000 PLN
Uwagi: okres kredytowania 30 lat
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta
Nazwisko: Duda
Nazwisko panieńskie: Morawska
Data urodzenia: 1962-11-20
Miejsce urodzenia: Skała
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 40 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusz SKANDIA
Pełna kwota: 45 000 PLN
Uwagi ogólne: małżeńska wspólność majątkowa
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku
Uwagi: wartość w przybliżeniu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2,88 a
Wartość: 34 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku

Rodzaj: działka budowalana
Powierzchnia działki: 17,52 a
Wartość: 190 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN brutto
Uwagi: w tym opodatkowana: 2 316,96 PLN nieopodatkowana: 27 360 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,10 PLN

Opis: wynajem
Kwota: 2838 PLN

Opis: umowa-zlecenie Votum SA
Kwota: 705,70 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus C-Max
Rok produkcji: 2003
Wartość: 13 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-inwestycyjny w Getin Bank S.A.
Cała kwota: 140 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 160 000 PLN
Uwagi: zaciągnięty w 2007 roku, okres kredytowania 30 lat
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-19
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta
Nazwisko: Duda
Data urodzenia: 1962-11-20
Miejsce urodzenia: Skała
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusz AEGON
Pełna kwota: 15 500 PLN

Nazwa: fundusz SKANDIA
Pełna kwota: 45 000 PLN

Uwagi ogólne: małżeńska wspólność majątkowa
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku
Uwagi: wartość w przybliżeniu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2,88 a
Wartość: 34 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku

Rodzaj: działka budowalana
Powierzchnia działki: 17,52 a
Wartość: 190 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta radnego powiatowego
Kwota: 23 526 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 3520,29 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 3846,28 PLN nieopodatkowana: 193,08 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 19 562,10 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: ford
Model: focus c-max
Rok produkcji: 2003
Wartość: 13 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-inwestycyjny w Getin Bank S.A.
Cała kwota: 1X0000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 170 000 PLN
Uwagi: zaciągnięty w 2007 roku, okres kredytowania 30 lat
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta
Nazwisko: Duda
Data urodzenia: 1962-11-20
Miejsce urodzenia: Skała
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Votum S.A.
Stanowisko lub funkcja: Radna Powiatu Krakowskiego
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusz AEGON
Pełna kwota: 17 500 PLN

Nazwa: fundusz SKANDIA
Pełna kwota: 45 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2,88 a
Wartość: 34 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku

Rodzaj: działka budowalana
Powierzchnia działki: 17,52 a
Wartość: 190 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel, własność nabyta w drodze spadku

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta radnego powiatowego
Kwota: 23,526 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: ford
Model: focus c-max
Rok produkcji: 2003
Wartość: 13 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-inwestycyjny w Getin Bank S.A.
Cała kwota: 140 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 180 000 PLN
Uwagi: zaciągnięty w 2007 roku, okres kredytowania 30 lat
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-04