Obietnice polityków

Od 2011 r. zbieramy obietnice polityków. Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecują, rozliczaj polityków.

Buduj z nami obywatelskie archiwum obietnic. Znajdź wypowiedź polityka, wejdź w jego profil w serwisie i dodaj obietnicę przez formularz. Chcesz regularnie monitorować obietnice wyborcze? Napisz na adres 61@art61.pl i zostań e-wolontariuszem.

Wybrany tag:

gospodarka i energetyka

O ustawie o opłatach i podatkach lokalnych, dotyczących opłaty targowej.

Myślę, że zapis, aby wprowadzić dla tych kupców opłatę targową, znalazł się w nowej ustawie omyłkowo. Zrobimy wszystko, żeby tego nie było, bo to byłaby głupota. Senat już naniósł poprawki, więc jak ustawa wróci do Sejmu, zajmiemy się nią.

Źródło: www.krosno24.pl

22 Krosno
PSL
gospodarka i energetyka
handel
sprawy ogólnopolskie
Rozwój gospodarczy

Rozwój gospodarczy oparty na narodowych zasobach: energetycznych (m.in. węgiel, gaz łupkowy, wody geotermalne, inne kopaliny użyteczne), rolniczych, przyrodniczych oraz wykorzystaniu aktywności obywateli, ich wiedzy, pracowitości i innowacyjności; Zrównoważony rozwój kraju, realizowany we współpracy z samorządami lokalnymi, pozwalający na walkę z bezrobociem, zapewnienie godnych warunków życia i realizację celów życiowych, niezależnie od miejsca zamieszkania; Zwiększenie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez wzmocnienie funduszy poręczeń kredytowych i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków europejskich, wsparcie powstawania i zwiększenie efektywności inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych i stref gospodarczych;

Źródło: www.ardanowski.info

PiS
Toruń
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Rozwój obszarów wiejskich

Rozwój obszarów wiejskich i uczynienie z nich równoprawnego, dobrego miejsca do życia poprzez poprawę konkurencyjności sektora rolnego, wspieranie produkcji żywności wysokiej jakości, w tym żywności ekologicznej, przyciągnięcie inwestorów tworzących miejsca pracy oraz poprawę gospodarki wodnej, m. in. poprzez zwiększenie małej retencji;

Źródło: www.ardanowski.info

PiS
sprawy ogólnopolskie
rolnictwo
gospodarka i energetyka
Toruń
Rozwój gospodarki w województwie opolskim

Chciałbym pracować na rzecz rozwoju gospodarki w województwie opolskim- pracując w Sejmie, tworząc przepisy, które są przyjazne dla przedsiębiorców Dodane przez: Angelika

Źródło: www.youtube.com

niezrzeszony
Opole
sprawy lokalne
gospodarka i energetyka
Polska nowoczesna

My chcemy ożywić polski przemysł, chcemy równych warunków dla polskiego rolnictwa na wspólnym europejskim rynku, chcemy, by szkoły polskie nie tylko uczyły, ale również wychowywały młodych Polaków. Chcemy, by Polacy, niezależnie od zamożności, mieli równy i wygodny dostęp do służby zdrowia. Krótko mówiąc – chcemy Polski nowoczesnej, spełniającej aspiracje Polaków.

Źródło: www.kosmazlotowski.pl

PiS
Bydgoszcz
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
rolnictwo
edukacja i szkolnictwo wyższe
ochrona zdrowia
Renegocjacja pakietu klimatyczno-energetycznego

PiS podziela stanowisko związku, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego

Źródło: solidarnosckatowice.pl

Katowice
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
sprawy europejskie
Gaz łupkowy

Przygotowanie ustaw dotyczących eksploatacji gazu łupkowego w Polsce – bez  dobrego prawa, czytelnych przepisów  nie wykorzystamy tego wielkiego bogactwa narodowego.

Źródło: antonimezydlo.pl

PO
Toruń
sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
gospodarka i energetyka
Wspólny rynek

Wspólny rynek towarów i usług jest faktycznie jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Dlatego należy intensywnie wspierać jego dalszy rozwój. W tym kontekście wydaje się kluczowe zniesienie barier biurokratycznych. Jednocześnie jednak rynek europejski powinien być chroniony przed dumpingową konkurencją, zwłaszcza dalekowschodnią. Dodane przez: Asia

Źródło: www.rp.pl

2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
prawa konsumentów
wspólny rynek
gospodarka i energetyka
Rozwój infrastuktury

Moje priorytety to przede wszystkim pomoc w: […] budowie obwodnic: Kartuz, Kościerzyny, Metropolitalnej Obwodnicy Trójmiasta oraz Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta. Dodane przez: Sylwia

Źródło: chojnice24.pl

PO
infrastruktura
gospodarka i energetyka
sprawy lokalne
Krytyka nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013

Polsce potrzebny jest ponad podziałami politycznymi pakt dla rozwoju gospodarki. Tyle tylko, że pod rządami Platformy i PSL Polska nie ma na to szans. Dodane przez: Sylwia

Źródło: polska.newsweek.pl

Chrzanów
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Przedsiębiorczość

Ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców. Proste podatki i mniej biurokracji.

Źródło: www.malgorzataniemczyk.pl

PO
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
budżet państwa i podatki
9 Łódź
Bezpieczeństwo

profesjonalizacja armii, wprowadzenie systemu ochrony przed klęskami żywiołowymi, uruchomienie eksploatacji gazu łupkowego, przywrócenie zlikwidowanych komisariatów policji Dodane przez: Daria

Źródło: ryszardterlecki.pl

PiS
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
gospodarka i energetyka
Pomorska Kolej Metropolitalna

Jestem pewien, że rozsądek zwycięży i że inwestycja na miarę XXI wieku, ważna dla dziesiątek tysięcy mieszkańców Pomorza, nie zostanie zablokowana. Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której budowa PKM zostałaby wstrzymana, dlatego też wierzę, że odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie skuteczne. Dodane przez: Sylwia

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

PO
sprawy lokalne
26 Gdynia
infrastruktura
gospodarka i energetyka
Reformy

Za sprawę absolutnie najważniejszą uważam przeprowadzenie reform, dzięki którym Polska będzie mogła dalej się rozwijać. Trzeba zrównoważyć finanse publiczne, usprawnić państwo, poprawić usługi publiczne – takie jak opiekę zdrowotną. W tych sprawach na pewno będę mobilizował rząd do działania.

Źródło: www.rosati.pl

PO
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
budżet państwa i podatki
20 Warszawa
Miejscowi kupcy

Trzeba zadbać o miejscowych kupców. Czas skończyć z ułatwianiem wznoszenia nowych hipermarketów.

Źródło: slawomirzawislak.pl

PiS
Chełm
sprawy lokalne
gospodarka i energetyka
Bezpieczeństwo energetyczne

Chcę zabiegać o bezpieczna energię, o niższe rachunki za gaz i elektryczność. Dodane przez: Magda

Źródło: www.saryusz-wolski.pl

PO
6 łódzki
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Zlikwidowanie opłat roamingowych

Mam nadzieję, że opłaty roamingowe zostaną zupełnie zlikwidowane już w grudniu przyszłego roku – zgodnie z rekomendacją europosłów. My w Parlamencie Europejskim wykonaliśmy już swoją pracę w tej materii i w kwietniu tego roku zagłosowaliśmy nad pakietem telekomunikacyjnym. Teraz czekamy na decyzję państw członkowskich. Dodane przez: Magda

Źródło: www.saryusz-wolski.pl

PO
6 łódzki
prawa konsumentów
sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
Gaz łupkowy

Gaz z łupków jest szansą dla Polski. Życzmy sobie, aby ten gaz tutaj był. Rząd pracuje nad tym, aby gminy z tytułu eksploatacji złóż zarobiły jak najwięcej. Do końca czerwca ma być już wiadomo jakiej wysokości ma to być podatek. Dodane przez: Sylwia

Źródło: wizjalokalna.pl

PO
gaz łupkowy
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Zatrudnienie młodych ludzi

Będę inicjować autentyczną politykę zatrudnienia ludzi młodych, których w naszym regionie  pozostaje bez pracy 30 %. Konsekwentnie będę dążyć do odblokowania młodym ludziom dostępu do zawodów, które są nadmiernie limitowane.

Źródło: www.czartoryski.pl

PiS
sprawy lokalne
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
rynek pracy
Siedlce
Przeciwdziałanie prywatyzacji KGHM

 Zamierzam aktywnie działać na rzecz rozwoju regionu – zarówno poprzez zabieganie o szybką realizację inwestycji jaką jest trasa S3, jak i przeciwdziałanie dalszej wyprzedaży przez Skarb Państwa akcji KGHM Polska Miedź SA Źródło: wybierzpis.org.pl Kandydat przedstawił także dwie najważniejsze tezy swego programu. Pierwsza z nich, najbardziej istotna, to wstrzymanie dalszej prywatyzacji Polskiej Miedzi i to bez względu na to, czy proces ten miałby polegać na sprzedaży udziałów przez skarb państwa, czy też na kolejnej emisji akcji. Źródło: miedziowe.pl

PiS
gospodarka i energetyka
1 Legnica
Promocja gospodarcza regionu Zamościa

Trzeba zadbać o promocję gospodarczą Zamościa i regionu. Czas skończyć z mitem, że oto Zamość i region mogą utrzymywać się z turystyki.

Źródło: slawomirzawislak.pl

PiS
sprawy lokalne
Chełm
gospodarka i energetyka
Zakres pracy w Sejmie

W Sejmie chcę nadal zajmować się: gospodarką i energetyką (bezpieczeństwo energetyczne kraju, innowacyjność, inteligentne sieci), ułatwieniami w prowadzeniu biznesu (europejski rynek usług, konkurencyjność), dostosowaniem kształcenia do wymogów rynku pracy, mieszkaniami dla młodych ludzi nie posiadających zdolności kredytowej, zwiększeniem kontraktów dla szpitali

Źródło: źródło: www.akcjakonin.pl

PO
Konin
gospodarka i energetyka
przedsiębiorczość
rynek pracy
infrastruktura
ochrona zdrowia
Remont tamy na Jeziorze Nyskim, obwodnica, uruchomienie wałbrzyskiej podstrefy ekonomicznej

Jest tu kilka inwestycji niezmiernie istotnych dla mieszkańców. To remont tamy na Jeziorze Nyskim i fragmentu rzeki, to obwodnica i wreszcie uruchomienie wałbrzyskiej podstrefy ekonomicznej, tak by na tych 255 hektarach jak najszybciej pojawiły się firmy, przedsiębiorstwa. Dodane przez: Angelika

Źródło: opole.gazeta.pl

PO
Opole
sprawy lokalne
infrastruktura
gospodarka i energetyka
Ułatwienia dla przedsiębiorców

Jak dodał Napieralski, chodzi o to, by stwarzać ułatwienia dla przedsiębiorców zakładających własne interesy, by przepisy ich dotyczące były proste. „Ważny jest też spokój, przewidywalność kursu walut i stabilność w podejmowaniu decyzji” – zaznaczył Źródło: gs24.pl

Źródło: www.gs24.pl

SLD
41 Szczecin
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Przetargi

Żeby w przetargach ważna była nie tylko cena, ale ile umów o pracę daje dana firma. My to zrobiliśmy w ministerstwie - w przetargu na ochronę i dbanie o czystość, wszędzie zapisaliśmy w przetargu ilość umów etatowych. Dziś wszyscy ochroniarze i wszyscy, którzy dbają o czystość w ministerstwie są zatrudnieni na etacie. To jest kierunek, jaki trzeba przyjąć

Źródło: www.bankier.pl

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
PSL
gospodarka i energetyka
przedsiębiorczość
rynek pracy
Reprywatyzacja

(...) Powrót własności prywatnej do właścicieli jest podstawą. (...) Własność powinna być święta. Reprywatyzacja dobrze by było, gdyby następowała. (...)

Źródło: www.facebook.com

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Waluta

Skalą bezpieczeństwa zewnętrznego Polski jest nie tylko armia (...) Skalą bezpieczeństwa jest złoty polski. Musimy mieć własną walutę i ja (...) nie zrobię nic, co by mogło iść w kierunku pozbycia się polskiego złotego na rzecz euro.

Źródło: www.facebook.com

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Kwota wolna od podatku

‪Podniesienie kwoty wolnej od podatku to jedna z głównych obietnic Andrzeja Dudy z 2015 r. Po 5 latach ktoś tę obietnicę musi zrealizować za niego. Jako prezydent złożę projekt ustawy podnoszącej kwotę wolną, dzięki której w praktyce osoby z płacą minimalną przestaną płacić podatek PIT.‬

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-07-01

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Odszkodowanie od Gazpromu

Polska firma, polskie PGiGN wygrała proces arbitrażowy z rosyjskim Gazpromem i właśnie dzisiaj nad ranem rosyjski Gazprom wpłacił na rachunek spółki półtora miliarda dolarów odszkodowania (…). Wspierałem polską spółkę ze wszystkich sił, dążąc do tego żebyśmy wreszcie pokazywali naszą niezależność i rzeczywiście to, że jesteśmy suwerenni i to, że będziemy tak samo jak inni na zachodzie Europy negocjowali, rozmawiali z dostawcą rosyjskim, jeżeli chodzi o gaz. A nie że będą nam dyktowali ceny z kosmosu i będziemy z gaz płacili więcej niż Niemcy, tylko dlatego, że do tej pory nie zadbano, byśmy mogli mieć dywersyfikację dostaw.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-07-01

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Obniżka cen gazu

Od dzisiaj cena gazu obniża się o 10,5 proc (…) A to, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę dotychczasowych obniżek poczynając od 2015 r., oznacza, że w sumie ta cena gazu spada o 18 proc. (…) Zostało obliczone, że takie rodziny, które ogrzewają dom i używają gazu także do celów kuchennych i higienicznych, choćby do ogrzania wody, będą oszczędzały w granicach 1800 zł rocznie. To są konkretne pieniądze, które zostaną w portfelu polskich rodzin.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-07-01

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Nowe stawki VAT

Od 1 lipca zacznie obowiązywać nowa matryca VAT. W praktyce oznacza ona że, nie tylko przedsiębiorcom będzie łatwiej rozliczać podatek VAT, że będzie on prostszy, bardziej ujednolicony niż do tej pory, ale to oznacza że zniknie cały szereg absurdów, a w efekcie że spadnie VAT, zmniejszy się po prostu na cały szereg artykułów, m.in. zmniejszy się VAT na artykuły dla niemowląt (…), zmniejszy się z 8 do 5 proc., więc to jest realny spadek. Będzie zmniejszony VAT także na artykuły higieniczne (…) Ale to także zmniejszenie VAT-u na żywność (…) w tej chwili będzie równo – 5 proc na wszystko na całe pieczywo i na wyroby ciastkarskie. Będzie zmniejszony VAT na takie artykuły jak musztarda z 23 do 5 proc. (…) To jest realna zmiana, która będzie, mam nadzieję, dla wszystkich państwa wkrótce odczuwalna.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-07-01

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

Wszystkim tym, którzy pytają ostatnio o podatki zwracam uwagę, że przecież to w okresie kiedy ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej i rządzi Zjednoczona Prawica, zostały podjęte decyzje o obniżeniu podatku dochodowego w pierwszej grupie podatkowej z 18 na 17 proc. To realny zysk dla ludzi. O podwyższeniu kwoty wolnej dla najmniej zarabiających do 8 tys. zł. Podatek dochodowy płaci się dopiero, jak ktoś w dochodach przekroczy 8 tys. zł. (…) Młodzi ludzie w ogóle nie płacą podatku dochodowego.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-07-01

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Polityka społeczna

Spory przeszłości zostały rozstrzygnięte, a mianowicie: 500+, wiek emerytalny, trzynasta emerytura. (...) Nie ma po co wracać do starych podziałów, do starych dyskusji, których wszyscy mają dosyć. Nie ma co wracać do walki z cieniem. Dzisiaj trzeba patrzeć na dzień jutrzejszy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Frankowicze

Wymusimy na rządzących inicjatywy, które mają pomóc frankowiczom.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Kwota wolna od podatku

Jeżeli trzeba będzie wesprzeć inicjatywy zmierzające do tego, aby podwyższyć kwotę wolną od podatku, to będzie na to moja zgoda. I tego będziemy żądać od rządących.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Kryzys gospodarczy

Dzisiaj przed nami bardzo trudne decyzje. Potrzebne są racjonalne decyzje, jak wychodzić z epidemii, ale przede wszystkim jak poradzić sobie z jednym z największych kryzysów, który jest przed nami. Niestety, jeśli patrzymy, jakie ta władza ostatnio podejmowała decyzje dotyczące epidemii to trudno o optymizm, jeżeli chodzi o kryzys gospodarczy. Dlatego potrzebny jest silny, niezależny od partii prezydent, który będzię patrzył władzy na ręce, będzie proponował jasne rozwiązania, bo inaczej ta władza poprowadzi nas nie tylko w złym kierunku, ale poprowadzi nas do Polski, która nie będzie w stanie przez lata wyjść z kryzysu gospodarczego. Dlatego dzisiaj potrzebna jest równowaga, a nie monopol jednej władzy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

(...) Nie ma zgody na podwyższenie podatków, nie ma zgody na nowe podatki (...)

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Programy socjalne

Wiele lat temu powiedzieliśmy, że popieramy program 500+, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego, że szanujemy trzynastą emeryturę. Te sprawy są już po prostu zamknięte. W związku z czym nie po co do nich wracać.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Miejsca pracy w nowych technologiach

Dlaczego wielka światowa firma z amerykańskim rodowodem jaką jest Microsoft inwestuje w Polsce miliard dolarów? Dlaczego amerykańska firma o światowym zasięgu Google inwestuje 2 miliardy dolarów, jak zapowiedziała? Dlaczego? Dlatego, że Polska dobrze rozwija się gospodarczo. Dlatego, że jest prowadzona mądra polityka, a przede wszystkim dlatego, że jest wzmacniane polskie bezpieczeństwo. To są setki miejsc pracy dla młodych ludzi, dla młodych inżynierów w najnowocześniejszych technologiach, na najnowocześniejszych stanowiskach. To są miejsca pracy takie jak top na świecie. O to właśnie chodziło. Taką Polskę ja chcę budować.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Połączenie kolejowe dla Kwidzynia

Ale to, proszę państwa, także i takie ogromne inwestycje jak Centralny Port Komunikacyjny, wokół którego musi być zbudowana sieć połączeń. Także i Kwidzyń na tym skorzysta, bo Kwidzyń będzie połączony z Warszawą i CPK szybką koleją, koleją wysokich prędkości. To będzie oznaczało skrócenie czasu podróży koleją z Kwidzynia do Warszawy z 3.40 do 1,5 godziny. Przepraszam do 1 godz. 50 min.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wsparcie dla młodych przedsiębiorców

Chcę wspierać młodych, dalej tak jak ich wspierałem w czasie swojej prezydentury. Chociażby tych odważnych, którzy zakładali start-up. Zapraszałem ich do pałacu prezydenckiego. Mogli się przedstawić wielkim inwestorom. Zawarto wiele umów dzięki którym młodzi mogli podzielić się swoimi pomysłami i uzyskać za nie pieniądze. Krótko mówiąc, wdrożyć je we współpracy z wielkimi firmami, chociażby tymi które są własnością Skarbu Państwa.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wsparcie dla młodych przedsiębiorców

Ale to były, proszę państwa, także tak zwane prezydenckie paszporty, czyli bilety do prezydenckiego samolotu dla młodych przedsiębiorców, którzy stworzyli start-upy, którzy mieli dobre pomysły, po to by mogli ze mną polecieć. I byli ze mną w Finlandii, w Szwajcarii, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, spotykali się ze swoimi młodymi kolegami. Patrzyli jak tam funkcjonuje rynek start-upów, spotykali się z inwestorami. To wszystko służyło temu, żeby ich promować. To wszystko służyło temu, aby stwarzać dla młodych większą szansę w naszym kraju. Ja chcę to nadal kontynuować.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rządy poprzedników

Rozmawiajcie ze swoimi rodzinami, rozmawiajcie ze swoimi sąsiadami, przyjaciółmi. Powiedzcie im, żeby sobie porównali, jak im się żyło w latach 2008-2015, kiedy rządziło PO, a jak im się żyje przez ostatnie 5 lat. Przypomnijcie im, że wtedy podwyższano im wiek emerytalny wbrew ich woli, przypomnicie im, ze im podwyższano podatki, przypomnijcie że zabrano im pieniądze z OFE. Przypomnijcie im o tym, bo oni zapominają, że wtedy upadały polskie stocznie, a nikt ich nie ratował, bo taka była wtedy władza, że się wtedy nic nie opłacało, że chciano sprzedać polski LOT, bo się miał nie opłacać. Myśmy odwrócili zupełnie tę politykę.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wiek emerytalny

To było moje główne zobowiązanie wyborcze z 2015 r., że ten wiek emerytalny będzie obniżony. Obiecywałem to, również i tutaj w Starogardzie Gdańskim 16 kwietnia, kiedy tu byłem na spotkaniu i zrobiłem to zaraz po objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. Wiek emerytalny jest dzisiaj taki jak poprzednio.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
500 +

Ale to proszę państwa także czasy, kiedy wobec 800 tys. dzieci, które w Polsce nie dojadały i żyły w biedzie. Wtedy mówiono o szczawiu i mirabelkach. Pamiętacie państwo, szczaw i mirabelki. To była kolejna zmiana, której postanowiłem dokonać choć większość ludzi w to nie wierzyła, że jest możliwa, a mianowicie wprowadzenie programu 500 plus i rzeczywiste wsparcie dla rodziny wychowującej dzieci.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Metropolitalna obwodnica trójmiasta

Chcę państwa poinformować, że rozmawiałem na ten temat z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury i mam jego zobowiązanie, że obwodnica będzie zrealizowana w wariancie, który był uzgodniony i zaakceptowany przez mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Chcę powiedzieć jeszcze jedno, metropolitalna obwodnica trójmiasta będzie realizowana ze środków z budżetu centralnego, ze środków publicznych, te środki już zostały przeznaczone (…), będzie realizowana w najbliższym czasie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Centralny Port Komunikacyjny

A dlaczego ten cały biznes, który jest z tym [Centralnym Portem Komunikacyjnym – przyp. MPW] związany nie może się rozwijać u nas? Dlaczego u nas mają nie powstawać te centra logistyczne, które powstaną wokół portu lotniczego? Dlaczego u nas ma się nie rozwijać ta infrastruktura komunikacyjna, która oplecie cały kraj? 1800 km linii kolejowych, tysiące km większych i mniejszych arterii komunikacyjnych. Jesteśmy dużym państwem w sercu Europy, stać nas na taką inwestycję.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wielkie inwestycje

Wielkie inwestycje właśnie ten impuls rozwojowy dają. To prowadzi do wzrostu zamożności społeczeństwa, to prowadzi do wzrostu wynagrodzeń, to prowadzi do rozwoju kraju. To wreszcie prowadzi do tego, że inwestorzy ze świata będą jeszcze chętniej do nas przyjeżdżali.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-29

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Polityka społeczna

Chcę się zwrócić do wszystkich, którzy głosowali na prezydenta Andrzeja Dudę. Szanuję was, słyszę was. Rozumiem, że oceniacie ostatnie pięć lat pozytywnie. Nawet jeśli mamy inne zdanie, to co do niektórych spraw absolutnie się zgadzamy. Zgadzamy się co do 500+, wieku emerytalnego, trzynastej emerytury. Możecie być spokojni. To wszystko, co zostało zagwarantowane, na sto procent będzie podtrzymane.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-28

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Świadczenia emerytalne dla członków OSP

Czas jest rzeczywiście, żeby rozwijająca się Polska pomyślała także o jakimś dodatkowym świadczeniu emerytalnym dla tych, co lata przesłużyli w ochotniczej straży pożarnej, a o czym po cichu do mnie mówią.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2020-06-28

gospodarka i energetyka
prezydent2020