Polskie Stronnictwo Ludowe

Informacje ogólne

Adres:
ul. Piękna 3A 00-539 Warszawa

Finanse partii

Wybory

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Roman Bartoszcze 5.05.1990 – 29.06.1991
2 Waldemar Pawlak 29.06.1991 – 11.10.1997
3 Jarosław Kalinowski 11.10.1997 – 16.03.2004
4 Janusz Wojciechowski 16.03.2004 – 29.01.2005
5 Waldemar Pawlak 29.01.2005 – 17.11.2012
6 Janusz Piechociński 2012-11-017 – 7.11.2015
7 Władysław Kosiniak-Kamysz od 7.11.2015
8 Józef Zych (honorowy prezes) brak informacji
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Filtruj wyniki
Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
 • Darmowa opieka stomatologiczna dla dzieci

  Próchnicę ma 85 proc. polskich dwunastolatków. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Tym groźniejszy dla młodych Polaków, że próchnica prowadzi również do innych chorób. Bez regularnych przeglądów stomatologicznych, współpracy dentysty z pediatrą, edukacji i – kluczowe – bezpłatnej opieki stomatologicznej nie pokonamy tego problemu. Dlatego ludowcy wprowadzą darmowego dentystę dla wszystkich dzieci do 18. roku życia. Pozwoli to wykształcić nawyk dbania o zęby, odciąży finansowo rodziców oraz pomoże w wyrównywaniu szans mieszkańców mniejszych miejscowości.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 18.02.2018

  ochrona zdrowia
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  PSL
 • Szpitale wojewódzkie w jednym ręku

  Organem założycielskim wszystkich szpitali w każdym z województw powinien być minister zdrowia. Samorządy miałyby możliwość przejmowania prowadzenia szpitali jako zadania powierzonego w drodze porozumienia. Minister zdrowia nie mógłby odmówić przekazania szpitala samorządowi. Wraz z przekazaniem zadania minister zdrowia byłby zobowiązany do zapewnienia środków niezbędnych do utrzymania obiektów szpitalnych i ich wyposażenia w sprzęt medyczny. Środki NFZ powinny być przeznaczone wyłącznie na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Taki system zapobiegałby przerzucaniu na samorządy i dyrekcje szpitali skutków decyzji finansowych podejmowanych na poziomie rządowym.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 18.02.2018

  ochrona zdrowia
  wybory samorządowe 2018
  PSL
  sprawy ogólnopolskie
 • Opieka farmaceutyczna

  Farmaceuci od zawsze służyli poradą w zakresie leków i podstawowej opieki zdrowotnej. Pozwala im na to gruntowna wiedza zdobyta podczas wymagających studiów. W ostatnich latach etos tego zawodu jednak podupadł. Zawód farmaceuty coraz bardziej ograniczał się do roli pracownika apteki. Zmieńmy to. Dzięki większemu zaangażowaniu w system opieki nad pacjentem uda nam się odciążyć lekarzy i zmniejszyć kolejki przed gabinetami. Nie ucierpi przy tym jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pacjentów.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 18.02.2018

  ochrona zdrowia
  PSL
  sprawy ogólnopolskie
  wybory samorządowe 2018
 • 9% PKB na zdrowie

  Proponujemy stopniowe zwiększanie nakładów na system ochrony zdrowia – z obecnego poziomu 6,5% PKB do 9% w 2020 r. Pieniądze powinny pochodzić z przesunięcia środków ze składki rentowej, tak aby obciążenia podatników z tytułu składki zdrowotnej nie wzrosły.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 18.02.2018

  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  PSL
  ochrona zdrowia
 • Gwarancja darmowego leczenia

  Państwo musi wziąć odpowiedzialność za służbę zdrowia. Zapewnienie równego dostępu obywatelom do świadczeń opieki zdrowotnej to nie tylko gwarancja zawarta w Konstytucji, ale i moralny obowiązek władzy zwierzchniej. Nie można dopuścić do dzielenia pacjentów na lepszych i gorszych. Leczenie powinno być gwarantowane dla każdego obywatela bez względu na zasobność portfela czy status społeczny.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 18.02.2018

  wybory samorządowe 2018
  PSL
  sprawy ogólnopolskie
  ochrona zdrowia
 • Zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek

  Musimy stworzyć takie warunki pracy w służbie zdrowia, by pracownicy nie musieli wyjeżdżać za granicę. Ważnym elementem tych zmian jest reforma w kształceniu przyszłych lekarzy i pielęgniarek.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 18.02.2018

  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  PSL
  ochrona zdrowia
 • Podwyższenie płac lekarzy i pielęgniarek

  Podnieśmy zarobki lekarzy i pielęgniarek. Płaca pielęgniarek powinna być powiązana z zarobkami lekarzy – minimum 60% ich pensji.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 18.02.2018

  PSL
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  ochrona zdrowia
 • Rozwój geriatrii

  Zatroszczmy się o seniorów i zadbajmy o jak najlepszą opiekę ich zdrowia. W tym celu muszą zostać stworzone warunki do zwiększenia różnorodności form opieki i ich upowszechniania: domy dziennego pobytu, wykorzystanie zdobyczy technologicznych w postaci teleopieki i telemedycyny, zorganizowana pomoc sąsiedzka i wolontariat, programy profilaktyczne z zakresu zdrowego trybu życia, sieć profesjonalnych firm do realizacji usług opieki domowej.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 18.02.2018

  ochrona zdrowia
  PSL
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  seniorzy
 • Wzmocnienie roli samorządów

  Zwiększmy rolę samorządów w kształtowaniu i koordynacji regionalnej polityki zdrowotnej. Wykorzystajmy w tym celu doświadczenie i wiedzę samorządowców. Jednocześnie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec przerzucaniu kosztów finansowania służby zdrowia na samorząd!

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 18.02.2018

  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  PSL
  administracja państwowa i samorząd
  ochrona zdrowia
 • Reymontówki - wiejskie świetlice

  Zadaniem samorządów jest dbanie o rozwój lokalnej tradycji. Pomoże w tym program budowy i remontów wiejskich świetlic. Dzięki temu działaniu stworzymy wyjątkowe miejsce do spotkań i pracy dla Kół Gospodyń.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 18.02.2018

  kultura
  PSL
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  PSL
 • Granty dla KGW i LZS

  Proponujemy specjalne granty dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ludowych Zespołów Sportowych. Organizacje te będą mogły starać się o dedykowaną pomoc finansową w wysokości 10 tysięcy złotych, specjalnie dla nich. Obecnie, muszą rywalizować o wsparcie finansowe z wieloma innymi organizacjami, co powoduje brak środków i utratę potencjału kulturowego wsi.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 18.02.2018

  PSL
  kultura
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  sport i turystyka
 • Wsparcie orkiestr i zespołów ludowych

  Orkiestry, zespoły muzyczne oraz zespoły regionalne stale dbają o podtrzymanie tradycji i rozwój kulturalny wsi. Wielokrotnie to one są wizytówkami swoich małych ojczyzn. Dlatego stworzymy specjalny fundusz wsparcia dla tych organizacji, w celu zakupu nowych instrumentów i strojów czy do finansowania wyjazdów. Dzięki temu organizacje będą mogły się dynamicznie rozwijać i jeszcze lepiej promować kulturę ludową.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 18.02.2018

  kultura
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  PSL
Pokaż więcej

Finanse

Finanse partii politycznej
Rok: 2018
Dane partii
Pełna nazwa partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
Adres siedziby partii: 00-539 Warszawa, ul. Piękna 3A
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Dariusz Klimaczak - Wiceprezes NKW PSL
Adam Krzysztof Struzik - Wiceprezes NKW PSL
Gustaw Marek Brzezin - członek NKW PSL
Stanisław Dąbrowa - członek NKW PSL
Jolanta Beata Fedak - członek NKW PSL
Paweł Gancarz - członek PSL
Wojciech Kozak - członek NKW PSL
Stefan Krajewski - członek NKW PSL
Janusz Florian Maćkowiak - członek NKW PSL
Pełnomocnik finansowy
Elżbieta Kurowska
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 9 623 148,53 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 9 622 954,36 PLN
Opis: środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii 07 1540 1287 2001 6878 5776 0001 Bank Ochrony Środowiska S.A. 00-950 Warszawa Aleja Jana Pawła II 12 BPS SA O/Warszawa I 00-057 Warszawa Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 3 13 1930 1523 2310 0341 4073 0001
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 2 529 684, 42 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 51 139 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 51 139 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 2 478 545,42 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 16 406,75 PLN
Kredyty
Kwota: 2 600 000 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: Bank Spółdzielczy w Izbicy z siedzibą w Izbicy, ul. Gminna 2, 22-375 Izbica, KRS 0000068026, NIP 922-00-17-378, REGON 000500949, nr umowy o kredyt obrotowy nr KR-18-00170 z dnia 16.03.2018 r.
Kwota: 2 600 000 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 4 476 863,19 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 194,17 PLN
Inne
Kwota: 94,17 PLN
Opis: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice - zwrot z tyt. rozliczeń mediów za 2017 r. za lokal użytkowy w Gorlicach przy ul. Piekarska 1

Kwota: 100 PLN
Opis: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa - zwrot nadpłaconego wpisu sądowego I SA/WA 190/18

Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 11 618 831,81 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 11 618 831,81 PLN
Opis: BPS SA O/Warszawa I 00-057 Warszawa Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 3 21 1930 1523 2310 0342 0944 0001
od osób fizycznych
Kwota: 10 691 732
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 10 691 732
Pochodzące z wpłat własnych partii: 924 756 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 2343,64 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 11 732 659,09 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do samorządu
Kwota: 11 730 464,09 PLN
Inne
Kwota: 2195 PLN
Opis: prowizje bankowe
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 4 476 863,19 PLN
Inne
Kwota: 9528,82 PLN
Opis: przychody - kapitalizacja odsetek od środków na koncie

Kwota: 2476,08 PLN
Opis: bilans otwarcia - bank

Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 4 484 936,03 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 223 843,16 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 0 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 366 973,55 PLN
Zużycie materiałów i energii: 0 PLN
Usługi obce: 71 547,50 PLN
Pozostałe cele: 3 265 895 PLN
Suma spłaconych kredytów: 556 676,82 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 3932,06 PLN
Opis: bilans zamknięcia - bank 31-12-2018 r.
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 213 284 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 85 426 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 127 600 PLN
Prowizje i opłaty bankowe: 258 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 12 076,04 PLN
Inne
Kwota: 225 360,04 PLN
Opis: przychody/wpływy z BO (bilansem otwarcia) 01-01-2018 r. Funduszu Eksperckiego
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2017
Dane partii
Pełna nazwa partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
Adres siedziby partii: 00-539 Warszawa ul. Piękna 3A
Pełnomocnik finansowy
Elżbieta Kurowska
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 7 720 336,86 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 7 715 829
Opis: rachunki bankowe: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 07 1540 1287 2001 6878 5776 0001 BPS SA O/Warszawa I 00-057 Warszawa Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 3 13 1930 1523 2310 0341 4073 0001
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 2 231 449,55 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 68 845,47 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 2 162 604,08 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 7516,58 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 1 000 000 PLN
Rodzaj składnika majątku: nieruchomości (WB 64 2017-03-31 bank 130-1-7-21 Lavender House Sp zoo, ul. Ciołka 15, 01-445 Warszawa - sprzedaż nieruchomości w Piasecznie, akt notarialny rep. A 1085/2017F 1/2017)
Kwota otrzymanej subwencji: 4 476 863,19 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 4507,54 PLN
Inne
Kwota: 1217,00 PLN
Opis: Urząd Gminy i Miasta Piaseczna, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno - zwrot z tyt. nadpłaty podatku od nieruchomości za 2017 r.

Kwota: 1777,74 PLN
Opis: Gmina Wołów 56-100 u. Rynek 34 - zwrot nadpłaty z faktury korygującej F Korygująca Nr 12

Kwota: 450,00 PLN
Opis: Drukbox Spaleniak 41-600 Świętochłowice ul. Polna 22/8 - zwrot z tytułu podwójnej zapłaty za F 249/12/2016

Kwota: 656,00 PLN
Opis: Urząd Miasta Łódź - zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za 2016 r. z tytułu rozwiązania umowy dla ZW PSL w Łodzi - korekta deklaracji

Kwota: 16,75 PLN
Opis: Miejski Zarząd Budynków, ul. Batorego 8, 47-400 Racibórz - zwrot z tyt. faktury korygującej i noty odsetkowej ZP PSL w Raciborzu

Kwota: 328,09 PLN
Opis: Miejski Zarząd Budynków, ul. Batorego 8, 47-400 Racibórz - zwrot z tyt. faktur korygujących rozliczenie CO w lokalu ZP PSL w Raciborzu

Kwota: 27,96 PLN
Opis: Miejski Zarząd Budynków, ul. Batorego 8, 47-400 Racibórz - zwrot z tyt. faktury korygującej rozliczenie mediów - wody i ścieków ZP PSL w Raciborzu

Kwota: 34,00 PLN
Opis: Urząd Miasta Racibórz - zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za 2017 r. z tytułu rozwiązania umowy lokalu dla ZP PSL w Raciborzu - korekta deklaracji

Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 3366,93 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 3366,93 PLN
Opis: rachunek bankowy: BPS SA O/Warszawa I 00-057 Warszawa Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 3 21 1930 1523 2310 0342 0944 0001
od osób fizycznych
Kwota: 2500 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 2500 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 866,93 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 1197,00 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Inne
Kwota: 1197,00 PLN
Opis: prowizje bankowe
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 4 476 863,19 PLN
Opis: rachunek bankowy: BPS SA O/Warszawa I 00-057 Warszawa Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 3 83 1930 1523 2310 0341 4073 0002
Inne
Kwota: 5928,71 PLN
Opis: przychody - kapitalizacja odsetek od środków na koncie

Kwota: 2087,92 PLN
Opis: bilans otwarcia - bank

Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 4 482 403,74 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 223 843,16 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 1 909 317,18 PLN
Zużycie materiałów i energii: 20 966,85 PLN
Usługi obce: 601 935,12 PLN
Pozostałe cele: 1 492 475 PLN
Suma spłaconych kredytów: 233 866,43 PLN
Uwagi: wydatki na cele statutowe ogółem: 4 024 694,15 PLN spłata kredytu - kapitał: 199 981,29 PLN odsetki od kredytu: 33 885,14 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 2476,08 PLN
Opis: bilans zamknięcia - bank 2017-12-31
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 232 284,00 PLN
Opis: rachunek bankowy: BPS SA O/Warszawa I 56 1930 1523 2310 0341 4073 0003
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 129 122,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 102 796,50 PLN
Prowizje i opłaty bankowe: 265,50 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 1125,05 PLN
Inne
Kwota: 233 409,05 PLN
Opis: przychody/wpływy z BO (bilansem otwarcia) 2016-01-01 Funduszu Eksperckiego - suma

Kwota: 9141,59 PLN
Opis: przychody/wpływy z BO (bilansem otwarcia) 2016-01-01 Funduszu Eksperckiego - BO 2017/BZ (bilans zamknięcia) 2016 roku

Kwota: 223 843,16 PLN
Opis: przychody/wpływy z BO (bilansem otwarcia) 2016-01-01 Funduszu Eksperckiego - 5% na Fundusz Ekspercki z kwot subwencji otrzymanych w 2017 r.

Kwota: 424,30 PLN
Opis: przychody/wpływy z BO (bilansem otwarcia) 2016-01-01 Funduszu Eksperckiego - kapitalizacja odsetek

Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2016
Dane partii
Pełna nazwa partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
Adres siedziby partii: 00-539 Warszawa ul. Piękna 3A
Pełnomocnik finansowy
Elżbieta Kurowska
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 9 258 251,98 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 9 243 494,05 PLN
Opis: I Środki pieniężne wpłacone na rachunek bankowy partii 07 1540 1287 2001 6878 5776 0001 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 00-950 WARSZAWA AL. JANA PAWŁA II 12 BPS SA O/Warszawa I 00-057 Warszawa Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 3 13 1930 1525 2310 0314 4073 0001 (nazwa i adres siedziby banku, nr rachunku)
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 635 872,73 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 81 748,45 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 1 554 124,28 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 13 199,05 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 2 643 540,57 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 4 950 881,70 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 0,00 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 0,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 14 757,93 PLN
Inne
Kwota: 2360,94 PLN
Opis: WB 7 z 2016-01-13 bank 130-1-7-21 Nota NR 1/2016 Komitet Wyborczy PSL, umowa dzierżawy domen i stron internetowych, wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r.

Kwota: 1502,88 PLN
Opis: WB 7 z 2016-01-13 bank 130-1-7-21 Nota Nr 2/2016 Komitet Wyborczy PSL, umowa dzierżawy domen i stron internetowych, wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r.

Kwota: 388,92 PLN
Opis: WB 79 z 2016-04-22 bank 130-1-7-21 Nota Nr 3/2016 Komitet Wyborczy PSL, umowa użyczenia lokalu, obciążenie koszty zużytych mediów, wybory uzupełniające do Senatu 2016r. okr. 59 woj. podlaskie 2016r.

Kwota: 383,52 PLN
Opis: WB 79 z 2016-04-22 bank 130-1-7-21 Nota Nr 4/2016 Komitet Wyborczy PSL, umowa dzierżawy domen i stron internetowych, wybory uzupełniające do Senatu 2016r. okr. 59 woj. podlaskie

Kwota: 9259 PLN
Opis: WB 44 z 2016-03-03 bank 130-1-7-21 Urząd Dzielnicy Mokotów - zwrot kosztów procesu - wyrok sądu syng. akt V Ca 2520/14

Kwota: 62,12 PLN
Opis: Zarząd Lokali Miejskich 90-514 Łódź, ul. Kościuszki 47 - zwrot z tyt. nadpłaty z rozliczenia faktur, faktur korygujących i not odsetkowych

Kwota: 328,89 PLN
Opis: Gmina Dąbrowa Tarnowska, 32-200, Rynek 34 - zwrot z tyt. faktur korygujących

Kwota: 110,00 PLN
Opis: GetFresh Sp. z o. o., 02-502 Warszawa, ul. Łowicka 31 - zwrot z tyt. rozliczenia kaucji za opakowania - rozliczenie kaucji nr 491 678/2 015: 66,00 PLN - rozliczenie kaucji nr 281 583/GF16: 44,00 PLN

Kwota: 0,83 PLN
Opis: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów - zwrot z tyt. nadpłaty podatku od nieruchomości za 2013, 2014, 2015 r. - 2013 r. zapłacono 1200,24 PLN winno być 1200,00 PLN - nadpłata 0,24 PLN - 2014 r. zapłacono 1225,40 PLN winno być 1225,00 PLN - nadpłata 0,40 PLN - 2015 r. zapłacono 1250,19 PLN winno być 1250 PLN - napłata 0,19 PLN

Kwota: 45,04 PLN
Opis: Cyfrowy Dom Sp. z o. o., 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 - zwrot z tytułu błędnej kwoty zapłaty za telewizję

Kwota: 238,79 PLN
Opis: Gmina Chojna, 74-500 Chojna, u. Jagiellońska 4 - zwrot z tyt. rezygnacji z wynajmu lokalu (czynsz)

Kwota: 77,00 PLN
Opis: Gmina Chojna, 74-500 Chojna, u. Jagiellońska 4 - zwrot z tyt. rezygnacji z wynajmu lokalu (podatek od nieruchomości)

Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 167 104,69 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 167 104,69 PLN
Opis: BPS SA O/Warszawa I 00-057 Warszawa Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 3
od osób fizycznych
Kwota: 15 500,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 15 500,00 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 0,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 833,20
Inne
Kwota: 110,00 PLN
Opis: nieprawidłowe wpłaty - zwrócone po 31.12.2016 r. Łacny Witold - Iwanowice Duże; zwrot 17.01.2017 r.

Kwota: 150 334,77 PLN
Opis: likwidacja rachunku bankowego KW PSL Sejm i Senat 2015 r.

Kwota: 276,72 PLN
Opis: likwidacja rachunku bankowego KW PSL wybory uzupełniające do Senatu 2016 r. okręg wyborczy nr 59 podlaskie

Uwagi: suma ze zlikwidowanych rachunków bankowych: 150 611,49 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 564 248,00 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 54 900,00 PLN
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 54 900,00 PLN
Wybory uzupełniające do Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 0,00 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 1528,00 PLN
Opis: prowizje bankowe

Kwota: 9839,97 PLN
Opis: Rozliczenie Funduszu Wyborczego PSL: Saldo BO 01-01-2016

Kwota: 167 104,69 PLN
Opis: Rozliczenie Funduszu Wyborczego PSL: Przychody/wpływy

Kwota: 56 428,00 PLN
Opis: Rozliczenie Funduszu Wyborczego PSL: Wydatki/koszty

Kwota: 120 516,66 PLN
Opis: Rozliczenie Funduszu Wyborczego PSL: Saldo BZ 31-12-2016

Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 4 950 881,70 PLN
Opis: Bank BPS SA O/Warszawa I nr konta 83 1930 1523 2310 0341 4073 0002
Inne
Kwota: 6605,65 PLN
Opis: przychody - kapitalizacja odsetek od środków na koncie

Kwota: 213 018,83 PLN
Opis: bilans otwarcia - bank

Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 5 168 418,26 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 247 544,09 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 0,00 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 1 878 461,37 PLN
Zużycie materiałów i energii: 66 790,73 PLN
Usługi obce: 1 364 823,50 PLN
Podatki i opłaty: 21 516,17 PLN
Pozostałe cele: 1 492 475,00 PLN
Suma spłaconych kredytów: 96 807,40 PLN
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 PLN
Uwagi: łączne wydatki na cele statutowe: 4 824 066,77 PLN sumę spłaconych kredytów stanowią w całości spłacone odsetki od kredytu
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 2087,92 PLN
Opis: bilans zamknięcia - bank 31.12.2016 r.
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 309 689,00 PLN
Opis: Bank PBS SA O/Warszawa I nr konta 56 1930 1523 2310 0341 4073 0003
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 177 500,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 131 876,00 PLN
Prowizje i opłaty bankowe: 313,00 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 9141,59 PLN
Inne
Kwota: 70 801,73 PLN
Opis: BO (bilans otwarcia) 2016/ BZ (bilans zamknięcia) 2015

Kwota: 247 544,09 PLN
Opis: 5% na Fundusz Ekspercki z kwot subwencji otrzymanych w 2016 r.

Kwota: 484,77 PLN
Opis: kapitalizacja odsetek

Uwagi: Przychody/wpływy z BO (bilansem otwarcia) 01-01-2 016 Funduszu Eksperckiego suma: 318 830,59 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2015
Dane partii
Pełna nazwa partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
Adres siedziby partii: ul. Piękna 3A, 00-539 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Elżbieta Kurowska
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 11 056 227,84 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 10 575 375,32 PLN
Opis: 07 1540 1287 2001 6878 5776 0001 Bank Ochrony Środowiska S.A. 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 13 1930 1523 2310 0341 4073 0001 BPS SA O/Warszawa I 00-057 Warszawa Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 3
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 616 819,98 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 64 300,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 1 552 519,98 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 13 265,94 PLN
Kredyty
Kwota: 2 000 000 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: Warszawski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Warszawie, ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa, KRS 0000082262, NIP 525-000-61-76, REGON 000409643, Oddział Mokotów, ul. Racławicka 10,02-601 Warszawa, kredytu udzielił jeden bank Nr umowy kredytowej 000/15/140
Kwota: 2 000 000 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2 014 - 572 352,16 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 6 372 937,24 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 0,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 480 852,52 PL
Inne
Kwota: 2601,01 PLN
Opis: Komitet Wyborczy PSL, umowa dzierżawy domem i stron internetowych, wybory do samorządu terytorialnego w 2014 r.

Kwota: 1825,12 PLN
Opis: Komitet Wyborczy PSL, umowa użyczenia lokalu, obciążenie koszty zużytych mediów, wybory do samorządu terytorialnego w 2014 r.

Kwota: 10,20 PLN
Opis: Komitet Wyborczy PSL, umowa użyczenia, wybory uzupełniające do Senatu w 2015 okręg nr 75 śląskie

Kwota: 9,72
Opis: Komitet Wyborczy PSL, umowa dzierżawy, wybory uzupełniające do Senatu w 2015 okręg 75 śląskie

Kwota: 3997,40 PLN
Opis: odszkodowanie z tytułu polisy 851478, szkoda nr 0006428015, likwidacja szkody Gothaer TU S.A. ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa

Opis: suma przychodu składa się z następujących pozycji: - przychód - PK 37, akt notarialny Repertorium A NR 11 752/2 015, prawo wieczystego użytkowania - działka 25/1, Piaseczno Ludowa 1 (126 578,07 PLN) - Przychód - PK 37, akt notarialny Repertorium A NR 11 752/2 015, oraz wynikająca z operatu szacunkowego wartość 345 831 PLN. nieodpłatne przeniesienie wartości budynku, posadowionego na działce 25/1)

Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 14 172 541,39 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 14 172 541,39 PLN
Opis: BPS SA O/Warszawa I 00-057 Warszawa Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 3, 21193015232310034209440001
od osób fizycznych
Kwota: 11 131 959,70 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 11 131 959,70 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 2 014 764,50 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 835 000 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 2295,43 PLN
Inne
Kwota: 188 522,76 PLN, likwidacja rachunków bankowych komitetów wyborczych
Kwota: 188 219,44 PLN
Opis: likwidacja rachunku bankowego KW PSL wybory do samorządu terytorialnego 2014r.

Kwota: 164,58 PLN
Opis: likwidacja rachunku bankowego KW PSL wybory uzupełniające do Senatu- okręg wyborczy nr 75 woj. śląskie

Kwota: 135,39 PLN
Opis: likwidacja rachunku bankowego KW PSL wybory do Rady Miasta Zielona Góra i Prezydenta Zielona Góra woj. lubelskie

Kwota: 3,35 PLN
Opis: likwidacja rachunku bankowego KW PSL wybory przedterminowe na burmistrza Wyszogrodu woj.mazowieckie, powiat płocki

Uwagi: Rozliczenie Funduszu Wyborczego PSL: Saldo BO 01-01-2 015 - 7 791,28 PLN Przychody/wpływy - 14 172 541,39 PLN Wydatki/koszty - 14 170 492,70 PLN Saldo BZ 31-12-2 015 - 9 839,97 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 14 170 492,70 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 13 272 550,28 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 808 500 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 85 847,92 PLN
Opis: - zasilenie komitetu wyborczego PSL - wybory do Rady Miasta Zielona Góra i Prezydenta Zielona Góra woj. lubuskie (83 747,92 PLN) - zasilenie komitetu wyborczego PSL - wybory przedterminowe na burmistrza Wyszogrodu woj. mazowieckie, powiat płocki (2 100 PLN)
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 2100 PLN
Opis: zwrot nieprawidłowych wpłat - wpłaty w 2014 r., zwroty w 2015 r.

Kwota: 1494,50 PLN
Opis: prowizje bankowe

Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 6 372 937,24 PLN
Opis: Bank BPS SA O/Warszawa I Nr konta 83 1930 1523 2310 0341 4073 0002
Inne
Kwota: 9821,66 PLN
Opis: Przychody - kapitalizacja odsetek od środków na koncie

Kwota: 194 835,70 PLN
Opis: Bilans otwarcia - bank

Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 6 364 575,77 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 318 646,88 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 835 000 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 1 356 994,32 PLN
Zużycie materiałów i energii: 88 149,88 PLN
Usługi obce: 2 113 392,39 PLN
Podatki i opłaty: 0,00 PLN
Pozostałe cele: 1 629 599,42 PLN
Suma spłaconych kredytów: 22 792,88 PLN
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 213 018,83 PLN
Opis: bilans zamknięcia - bank 31-12-2015 r.
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 337 226,30 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 49 200 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 287 745,30 PLN
Prowizje i opłaty bankowe: 281 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 70 801,73 PLN
Inne
Kwota: 408 028,83 PLN
Opis: Przychody/wpływy z BO (bilansem otwarcia) 01-01-2 015 Funduszu Eksperckiego. Składa się ona z: - BO (bilans otwarcia) 2 015/BZ (bilans zamknięcia) 2 014 roku (88 009,93 PLN) - 5% na Fundusz Ekspercki z kwot subwencji otrzymanych w 2 015 r. (318 646,88 PLN) - kapitalizacja odsetek (1 371,22 PLN)
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl