Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Były kandydat na posła do PE Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska Okręg: 10, małopolsko-świętokrzyski Partia: Platforma Obywatelska RP Zawód: ekonomista

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1967-02-04, Libiąż
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Bieruniu. Prowadził własną działalność gospodarczą. W 1999 r. pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego: był kierownikiem agendy zamiejscowej w... Oświęcimiu, następnie zastępcą dyrektora kancelarii zarządu województwa. W l. 1994-2002 radny Chełmka, w l. 1994-1998 członek zarządu miasta Chełmka oraz sołtys Bobrka, w l. 2006-2014 radny woj. małopolskiego. W 2007 r. został członkiem zarządu woj. małopolskiego. W l. 2010-2015 marszałek woj. małopolskiego. Poseł od 2015 r. (VIII-X kadencja), w IX kadencji zasiadał w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury. Członek PO w l. 2005-2016 i ponownie od 2018 r. Przez dwa lata należał do klubu poselskiego Nowoczesnej. Od 2018 r. wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego KO.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Marka Sowy ul. Mały Rynek 9 lok. 4 32-600 Oświęcim woj. małopolskie tel. 509 260 622 biuro@mareksowa.eu

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Poseł na Sejm RP VIII; IX i X kadencji Samorządowiec: Marszałek Województwa Małopolskiego (2010-2015) Członek Zarządu Województwa Małopolskiego (2007-2010) Urząd Miejski w Chrzanowie (2007) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (1999-2006); kierownik, z-ca dyrektora Praca w prywatnych firmach lub własna działalność gospodarcza od 1990 do 1999 roku KWK „Piast” (1985-1990) Radny Województwa Małopolskiego (2006-2015) Radny Rady Miejskiej w Chełmku (1994-2002) Członek Zarządu Miejskiego w Chełmku (1994-2002) Sołtys wsi Bobrek (1994-1999) i Przewodniczący Rady Soleckiej w Bobrku (1999-2003)
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Transformacja energetyczna, ochrona klimatu, poprawa jakości usług publicznych, w szczególności w ochronie zdrowia i edukacja; stabilność i przejrzystość finansów publicznych, decentralizacja państwa, w tym nowa ustawa o dochodach JST, wyższy udział wydatków na inwestycje (co najmniej 20% PKB), przeciwdziałanie katastrofie demograficznej w Polsce, relacje państwo-kościół.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, które grupy zawodowe powinny Pani/Pana zdaniem zostać objęte obowiązkowym szczepieniem (z pominięciem osób, które nie mogą zostać zaszczepione ze względów medycznych).
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Pracownicy ochrony zdrowia
 2. Nauczyciele
 3. Służby mundurowe
 4. Żołnierze
 5. Pracownicy handlu
 6. Pracownicy kluczowych usług publicznych (transport miejski, wodociągi, zaopatrzenie w energię, oczyszczanie miasta)
 7. Urzędnicy administracji centralnej i samorządowej
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Podwojenie PKB Wzmocnienie integracji europejskiej Przyjęcie EURO Rola lidera w Regionie Przebudowa miksu energetycznego, tak aby dominowały OZE Zmniejszenie emisji CO2 Edukacja nastawiona na rozumienie i rozwiązywanie potrzeb współczesnego świata
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Akt odnowy demokracji
2
Reforma służby zdrowia
3
Wprowadzenie programu „wyższe płace”
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
2
Pakiet działań na rzecz czystego powietrza
3
Dalsza decentralizacja państwa, większe uprawnienia dla samorządu województwa
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Walka o utrzymanie niezależności i wzmocnienie samorządów. Przygotowałem m.in. ustawę o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej
Jeden z najaktywniejszych poslow Małopolski - ponad 300 wystąpień i intetpelacji poselskich
Interwencje poselskie, w tym pomoc dla Sebastiana, kierowcy Seicento, poszkodowanego w wypadku z udziałem Premier RP.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawy o Trybunale Komstytucyjnym
Ustawa o ustroju sadów powszechnych
Ustawa "prawo wodne"
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Spotkania otwarte z wyborcami (kilkadziesiąt rocznie)
Prace nad dokumentami programowymi Nowoczesnej (m.in. samorząd i czyste powietrze)
Aktywność w Sejmie (wystąpienia, interpelacje, praca nad ustawami, w tym własnymi)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

KRÓTKA PIŁKA
Jakich zmian potrzebują samorządy? (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
Ustawa o dochodach JST Ustawa kompetencyjna Ustawa o związkach metropolitarnych Wprowadzenie obywatelskiej inicjatywa uchwałodawczej jako obligatoryjnej na każdym poziomie samorządu
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli Pani/Pana zdaniem należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej, to jakie nowe uprawnienia w tym zakresie powinny uzyskać?
Możliwość powoływania społek, nie ograniczając ich wyłącznie do celu publicznego (w szczególności jest to problem w województwach, gdzie spółki z kapitałem województw mogą przejmować cześć zadań samorządu

Artykuły

Wyniki 1–3 z 8
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

15.01.2024, 11-13. dzień obrad Sejmu

…wybrali prezydium. Przewodniczącym został  Michał Szczerba (KO), wiceprzewodniczącymi:  Daniel Milewski (PiS) i  Marek Sowa (KO) – na zdjęciu członkowie głosują za kandydaturą drugiego z nich…

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Sibińska brak opinii KO   Tomasz Siemoniak nie KO   Dobromir Sośnierz nie Wolnościowcy   Marek Sowa nie KO   Anita Sowińska tak Lewica   Franciszek Sterczewski tak KO   Wiesław Szczepański tak…

22.02.2021, PO za liberalizacją prawa do aborcji. Jak zmieniały się poglądy polityków?

…Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia. Marek Sowa Nie   2019 Wybory do parlamentu (2019) Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, wiceprzewodniczący
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, poseł, KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Kraków, liczba głosów: 18 597
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Integracja społeczności

Uważam, że każda społeczność musi być poddana procesowi integracji, żeby tworzyć jedną wspólnotę. To wzbogaca każdą lokalną i krajową społeczność

Źródło: www.radiokrakow.pl

Data obietnicy: 20.10.2015

sprawy lokalne
wybory 2015
PO
12 Chrzanów
prawa kobiet i mniejszości
Urealnienie w górnictwie

Po drugie kwestia związana z reformą górnictwa. Trzeba urealnić kwestię wydobycia. Jeśli nie możemy sprzedać 100 milionów ton, ale 70, to trzeba dostosować do tego zatrudnienie. Kwestia Brzeszcz została wczoraj uregulowana. Zobowiązania rządu zostały spełnione.

Źródło: www.radiokrakow.pl

Data obietnicy: 20.10.2015

sprawy lokalne
bezpieczeństwo energetyczne
gospodarka i energetyka
wybory 2015
PO
12 Chrzanów
O przywilejach górniczych

Nie ulega wątpliwości, że związkowcy powinni być utrzymywani ze składek pracowników. Jak ktoś chce być w związku, to dobrze. Związki powinny utrzymywać się ze składek członków. Koszty w górnictwie muszą być unormowane. Trudno sobie wyobrazić finansowanie z dużym deficytem, jak jest dzisiaj. Ceny węgla są wyznaczane przez rynki światowe. Polska musi się zastosować. To się przekłada na cenę naszej energii. Nie jest tak, że wszystko jest nabyte, że 20-25 lat pracy to jedyny element. W mojej ocenie grzechem jest wypuszczać jakąkolwiek branżę w wieku 40 lat na emeryturę. To nie służy gospodarce. Mój tata, mając 58 la,t w 1994 roku przechodził na emeryturę. Tak było w latach 90. Ten skrócony czas pracy był związany z reformą polskiego górnictwa. Koszty muszą być unormowane. Nie powinny przekraczać przychodów ze sprzedaży węgla.

Źródło: www.radiokrakow.pl

Data obietnicy: 20.10.2015

wybory 2015
gospodarka i energetyka
PO
12 Chrzanów
górnictwo
wiek emerytalny

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jan
Nazwisko: Sowa
Data urodzenia: 1967-02-04
Miejsce urodzenia: Libiąż
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: stan na 31.10.2019
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 9400 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 120 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 276 m2
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia domu: 192 m2
Wartość domu: 810 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 60 m2
Powierzchnia działki: 0,2982 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: podano wartość łączną 110 000 PLN (wartość nieruchomości: 70 000 PLN; wartość garażu: 40 000 PLN)

Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 45 m2
Powierzchnia działki: 0,3312 m2
Wartość: 235 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: podano wartość łączną 235 000 PLN (wartość nieruchomości: 170 000 PLN; wartość garażu: 65 000 PLN)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie; Sejm RP (01.01.2018 - 31.12.2018)
Kwota: 122 121,52 PLN

Opis: dieta parlamentarna - nieopodatkowana
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: opodatkowana: 0,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus 1.6
Rok produkcji: 2011
Uwagi: współwłasność z żoną

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Yaris 1,3
Rok produkcji: 2013
Uwagi: własność żony

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku PEKAO S.A. (oprocentowanie 2,68%)
Cała kwota: 400 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 206 587,83 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2018 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka rodzinna nieoprocentowana (I linia pokrewieństwa - brat)
Cała kwota: 60 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 50 000 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2018 r.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-05
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jan
Nazwisko: Sowa
Data urodzenia: 1967-02-04
Miejsce urodzenia: Libiąż
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 4400 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 120 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 276 m2
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia domu: 192 m2
Wartość domu: 810 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 60 m2
Powierzchnia działki: 0,2982 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: podano wartość łączną 110 000 PLN (wartość nieruchomości: 70 000 PLN; wartość garażu: 40 000 PLN)

Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 45 m2
Powierzchnia działki: 0,3312 m2
Wartość: 235 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: podano wartość łączną 235 000 PLN (wartość nieruchomości: 170 000 PLN; wartość garażu: 65 000 PLN)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie poselskie; Sejm RP (01.01.2019 - 31.08.2019)
Kwota: 65 183,13 PLN

Opis: Dieta parlamentarna - nieopodatkowana
Kwota: 20 041,60 PLN
Uwagi: opodatkowana - 0 PLN

Opis: przychody z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota: 647,99 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus 1.6
Rok produkcji: 2011
Uwagi: współwłasność z żoną

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Yaris 1,3
Rok produkcji: 2013
Uwagi: własność żony

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku PEKAO S.A. (oprocentowanie 2,68%)
Cała kwota: 400 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 213 012,45 PLN
Uwagi: stan na 31.08.2019 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka rodzinna nieoprocentowana (I linia pokrewieństwa - brat)
Cała kwota: 60 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 50 000 PLN
Uwagi: stan na 31.08.2019 r.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-01
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jan
Nazwisko: Sowa
Data urodzenia: 1967-02-04
Miejsce urodzenia: Libiąż
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 400 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 120 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 276 m2
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia domu: 192 m2
Wartość domu: 810 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 60 m2
Powierzchnia działki: 0,2982 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: podano wartość łączną 110 000 PLN (wartość nieruchomości: 70 000 PLN; wartość garażu: 40 000 PLN)

Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 45 m2
Powierzchnia działki: 0,3312 m2
Wartość: 235 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: podano wartość łączną 220 000 PLN (wartość nieruchomości: 170 000 PLN; wartość garażu: 65 000 PLN)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie poselskie; Sejm RP (01.01.2017 - 31.12.2017)
Kwota: 122 121,52 PLN

Opis: Dieta parlamentarna - nieopodatkowana
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: Dieta parlamentarna - opodatkowana
Kwota: 0 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus 1.6
Rok produkcji: 2011
Uwagi: współwłasność z żoną

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Yaris 1,3
Rok produkcji: 2013
Uwagi: własność żony

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku PEKAO S.A. (oprocentowanie 2,68%)
Kwota pozostała do spłacenia: 238 832,19 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2018 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka rodzinna nieoprocentowana (I linia pokrewieństwa - brat) na budowę domu
Cała kwota: 60 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 50 000 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2018 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka gotówkowa w Banku PEKAO S.A. na zakup samochodu (oprocentowanie 7,99%)
Cała kwota: 12 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 5309,47 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2018 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka Kancelaria Sejmu RP (oprocentowanie 1%)
Cała kwota: 25 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 12 600 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jan
Nazwisko: Sowa
Data urodzenia: 1967-02-04
Miejsce urodzenia: Libiąż
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Uwagi: za rok 2017
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 50 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 276 m2
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia domu: 192 m2
Wartość domu: 810 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 60 m2
Powierzchnia działki: 0,2982 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: podano wartość łączną 110 000 PLN (wartość nieruchomości: 70 000 PLN; wartość garażu: 40 000 PLN)

Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 45 m2
Powierzchnia działki: 0,3312 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: podano wartość łączną 220 000 PLN (wartość nieruchomości: 160 000 PLN; wartość garażu: 60 000 PLN)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm RP (01.01.2017-31.12.2017)
Kwota: 128 069,54 PLN

Opis: Dieta parlamentarna - nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN

Opis: Dieta parlamentarna - opodatkowana
Kwota: 2702,40 PLN

Opis: przychód z tytułu sprzedaży samochodu Mercedes Benz B200, rocznik 2005
Kwota: 16 500 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Yaris 1,3
Rok produkcji: 2013
Uwagi: własność żony

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus 1.6
Rok produkcji: 2011
Uwagi: współwłasność z żoną

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku PEKAO S.A. (oprocentowanie 2,68%)
Kwota pozostała do spłacenia: 277 500,70 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2017 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka rodzinna nieoprocentowana (I linia pokrewieństwa - brat) na budowę domu
Cała kwota: 60 000 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2017 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka gotówkowa w Banku PEKAO S.A. (oprocentowanie 7%)
Cała kwota: 6485,29 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2017 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka gotówkowa w Banku PEKAO S.A. na zakup samochodu (oprocentowanie 7,99%)
Cała kwota: 11 277,89 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2017 r.

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-23
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jan
Nazwisko: Sowa
Data urodzenia: 1967-02-04
Miejsce urodzenia: Libiąż
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 4500 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 120 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 276 m2
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: zmiana powierzchni domu wynika ze zmiany sposobu obliczania powierzchni mieszkania do podatku od nieruchomości - strychy, piwnice i części niemieszkalne

Powierzchnia domu: 192 m2
Wartość domu: 810 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 60 m2
Powierzchnia działki: 0,2982 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: zmiana powierzchni domu wynika ze zmiany sposobu obliczania powierzchni mieszkania do podatku od nieruchomości, podano wartość łączną 110 000 PLN (wartość nieruchomości - 70 000 PLN; wartość garażu - 40 000 PLN)

Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 45 m2
Powierzchnia działki: 0,3312 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: podano wartość łączną 220 000 PLN (wartość nieruchomości - 160 000 PLN; wartość garażu - 60 000 PLN)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kwota: 10 414,90 PLN

Opis: Sejm RP (01.01.2016-31.12.2016)
Kwota: 119 270,60 PLN

Opis: Dieta parlamentarna - nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN

Opis: Dieta parlamentarna - opodatkowana
Kwota: 2234,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: B200
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus 1.6
Rok produkcji: 2011

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku Pekao SA - stan na 31.12.2016 r.
Kwota pozostała do spłacenia: 316 244,99 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka rodzinna (I linia pokrewieństwa) na budowę domu
Cała kwota: 60 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy (zakup samochodu)
Kwota pozostała do spłacenia: 12 535,84 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe (Sejm RP)
Cała kwota: 20 400 PLN

Podpis
Data: 2017-04-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jan
Nazwisko: Sowa
Data urodzenia: 1967-02-04
Miejsce urodzenia: Libiąż
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 16 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 184 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia domu: 192 m2
Wartość domu: 810 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 36 m2
Powierzchnia działki: 0,2982
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: podano wartość łączną 110 000 PLN (wartość nieruchomości - 70 000 PLN; wartość garażu - 40 000 PLN)

Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 45 m2
Powierzchnia działki: 0,3312
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: podano wartość łączną 160 000 PLN (wartość nieruchomości - 100 000 PLN; wartość garażu - 60 000 PLN)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (marszałek województwa) 01.01.2015 - 31.10.2015
Kwota: 148 700,73 PLN

Opis: Dieta radnego Województwa Małopolskiego
Kwota: 1025,67 PLN
Uwagi: (X-XI 2015) w tym opodatkowana 81,18 zł

Opis: Rada Nadzorcza Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. (01.01.2015 - 09.11.2015)
Kwota: 41 990,15 PLN

Opis: Sejm RP (12.11.2015-31.12.2015)
Kwota: 19 562,10 PLN

Opis: Dieta Posła na Sejm RP
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: (XI-XII 2015) w tym opodatkowana 193,02 zł

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: B200
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus 1.6
Rok produkcji: 2011

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku Pekao SA
Cała kwota: 354 838,66 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka rodzinna (Kazimierz Sowa - I linia pokrewieństwa) na budowę domu
Cała kwota: 60 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy (zakup samochodu)
Cała kwota: 18 072,29 PLN

Podpis
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jan
Nazwisko: Sowa
Data urodzenia: 1967-02-04
Miejsce urodzenia: Libiąż
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 23 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2150 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 184 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia domu: 192 m2
Wartość domu: 810 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 36 m2
Powierzchnia działki: 0,2982
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: podano wartość łączną 110 000 PLN (wartość nieruchomości - 70 000 PLN; wartość garażu - 40 000 PLN)

Rodzaj: nieruchomość, garaż
Powierzchnia lokalu: 45 m2
Powierzchnia działki: 0,3312
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: podano wartość łączną 160 000 PLN (wartość nieruchomości - 100 000 PLN; wartość garażu - 60 000 PLN)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego (marszałek województwa) 01.01.2015 - 31.10.2015
Kwota: 148 931,50 PLN

Opis: Dieta radnego Woj. Małopolskiego
Kwota: 230,77 PLN

Opis: Rada Nadzorcza Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. (01.01.2015 - 09.11.2015)
Kwota: 38 612,86 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: B200
Rok produkcji: 2005
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku Pekao SA
Cała kwota: 361 661,66 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka rodzinna (Kazimierz Sowa - I linia pokrewieństwa) na budowę domu (zarejestrowana w US w Oświęcimiu)
Cała kwota: 60 000 PLN

Podpis
Data: 2015-11-09