Informacje ogólne

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Klub/koło: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Data i miejsce urodzenia: 1957-05-18, Kłodzko

Zawód: parlamentarzysta

Wykształcenie: wyższe

Wygrana w wyborach: Wybory do Parlamentu Europejskiego

Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska

Okręg: 12 dolnośląsko-opolskie

Liczba głosów: 162 426

Bogdan Zdrojewski, 1 z dolnośląskiego, PO - Absolwent filozofii i kulturoznawstwa UWr. W l. 70 zatrudniony w woj. Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego, fotograf na wystawach psów rasowych. W l. 80 działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, współtworzył i kierował Ośrodkiem Bada...ń Społecznych przy Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S”. W l. 1983-1995 pracownik naukowy w Katedrze Socjologii i Polityki Społ. Akademii Ekonomicznej, a następnie w Instytucie Socjologii UWr. Samorządowiec: radny, a w l. 1990-2001 prezydent Wrocławia. W l. 1996-2000 kurator Zakładu Narodowego Ossolińskich. Zasiadał w radzie nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 2001 r. w PO. W l. 2005-2006 dyrektor zarządzający w Thyssen Polymer. Senator IV kad., poseł IV, V, VI, VII kad. Pracował m.in. w komisji kultury i środków przekazu. W l. 2007-2014 minister kultury i dziedzictwa narodowego. Od 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego. W VIII kadencji PE zasiada w komisji ds. kultury i edukacji oraz pełni zastępstwo w podkomisji ds. bezpieczeństwa i obrony.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

  • Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 12E206 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel tel: +32(0)2 28 45251 fax: +32(0)2 28 49251
  • Parlement européen Bât. Louise Weiss T11006 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex tel: +33(0)3 88 1 75251 fax: +33(0)3 88 1 79251

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego (2019)

1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Przyjecie dwóch sprawozdań z inicjatywy własnej, w obu wypadkach całkowicie nowych: O znaczeniu systemów satelitarnych (Gallileo i Copernikus) w systemach bezpieczeństwa Europy oraz po raz pierwszy w historii PE, o "barierach w dostępie do kultury", z bardzo pogłębionymi badaniami statystycznymi i licznymi hearingami. To drugie doczekało się już także publikacji.
Sukces 2: Bezpośredni udział najpierw w obronie a następnie potrojeniu budżetu programów stypendialnych Erasmus plus.
Największa porażka: Brak możliwości wykorzystania zdobytych doświadczeń w drugiej kadencji.
2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Potrojenie budżetu programów stypendialnych Erasmus plus Przez trzy lata reprezentowałem komisję CULT, także w pracach innych komisji i trilogue.
2. Wprowadzenie cywilnych systemów satelitarnych do obszaru kompetencji z zakresu bezpieczeństwa poseł wnioskodawca i sprawozdawca
3. Zagwarantowanie kontynuacji programu Erasmus plus w różnych wariantach brexitowych (twarde wyjście, okres przejściowy, przesunięty brexit) Poseł sprawozdawca
3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Wziąłem udział w prawie 10 tys. głosowań imiennych i prawie trzy razy w większej ilości nierejestrowanych. Pod względem dyscypliny znalazłem się w pierwszej piątce wszystkich eurodeputowanych (751). Najtrudniejsze były głosowania dot. spraw wręcz wepchniętych w sprawozdania mocno odległe od złożonych poprawek. Jak odrzucać słusznie brzmiący postulat, lokowany w niewłaściwym projekcie?
4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
  2. Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
Znalazłem się w komisjach nielegislacyjnych (CULT, SEDE), pomimo tego byłem autorem sprawozdań z inicjatywy własnej, a także legislacyjnego. Byłem autorem największej ilości opinii (całej polskiej reprezentacji w PE), dla innych komisji, a także recenzentem praktycznie wszystkich opinii finansowych w mojej komisji. Najtrudniejszą rolę miałem jako przewodniczący delegacji ds. kontaktów PE z Białorusią. Jak łatwo się domyśleć, niezwykle wymagająca: w czasie sprawowania mandatu uwolniono więźniów politycznych, Białoruś zadeklarowała wejście do systemu bolońskiego, zrealizowano też pierwsze po kilkunastu latach wizyty w Mińsku, samej delegacji i delegacji EPL.
  5. Poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego zarabia 6 710 EUR (28 789 zł) netto miesięcznie. W debacie publicznej kwota ta budzi  kontrowersje, zwłaszcza że jest znacznie wyższa niż uposażenie posłów i senatorów parlamentu RP. Jak, z perspektywy doświadczenia pełnienia przez Pana/Panią funkcji posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego, ocenia Pan/Pani wysokość zarobków w tej izbie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać mniej niż obecnie.
  2. Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać tyle, co obecnie.
  3. Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać więcej niż obecnie.
Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
Gwarancja jakości w życiu politycznym to także przyzwoite wynagradzanie i wysoka transparentność. Nie chodzi o zarobki ponad stan, ale tak by także w polityce krajowej, wyborcy wśród swoich reprezentantów posiadali polityków dobrze wykształconych w rozmaitych specjalnościach. Dziś dominuje selekcja negatywna. Często brak sukcesów w życiu zawodowym jest źródłem poszukiwania sukcesu w karierach politycznych. Nie można też dopuścić do poważnych różnic w dochodach parlamentarzystów z rozmaitych krajów pracujących w identycznych warunkach i z podobną intensywnością. Dziś dla czystego populizmu ograniczono wynagrodzenia posłów i senatorów pomimo braku rewaloryzacji od 2001 roku. Tylko po to by przykryć pazerność ekipy rządzącej zabiegającej o pracę w spółkach skarbu państwa dla siebie i swoich rodzin.
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
12.09.2017 – 14.11.2018
Komisja Specjalna ds. Terroryzmu, zastępca członka, Parlament Europejski VIII kadencji
od 19.01.2017
Komisja Kultury i Edukacji, członek, Parlament Europejski VIII kadencji
od 19.01.2017
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony, zastępca członka, Parlament Europejski VIII kadencji
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
85.3%
Nieobecność
14.7%
Zgodność
z linią klubu
84.8%

Oddane głosy

Za
75.7%
Przeciw
8.9%
Wstrzymał się
0.7%
Nieobecny
14.7%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 686 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2014-05-09 11:02:00 Składy osobowe komisji sejmowych Za zgodny
2014-05-09 10:58:00 Ustawa o kierujących pojazdami, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Infrastruktury Za zgodny
2014-05-09 10:43:00 Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług Za zgodny
2014-05-09 09:38:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych Za zgodny
2014-05-09 09:36:00 Ustawa o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza Za zgodny
2014-05-09 09:36:00 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin Za zgodny
2014-05-09 09:32:00 Ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych Za zgodny
2014-05-09 09:27:00 Ustawa o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Za zgodny
2014-05-09 09:18:00 Prawa konsumenta Za zgodny
2014-05-09 09:10:00 Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Obietnice

Polityka bezpieczeństwa

Tam bardzo ważnym obszarem jest obszar bezpieczeństwa. Być może, jeśli takie będą wytyczne, wróciłbym do problematyki, z której wychodziłem - czyli obrony narodowej. W Europie problematyka bezpieczeństwa staje się kluczowa.Dodane przez: Ola

Żródło: www.gazetawroclawska.pl

Dolnośląska Rada Europejska

Chcemy, aby w ramach tej platformy, komunikując się wzajemnie i dbając o interesy Dolnego Śląska, starać się wykorzystać to porozumienie do tego, aby informacja była sprawniejsza, lepsza, szybsza.

Żródło: wroclaw.gosc.pl

Reforma samorządów

Opowiedział się za wydłużeniem kadencji samorządu do 5 lat oraz ograniczeniem do dwóch kadencji prezydentów miast i burmistrzów. Optował za reformą powiatów oraz organów związanych z funkcjonowaniem samorządów. Dodane przez: Ola

Żródło: http://wyborcza.pl/1,91446,16039419,Bogdan_Zdrojewski.html

Dotacje unijne na Śląsku

Mamy gigantyczną zmianę, jeżeli chodzi o Śląsk. Trzeba pamiętać o tym, że są to tzw. projekty twarde, wymagające gigantycznych nakładów. Do tego dochodzą także projekty perspektywiczne, związane np. z digitalizacją zasobów Biblioteki Śląskiej.

Żródło: www.fakt.pl

Pomoc dla sektora kreatywnego

Komisja w PE, która budzi szczególne zainteresowanie Zdrojewskiego, to komisja budżetu. “W tej problematyce czuję się bardzo dobrze. Z tej pozycji można by poprawiać sytuację nie tylko w kulturze, ale pomóc całemu sektorowi kreatywnemu - z mojemu punktu widzenia jest bardzo istotne”Dodane przez: Ola

Żródło: www.gazetawroclawska.pl

Skarby kultury

Deklaruję chęć objęcia państwową opieką znajdujących się w kryzysie instytucji wydawniczych: Państwowego Instytutu Wydawniczego, Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz Polskich Nagrań.

Żródło: www.polskieradio.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: ułamkowa część, przypisana do mieszkania wymienionego w pkt. II/2 wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu sprawowania mandatu posła do PE
Kwota: 80 000 EUR
Uwagi: kwota około, po opodatkowaniu

Opis: z tytułu "dzieła" (wykład) - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kwota: 600 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: inne
Wartość: 200 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: obrazy Zbigniewa Karpińskiego
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: dwa obrazy Józefa Hałasa
Wartość: 25 000 PLN
Uwagi: wartość sumaryczna około

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: ułamkowa część, przypisana do mieszkania wymienionego w pkt. II/2 wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu sprawowania mandatu posła do PE
Kwota: 78 000 EUR
Uwagi: kwota około, po opodatkowaniu
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: inne
Wartość: 200 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: obraz Zbigniewa Karpińskiego
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: dwa obrazy Józefa Hałasa
Wartość: 22 000 PLN
Uwagi: wartość sumaryczna około

Podpis
Data: 2017-03-XX
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 90 000 PLN
Uwagi: kwota około

Kwota: 250 000 PLN
Uwagi: wkład w realizację mieszkania deweloperskiego

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: miejsce garażowe
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: w budynku wielo-mieszkaniowym wym. w pkt. II/2 wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu sprawowania mandatu posła do PE
Kwota: 76 000 EUR
Uwagi: kwota około
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: inne
Wartość: 200 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: Obraz Zbigniewa Karpińskiego
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: dwa obrazy Józefa Hałasa
Wartość: 22 000 PLN
Uwagi: wartość sumaryczna około

Podpis
Data: 2016-03-10
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu: 1 000 000 PLN - 1 500 000 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: miejsce garażowe
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pracy w MKiDN
Kwota: 14000PLN
Uwagi: miesięcznie

Opis: z tytułu diet parlamentarnych
Kwota: 12 400 PLN
Uwagi: miesięcznie

Opis: z tytułu bycia posłem w PE
Kwota: 48 000 EUR

Podpis
Data: 2015-04-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Zdrojewski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: MKDiN, Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: do 17.06.2014 minister; od 1.07.2014 poseł do PE
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pracy w MKiDN
Kwota: 14000PLN
Uwagi: miesięcznie

Opis: z tytułu bycia posłem
Kwota: 2500 PLN
Uwagi: miesięcznie

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w WBK BZ we Wrocławiu w związku z nabyciem mieszkania dla córki, warunki standardowe
Podpis
Data: 2014-06-22
Oświadczenie