Obietnice polityków

Od 2011 r. zbieramy obietnice polityków. Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecują, rozliczaj polityków.

Buduj z nami obywatelskie archiwum obietnic. Znajdź wypowiedź polityka, wejdź w jego profil w serwisie i dodaj obietnicę przez formularz. Chcesz regularnie monitorować obietnice wyborcze? Napisz na adres 61@art61.pl i zostań e-wolontariuszem.

Wybrany tag:

gospodarka i energetyka

Rozwój gospodarczy

Rozwój gospodarczy oparty na narodowych zasobach: energetycznych (m.in. węgiel, gaz łupkowy, wody geotermalne, inne kopaliny użyteczne), rolniczych, przyrodniczych oraz wykorzystaniu aktywności obywateli, ich wiedzy, pracowitości i innowacyjności; Zrównoważony rozwój kraju, realizowany we współpracy z samorządami lokalnymi, pozwalający na walkę z bezrobociem, zapewnienie godnych warunków życia i realizację celów życiowych, niezależnie od miejsca zamieszkania; Zwiększenie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez wzmocnienie funduszy poręczeń kredytowych i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków europejskich, wsparcie powstawania i zwiększenie efektywności inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych i stref gospodarczych;

Źródło: www.ardanowski.info

PiS
Toruń
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Rozwój obszarów wiejskich

Rozwój obszarów wiejskich i uczynienie z nich równoprawnego, dobrego miejsca do życia poprzez poprawę konkurencyjności sektora rolnego, wspieranie produkcji żywności wysokiej jakości, w tym żywności ekologicznej, przyciągnięcie inwestorów tworzących miejsca pracy oraz poprawę gospodarki wodnej, m. in. poprzez zwiększenie małej retencji;

Źródło: www.ardanowski.info

PiS
sprawy ogólnopolskie
rolnictwo
gospodarka i energetyka
Toruń
Inwestycje w gaz łupkowy (drugie exposé)

Gaz łupkowy to także bezpośrednie inwestycje spółek Skarbu Państwa, PGNiG, Orlenu, Lotosu, KGHM, Tauronu. To także budowa trzech kopalń. I do 2016 roku zakładamy, że te inwestycje osiągną także poziom 50 miliardów złotych.

Źródło: wyborcza.pl

PO
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
obietnice premiera
Zamówienia publiczne dla uczciwych pracodawców

Z zamówień publicznych będą korzystali Ci, którzy zatrudniają na umowę o pracę. Chcemy ograniczyć przewagę firm, które budują przewagę na zatrudnianiu pracowników na różnych formach umów śmieciowych.

Źródło: www.premier.gov.pl

PO
Warszawa
sprawy ogólnopolskie
rynek pracy
gospodarka i energetyka
obietnice premiera
Polska nowoczesna

My chcemy ożywić polski przemysł, chcemy równych warunków dla polskiego rolnictwa na wspólnym europejskim rynku, chcemy, by szkoły polskie nie tylko uczyły, ale również wychowywały młodych Polaków. Chcemy, by Polacy, niezależnie od zamożności, mieli równy i wygodny dostęp do służby zdrowia. Krótko mówiąc – chcemy Polski nowoczesnej, spełniającej aspiracje Polaków.

Źródło: www.kosmazlotowski.pl

PiS
Bydgoszcz
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
rolnictwo
edukacja i szkolnictwo wyższe
ochrona zdrowia
Oskładkowanie wynagrodzeń członków rad nadzorczych

Oskładkowanie wynagrodzeń z tytułu zasiadania w radach nadzorczych.

Źródło: www.premier.gov.pl

PO
Warszawa
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
rynek pracy
obietnice premiera
Renegocjacja pakietu klimatyczno-energetycznego

PiS podziela stanowisko związku, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego

Źródło: solidarnosckatowice.pl

Katowice
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
sprawy europejskie
Ułatwienia dla przedsiębiorców (drugie exposé)

Chcemy także ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie w tych trudnych czasach, i także w dalszej przyszłości.

Źródło: wyborcza.pl

PO
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
obietnice premiera
Udogodnienia dla przedsiębiorców

Od października 2014 r. przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność w dniu wpisu do KRS.

Źródło: www.premier.gov.pl

PO
Warszawa
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
obietnice premiera
Utrzymanie wzrostu gospodarczego (drugie exposé)

(…) ja powiem, że są to bezdyskusyjnie dwa priorytety. To jest utrzymanie wzrostu gospodarczego, utrzymanie tego tempa rozwoju Polski, który wzbudza podziw na całym świecie, nawet jeśli będzie mniejszy niż w ostatnich latach, ale utrzymanie za wszelką cenę tego dodatniego wzrostu.

Źródło: wyborcza.pl

PO
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
obietnice premiera
Wspólny rynek

Wspólny rynek towarów i usług jest faktycznie jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Dlatego należy intensywnie wspierać jego dalszy rozwój. W tym kontekście wydaje się kluczowe zniesienie barier biurokratycznych. Jednocześnie jednak rynek europejski powinien być chroniony przed dumpingową konkurencją, zwłaszcza dalekowschodnią. Dodane przez: Asia

Źródło: www.rp.pl

2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
prawa konsumentów
wspólny rynek
gospodarka i energetyka
Rozwój infrastuktury

Moje priorytety to przede wszystkim pomoc w: […] budowie obwodnic: Kartuz, Kościerzyny, Metropolitalnej Obwodnicy Trójmiasta oraz Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta. Dodane przez: Sylwia

Źródło: chojnice24.pl

PO
infrastruktura
gospodarka i energetyka
sprawy lokalne
Krytyka nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013

Polsce potrzebny jest ponad podziałami politycznymi pakt dla rozwoju gospodarki. Tyle tylko, że pod rządami Platformy i PSL Polska nie ma na to szans. Dodane przez: Sylwia

Źródło: polska.newsweek.pl

Chrzanów
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Przedsiębiorczość

Ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców. Proste podatki i mniej biurokracji.

Źródło: www.malgorzataniemczyk.pl

PO
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
budżet państwa i podatki
9 Łódź
Bezpieczeństwo

profesjonalizacja armii, wprowadzenie systemu ochrony przed klęskami żywiołowymi, uruchomienie eksploatacji gazu łupkowego, przywrócenie zlikwidowanych komisariatów policji Dodane przez: Daria

Źródło: ryszardterlecki.pl

PiS
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
gospodarka i energetyka
Pomorska Kolej Metropolitalna

Jestem pewien, że rozsądek zwycięży i że inwestycja na miarę XXI wieku, ważna dla dziesiątek tysięcy mieszkańców Pomorza, nie zostanie zablokowana. Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której budowa PKM zostałaby wstrzymana, dlatego też wierzę, że odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie skuteczne. Dodane przez: Sylwia

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

PO
sprawy lokalne
26 Gdynia
infrastruktura
gospodarka i energetyka
Miejscowi kupcy

Trzeba zadbać o miejscowych kupców. Czas skończyć z ułatwianiem wznoszenia nowych hipermarketów.

Źródło: slawomirzawislak.pl

PiS
Chełm
sprawy lokalne
gospodarka i energetyka
Bezpieczeństwo energetyczne

Chcę zabiegać o bezpieczna energię, o niższe rachunki za gaz i elektryczność. Dodane przez: Magda

Źródło: www.saryusz-wolski.pl

PO
6 łódzki
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Zlikwidowanie opłat roamingowych

Mam nadzieję, że opłaty roamingowe zostaną zupełnie zlikwidowane już w grudniu przyszłego roku – zgodnie z rekomendacją europosłów. My w Parlamencie Europejskim wykonaliśmy już swoją pracę w tej materii i w kwietniu tego roku zagłosowaliśmy nad pakietem telekomunikacyjnym. Teraz czekamy na decyzję państw członkowskich. Dodane przez: Magda

Źródło: www.saryusz-wolski.pl

PO
6 łódzki
prawa konsumentów
sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
Gaz łupkowy

Gaz z łupków jest szansą dla Polski. Życzmy sobie, aby ten gaz tutaj był. Rząd pracuje nad tym, aby gminy z tytułu eksploatacji złóż zarobiły jak najwięcej. Do końca czerwca ma być już wiadomo jakiej wysokości ma to być podatek. Dodane przez: Sylwia

Źródło: wizjalokalna.pl

PO
gaz łupkowy
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Zatrudnienie młodych ludzi

Będę inicjować autentyczną politykę zatrudnienia ludzi młodych, których w naszym regionie  pozostaje bez pracy 30 %. Konsekwentnie będę dążyć do odblokowania młodym ludziom dostępu do zawodów, które są nadmiernie limitowane.

Źródło: www.czartoryski.pl

PiS
sprawy lokalne
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
rynek pracy
Siedlce
Przeciwdziałanie prywatyzacji KGHM

 Zamierzam aktywnie działać na rzecz rozwoju regionu – zarówno poprzez zabieganie o szybką realizację inwestycji jaką jest trasa S3, jak i przeciwdziałanie dalszej wyprzedaży przez Skarb Państwa akcji KGHM Polska Miedź SA Źródło: wybierzpis.org.pl Kandydat przedstawił także dwie najważniejsze tezy swego programu. Pierwsza z nich, najbardziej istotna, to wstrzymanie dalszej prywatyzacji Polskiej Miedzi i to bez względu na to, czy proces ten miałby polegać na sprzedaży udziałów przez skarb państwa, czy też na kolejnej emisji akcji. Źródło: miedziowe.pl

PiS
gospodarka i energetyka
1 Legnica
Promocja gospodarcza regionu Zamościa

Trzeba zadbać o promocję gospodarczą Zamościa i regionu. Czas skończyć z mitem, że oto Zamość i region mogą utrzymywać się z turystyki.

Źródło: slawomirzawislak.pl

PiS
sprawy lokalne
Chełm
gospodarka i energetyka
Zakres pracy w Sejmie

W Sejmie chcę nadal zajmować się: gospodarką i energetyką (bezpieczeństwo energetyczne kraju, innowacyjność, inteligentne sieci), ułatwieniami w prowadzeniu biznesu (europejski rynek usług, konkurencyjność), dostosowaniem kształcenia do wymogów rynku pracy, mieszkaniami dla młodych ludzi nie posiadających zdolności kredytowej, zwiększeniem kontraktów dla szpitali

Źródło: źródło: www.akcjakonin.pl

PO
Konin
gospodarka i energetyka
przedsiębiorczość
rynek pracy
infrastruktura
ochrona zdrowia
Remont tamy na Jeziorze Nyskim, obwodnica, uruchomienie wałbrzyskiej podstrefy ekonomicznej

Jest tu kilka inwestycji niezmiernie istotnych dla mieszkańców. To remont tamy na Jeziorze Nyskim i fragmentu rzeki, to obwodnica i wreszcie uruchomienie wałbrzyskiej podstrefy ekonomicznej, tak by na tych 255 hektarach jak najszybciej pojawiły się firmy, przedsiębiorstwa. Dodane przez: Angelika

Źródło: opole.gazeta.pl

PO
Opole
sprawy lokalne
infrastruktura
gospodarka i energetyka
Ułatwienia dla przedsiębiorców

Jak dodał Napieralski, chodzi o to, by stwarzać ułatwienia dla przedsiębiorców zakładających własne interesy, by przepisy ich dotyczące były proste. „Ważny jest też spokój, przewidywalność kursu walut i stabilność w podejmowaniu decyzji” – zaznaczył Źródło: gs24.pl

Źródło: www.gs24.pl

SLD
41 Szczecin
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Deregulacja

Nasza pierwsza reguła deregulacyjna to „UE plus zero” – powinniśmy zweryfikować, czy dana ustawa lub akt prawny są konieczne w świetle prawa unijnego. Jeśli nie są konieczne, a nakładają zbędne obciążenia na polskich obywateli, powinno się je uchylić. Druga reguła deregulacyjna to zgodność obowiązującego prawa z zasadą dobra wspólnego. Każda ustawa powinna być przeanalizowana pod kątem tego, czy służy ogółowi obywateli, czy tylko mniej lub bardziej licznej grupie interesów. Jako poseł chciałbym przyczynić się do tego, by właśnie te zasady zostały przyjęte jako podstawa oceny prawa stanowionego w Polsce.

Źródło: www.wipler.pl

PiS
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
19 Warszawa
Przetargi

Żeby w przetargach ważna była nie tylko cena, ale ile umów o pracę daje dana firma. My to zrobiliśmy w ministerstwie - w przetargu na ochronę i dbanie o czystość, wszędzie zapisaliśmy w przetargu ilość umów etatowych. Dziś wszyscy ochroniarze i wszyscy, którzy dbają o czystość w ministerstwie są zatrudnieni na etacie. To jest kierunek, jaki trzeba przyjąć

Źródło: www.bankier.pl

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
PSL
gospodarka i energetyka
przedsiębiorczość
rynek pracy
Wsparcie dla rolników

Polskie państwo powinno być taką ścianą, o którą rolnik zawsze może się oprzeć, kiedy wiatr mu uderzy w twarz. To taka przenośnia. Ale chodzi mi o to, że zdarza się, że w rolników uderzają klęski żywiołowe. Różne. Gradobicia, przymrozki, podtopienia (...) tak powodzie, susze. Mnóstwo tutaj może być tych możliwości. Państwo polskie zawsze powinno tutaj z rolnikiem być i państwo polskie powinno zawsze mieć fundusz, którym w razie czego rolników wesprze.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 9.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Sytuacja gospodarcza Polski

Ten kryzys, prosze państwa, powoli dobiega końca. Wychodzimy z niego w coraz większym stopniu, wskazują to dane gospodarcze te o profilu ogólnopolskim. Zmniejsza się deficyt budżetowy i to bardzo znacząco. W maju było to od początku roku 25 mld ale w czerwcu już tylko 17 mld, bo wpływy z podatku wracają do normalności. Sytuacja się znacząco poprawia, to jest nasz wielki sukces. Jeżeli chodzi o bezrobocie mamy po Czechach najniższe w Europie i to także jest wielki sukces. Ocaliliśmy miejsca pracy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 8.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Zrównoważony rozwój

Można prowadzić wielkie inwestycje rozpisane na lata i w tym samym czasie realizować te mniejsze, jak te finansowane przez Fundusz Inwestycji Lokalnych dla każdej gminy, jak budowa ponad 100 przystanków kolejowych. Można wspierać budowę przydomowych oczek wodnych i dużą retencję. Można utrzymać programy społeczne, które stabilizują domowe budżety. Dopiero wtedy możemy mówić o zrównoważonym rozwoju, gdy pogodzimy te elementy.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Bezpieczeństwo energetyczne

Robię wszystko, żeby Polaków od dostaw gazu z Rosji uniezależnić. Budujemy gazociąg Baltic Pipe, który doprowadzi do Polski gaz z Norwegii. Rozbudowujemy terminal LNG w Świnoujściu, tak aby mógł odbierać o połowę więcej gazu niż obecnie. Podpisaliśmy szereg dobrych kontraktów na dostawy gazu skroplonego, w tym wiele z naszym najważniejszym sojusznikiem militarnym – Stanami Zjednoczonymi. Dzięki tym wszystkim działaniom mogliśmy zadeklarować, że nie przedłużymy kontraktu jamalskiego na dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej. Jeśli wygram w drugiej turze, to jeszcze w mojej kadencji, bo w 2022 roku, bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa w sektorze gazu ziemnego będzie całkowicie zapewnione.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wyjście z kryzysu gospodarczego

Nigdy nie zgodzę się na to, by koszty wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią zostały przerzucone na najsłabszych, by bezrobocie rosło w sposób niekontrolowany. To by zresztą uderzyło we wszystkich, także tę zamożniejszą część naszego społeczeństwa, bo trwale osłabiłoby popyt.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rynek medialny

W Polsce, w przeciwieństwie do Niemiec czy Francji, pozycja zagranicznych koncernów medialnych jest znacząca i ma duży wpływ na to, jak wygląda rynek medialny. Kapitał ma narodowość, właściciele mają swoje interesy. Jednak odpowiedzialność za to, jak gazeta wygląda, i to, co na co dzień się w niej ukazuje, spoczywa na redakcji. Niemiecki właściciel powinien być szczególnie ostrożny, by nie dawać pretekstów do zarzutów o próby ingerencji w życie polityczne w Polsce, zwłaszcza gdy redakcja nie ukrywa swojego politycznego zaangażowania.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wsparcie dla rodzin

Rodzina jest fundamentem mojej polityki. To jej poświęcam największą uwagę. Jestem dumny, że przez pięć lat mojej prezydentury udało się nam tak wiele zmienić, tak wiele pomóc polskim rodzinom. To nie tylko programy społeczne, jak 500 plus czy Dobry Start, lecz także takie zmiany w prawie, jak choćby ta, która uniemożliwia odbieranie dzieci ze względu na biedę. Karta Rodziny z jednej strony jest podsumowaniem dotychczasowej polityki, którą prowadzę, a z drugiej strony jest deklaracją działań, jakie chciałbym podejmować w drugiej kadencji, jeśli wygram wybory.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rynek pracy

I jasno mówię o tym, że również tematem Rady Gabinetowej, którą zapowiadałem od razu po zaprzysiężeniu, musi być również temat oszczędności, temat ewentualnych zwolnień, bo dzisiaj trzeba ratować każde miejsce pracy, no chyba że to miejsce pracy jest obsadzone przez partyjnego, pisowskiego nominata.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Środki na programy społeczne

My uszczelniliśmy lukę [VAT - przyp. MPW] w takim stopniu, że kilkadziesiąt miliardów VAT-u zaczęło trafiać do budżetu i to umożliwiło realizację wszystkich programów t.j. 500+, 300+, takich jak później 13 emerytura, którą też wypłaciliśmy bardzo stopniowo i ostrożnie, więc sytuacja jest dobra i śmiało mogę powiedzieć, że jest ona pod kontrolą. Pieniędzy na realizację tych elementów nie brakuje i wierzę w to, że nie braknie.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wyrównanie doplat dla rolników

Jednak w wyniku działań które podjąłem ja i polski rząd (...) ten budżet na wspólną politykę rolną został bardzo znacząco zwiększony, a to oznacza, że wzrasta on także dla Polski. To będzie nie 30,5 ale 33,5 mld euro na następną perspektywę finansową i w związku z tym, tak jak się zobowiązywałem i tak jak się zobowiązaliśmy jako Zjednoczona Prawica, będziemy czynili wszystko, aby w ramach także i tych środków udało nam się na tyle zwiększyć te dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników, aby sięgnęły one rzeczywiście średniej wypłat, jakie są realizowane w ramach UE na następną perspektywę finansową.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Szanse dla młodych

Ja mam przekonanie, że tylko dwa czynniki są w stanie zatrzymać młodych w naszym kraju. Po pierwsze, wynagrodzenie połączone z kosztami życia. Te koszty życia w Polsce cały czas są jeszcze niższe niż w Europie Zachodniej, ale zadaniem wielkim na przyszłość jest doprowadzić wynagrodzenia do poziomu takiego, jak są w krajach Europy Zachodniej, tam gdzie młodzi ludzie wyjeżdżają często za pracą. Ja bym chciał, żeby młodzi ludzie nie tylko wracali, ale przede wszystkim, żeby tutaj w Polsce znajdowali konkurencyjną pracę i konkurencyjne wynagrodzenia, bo to też kwestia jakości pracy.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Środki z OFE

Ja nie mam żadnych wątpliwości, że środki które zgromadziliśmy powinny być w naszej dyspozycji. To były nasze pieniądze, to my je zarabialiśmy, to przecież z naszych wynagrodzeń te środki były kierowane, więc po pierwsze zabranie tych środków bez zgody polskiego społeczeństwa, uważam za delikatnie mówiąc, naruszenie wszelkich zasad przez PO.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
200 zł dodatku dla emerytur dla kobiet

(...) Uważam, że to jest dobry pomysł [200 zł dodatku do emerytur dla matek - przyp. MPW], uważam że rzeczywiście trzeba docenić wszystkie kobiety, które nie były traktowane równo, dlatego, że ten czas, który spędzały z dziećmi tak na prawdę nie był wliczany w emerytury i należą im się te dodatki. Natomiast dokładnie w tej chwili będę badał sytuację finansową, bo to nie była, tak jak wszystkie inne moje propozycje są skalkulowane, gdyby chcieć ten projekt wprowadzić już od dziś, on był by bardzo bardzo kosztowny, ja tego nie wykluczam, natomiast projekt, który składała moja żona miał przede wszystkim dotyczyć przyszłości, również po to, żeby pobudzić dzietność i odpowiedzieć na duży problem demograficzny, żeby docenić kobiety (...) Natomiast, jaki będzie on miał kształt, o tym zadecyduje po poznaniu dokładnych danych, jeżeli chodzi o finanse państwa.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Nord Stream

(...) Jasno mówię, panie redaktorze, jestem przeciwny Nord Streamowi. Uważam, że te głosy, które dochodzą z administracji amerykańskiej, które krytykują ten pomysł i ten projekt, są słuszne, dlatego że to jest projekt, który po prostu nie służy bezpieczeństwu i powiem Panu więcej, nie tylko bezpieczeństwu Polski, ale ten projekt nie służy bezpieczeństwu Unii Europejskiej

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Emerytury

Macierzyństwo to cudowne doświadczenie, misja, a przede wszystkim - ogromna odpowiedzialność. Powinno zostać wreszcie docenione. Również w wymiarze finansowym. Godność kobiety to także możliwość wyboru drogi życiowej. Czy ta praca jest mniej wartościowa? Oczywiście, że nie. I państwo w końcu musi wziąć to pod uwagę. Rozwiązaniem jest 200 zł dodatku do emerytury za każde dziecko. To pozwoli matkom mieć godne i sprawiedliwe emerytury za ogromną pracę, której do tej pory system emerytalny nie dostrzegał. Zmienimy to!

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 5.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Praca zdalna

Ja chcę, żeby przepisy umożliwiające pracę zdalną zostały utrzymane, nie tylko do września, tak jak to było wstępnie postanowione, ale żeby to zostało w Kodeksie pracy, żeby ludzie mogli tak dalej pracować, bo to jest dobre, odbiurokratyzowane, elastyczne. (…) Żeby to był element wolności, który może sobie wybrać i pracownik i pracodawca razem.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 4.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podwyżki podatków

Nie sądzę, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy zamierzał podnieść podatki, a po drugie, proszę pamiętać, że póki co jeszcze jestem ja. Ja się nie zgadzam na podwyżki podatków. Na szczęście ostatnio, dosłownie dwa dni temu, bo 1 lipca wprowadzona została nowa matryca VAT i podatek VAT na wiele artykułów został właśnie obniżony.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Ulgi podatkowe dla młodych

Nowe ulgi, nowe możliwości dla młodych – tak, nowe zwolnienia z podatku – tak, proszę bardzo. Najbardziej byłbym zadowolony, gdyby jeszcze została podniesiona granica wiekowa, do kiedy jest całkowite zwolnienie z podatku PiT, czyli podatku dochodowego. Dziś jest do 26 r.ż., myśmy to wprowadzili.(…) Dopóki ja jestem prezydentem, nie pozwolę na likwidację jakichkolwiek istniejących ulg podatkowych dla młodych ludzi, które dzisiaj są, także oczywiście dla tych, którzy chcieliby rozpocząć działalność gospodarczą. Uważam, że powinniśmy wprowadzać wręcz ułatwienia.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Zwolnienie emerytur z podatku

Zwolnienie z podatku (…) to jest też jakaś droga do tego, żeby państwu te emerytury podwyższyć. Ja już zresztą mówiłem na moich spotkaniach, że ja będę o tym rozwiązaniu dyskutował i będę starał się to rozwiązanie przeforsować. Oczywiście musi się na to zgodzić, Sejm, Senat, będą na pewno też i opinie ze strony ZUS-u, ze strony rządu. Natomiast ja jestem gotów to rozwiązanie forsować. Tylko proszę też mieć świadomość tego (…) że jeżeli będzie 13 emerytura i 14 emerytura to jak sobie w sumie to pani zbierze razem, to proszę się zastanowić, czy to przypadkiem nie oznacza tak, jak gdyby pani przez cały rok tego podatku nie płaciła, ale to oczywiście zależy od wysokości emerytury. Natomiast traktuję ten postulat poważnie i na pewno będę się tym zajmował.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Internet dla każdego

Światłowód i Internet dostępny dla każdego, tzn. dostępny dla każdego domu, dostępny dla każdego mieszkania. Każdy z nas taki szerokopasmowy Internet będzie miał i wierzę że w ciągu następnych 5 lat, ten program Internetu dla każdego uda nam się zrealizować.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatek od smartfonów

Nie ma takiej opcji, żebym zgodził się, by urządzenia mobilne takie jak smartfony, czy tablety zostały obłożone jakimś podatkiem, niezależnie od tego, czy ktoś używa określonego oprogramowania, czy nie. Bo to w efekcie prowadziłoby do wzrostu ich cen i do ograniczenia dostępności do nich. To jest moim zdaniem niesprawiedliwe, nieuczciwe.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Kwota wolna od podatku

‪Podniesienie kwoty wolnej od podatku to jedna z głównych obietnic Andrzeja Dudy z 2015 r. Po 5 latach ktoś tę obietnicę musi zrealizować za niego. Jako prezydent złożę projekt ustawy podnoszącej kwotę wolną, dzięki której w praktyce osoby z płacą minimalną przestaną płacić podatek PIT.‬

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020