Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1962-04-05, Nowy Targ
Zawód: historyk - nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Historyk, dr habilitowany, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie, jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracował jako nauczyciel historii w krakowskich szkołach podstawowych (1985-1986), nauczyciel-konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w... Bielsko–Białej (1992-1993) oraz nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Były członek Prawa i Sprawiedliwości. W l. 2006-2010 był radnym gminy Wieprz, ponownie kandydował do rady gminy w 2010 i 2014 r., jednak bez sukcesu. Nie należy do partii politycznej. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży; ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2018
kandydat na burmistrza miasta Wadowice, Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15, liczba głosów: 1218
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Kukiz'15, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15, Chrzanów, liczba głosów: 8615
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Służba zdrowia

W moim przekonaniu finansowanie służby zdrowia w dużej mierze powinno być za pośrednictwem państwa. Państwo bierze na siebie obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej i społecznej. Z tym się trzeba liczyć i brać pod uwagę. Nie tylko bogaci mają prawo do pełnej opieki zdrowotnej i społecznej. Jakie rozwiązanie? Należy zapewnić, żeby pieniądz szedł za pacjentem a nie odwrotnie: żeby były kontraktowane usługi, którym się nie zapewnia płatności.

Źródło: www.radiokrakow.pl

Data obietnicy: 20.11.2015

wybory 2015
sprawy ogólnopolskie
Kukiz'15
13 Kraków
ochrona zdrowia
Sprawiedliwe podatki

Tak jak Kukiz – chcę zmiany konstytucji i systemu sprawowania władzy, sprawiedliwych podatków – by płacili je ci, którzy w Polsce pracują, prowadzą firmy i nie wyprowadzają z niej środków.

Źródło: www.wadowice24.pl

Data obietnicy: styczeń 2015

wybory 2015
sprawy ogólnopolskie
Kukiz'15
konstytucja
budżet państwa i podatki
przedsiębiorczość
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
- podniesienie jakości ochrony zdrowia Polaków - skuteczna walka z chorobami cywilizacyjnymi, w tym z rakiem, chorobami serca - stworzenie warunków do funkcjonowania małych i średnich polskich przedsiębiorstw, płacących w Polsce podatki i zatrudniających Polaków - zapewnienie polskim rolnikom równych warunków w Unii Europejskiej - pełna ochrona środowiska przyrodniczego, zakończenie walki ze smogiem, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - w tym produkcja energii elektrycznej w 50% z OZE - bezpieczeństwo socjalne i zdrowotne osób starszych - zahamowanie emigracji młodych Polaków
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
reforma ustroju państwa w kierunku pełnego upodmiotowienia Polaków
2
reforma wymiaru sprawiedliwości w kierunku jego nadzoru przez obywateli
3
reforma ochrony zdrowia - w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim Polakom
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
zaostrzenie prawa aborcyjnego, zwłaszcza wprowadzenie zakazu aborcji eugenicznej
2
wprowadzenie Jednomandatowych okręgów wyborczych, dzień referendalny i wiążące wyniki referendum w skali ogólnokrajowej
3
usprawnienie działania polskich sądów, skrócenie czasu rozstrzygania spraw, wprowadzenie sędziów pokoju
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Posłowie-nauczyciele o strajku (2019)

Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Tak
W jakiej sprawie Pani/ Pan protestował? W jakiej formie?
straj solidarnościowy w okresie Polski Ludowej
Czy jako nauczyciel/ka należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Tak
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
przyjęcie ustawy przez Sejm o ludobójstwie na Kresach Wschodnich II RP dokonanym przez Ukraińców podczas II wojny światowej. PiS chciał ustawy rozmywającej odpowiedzialność Ukraińców, ale na skutek m. in. mojego stanowiska podczas obrad komisji sejmowych i na sesji plenarnej Sejmu udało się przeforsować koncepcję ustawy, w której jednoznacznie zapisana jest odpowiedzialność Ukraińców
działalność w Komisji Ochrony Środowiska Zasobó Naturalnych i Leśnictwa, gdzie udaje mi się przedstawiać proobywatelskie projekty, ale niestety na skutek oporu większości sejmowej trudne jest ich w całości przeforsowanie
Udowodnienie wyborcom w okręgu, że działam na ich rzecz. Jako poseł występuję w ich sprawach, np. odniosłem spore efekty wystepując w sprawie dzieci z dysfunkcjami
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
ustawa dekomunizacyjna
ustawa dezubekizacyjna
ustawa o ludobójstwie ukraińskim dokonanym w okresie II wojny światowej na polskich obywatelach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
doprowadzenie do zmiany ustawy lustracyjnej, ponieważ w obecnym kształcie umożliwia ona funkcjonowanie w życiu publicznym tajnych współpracowników aparatu represji Polski Ludowej
doprowadzenie do wprowadzenia JOW-ów, jako najbardzie obywatelskiej procedury wyboru posłów
praca nad nową konstytucją, bo obowiązująca jest pełna sprzeczności i nie odpowiada współczesnym wyzwaniom
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Jakich zmian potrzebują samorządy? (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
już jest dość ustaw określających warunki funkcjonowania samorządu lokalnego
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.
Jak Pani/ Pana zdaniem należy zorganizować nowy sposób działania samorządu, określić cele i narzędzia, którymi dysponuje?
przede wszystkim należy ustawowo ograniczyć możliwość zaciągania pożyczek przekraczających możliwości budżetu, chyba, że służą pobudzeniu przedsiębiorcości i zzaspokajają potrzeby ludności w zakresie podniesienia jakość środowiska naturalnego
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej