Wybory

Wybory do: Parlamentu Europejskiego 2019

Komitet wyborczy: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

Okręg: 5 (Warszawa)

Miejsce na liście: 2

Informacje ogólne

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Klub/koło: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Data i miejsce urodzenia: 1946-08-08, Radom

Zawód: ekonomista

Wykształcenie: wyższe

Wygrana w wyborach: Wybory do Parlamentu Europejskiego

Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska

Okręg: 13 zachodniopomorsko-lubuski

Liczba głosów: 84 686

Obecny europoseł. Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy SGH, wykładowca akademicki, były rektor Uczelni Łazarskiego. W l. 1991-1995 szef sekcji krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.W latach 1995-1999r. minister spraw zagranicznych. W l. 1998-2004... członek Rady Polityki Pieniężnej. Zasiadał w radach nadzorczych: WGI Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Jeronimo Martins.W l. 2011-2014 poseł na Sejm RP. Od 2014r. poseł do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

  • Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 12E218 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel tel.:+32(0)2 28 45482 fax:+32(0)2 28 49482
  • Parlement européen Bât. Louise Weiss T11004 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex tel.:+33(0)3 88 1 75482 fax:+33(0)3 88 1 79482

Poglądy

Ten kandydat nie wypełnił jeszcze kwestionariusza poglądów w obecnej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Pomóż nam do niego dotrzeć - wyślij e-mail z przypomnieniem o pytaniach MamPrawoWiedziec.pl

Poproś o wypełnienie kwestionariusza

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego (2019)

1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Podjęcie zdecydowanej walki z oszustwami i nadużyciami podatkowymi i praniem pieniędzy
Sukces 2: Walka z ocieplenie klimatu stała sie stałym elementem nowych aktów prawnych w UE
Największa porażka: Wzrost tendencji protekcjonistycznych i brak postępu w usuwaniu narodowych barier na Jednolitym Rynku Europejskicm, zwłaszcza w usługach.
2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Zapisy ograniczające skalę nadużyć i oszustw podatkowych w całej serii dyrektyw o współpracy administracyjnej i wymianie informacji podatkowych Byłem sprawozdawcą, kontrsprawozdawcą i koordynatorem grupy EPP w pracach komisji śledczej i komisji specjalnej
2. Przepisy ustanawiające zasady opodatkowania usług cyfrowych Sprawozdawca
3. Dyrektywa i rozporządenie dot. bankowych obligacji zabezpieczonych Kontrsprawozdawca
3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Głosowania nad rezolucjami w sprawie naruszania przez Polskę praworządności w ramach Art. 7. Zmuszony byłem poprzeć rezolucje krytykujące nasz kraj.
4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
  2. Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
Główne negocjacje i ustalenia odbywają się na nieformalnych spotkaniach bez udziału tłumaczy.
  5. Poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego zarabia 6 710 EUR (28 789 zł) netto miesięcznie. W debacie publicznej kwota ta budzi  kontrowersje, zwłaszcza że jest znacznie wyższa niż uposażenie posłów i senatorów parlamentu RP. Jak, z perspektywy doświadczenia pełnienia przez Pana/Panią funkcji posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego, ocenia Pan/Pani wysokość zarobków w tej izbie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać mniej niż obecnie.
  2. Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać tyle, co obecnie.
  3. Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać więcej niż obecnie.
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 14.03.2018
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania, członek, Parlament Europejski VIII kadencji
od 5.04.2017
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, członek, Parlament Europejski VIII kadencji
od 1.02.2017
Konferencja Przewodniczących Delegacji, członek, Parlament Europejski VIII kadencji
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
95%
Nieobecność
5%
Zgodność
z linią klubu
94%

Oddane głosy

Za
84.7%
Przeciw
9%
Wstrzymał się
1.3%
Nieobecny
5%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 686 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2014-05-09 11:02:00 Składy osobowe komisji sejmowych Za zgodny
2014-05-09 10:58:00 Ustawa o kierujących pojazdami, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Infrastruktury Za zgodny
2014-05-09 10:43:00 Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług Za zgodny
2014-05-09 09:38:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych Za zgodny
2014-05-09 09:36:00 Ustawa o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza Za zgodny
2014-05-09 09:36:00 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin Za zgodny
2014-05-09 09:32:00 Ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych Za zgodny
2014-05-09 09:27:00 Ustawa o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Za zgodny
2014-05-09 09:18:00 Prawa konsumenta Za zgodny
2014-05-09 09:10:00 Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Obietnice

Rozwój Modlina

Po pierwsze, inwestycje infrastrukturalne. Głównie dokończenie budowy lotniska w Modlinie i dobre komunikacyjne związanie go z miastem oraz z Warszawą. Właśnie zaczynają się negocjacje w sprawie budżetu UE na lata 2014-2020. Koniecznie trzeba będzie kontrolować ich przebieg, pilnować mądrego podziału uzyskanych środków. Sejm ma takie możliwości. Po drugie edukacje. Gimnazjalistom z Nowego Dworu i Modlina trzeba zapewnić dobry start do dalszej edukacji, nie gorszy niż mają uczniowie z renomowanych szkół warszawskich.

Żródło: www.rosati.pl

Rozwój edukacji w podwarszawskich liceach

Otoczę “parasolem” podwarszawskie licea, aby ich uczniowie mieli dostęp do najnowszej wiedzy, możliwość kontaktów z profesorami uczelni, żeby nie musieli uczyć się w Warszawie, lecz wybierali szkoły w swoich miastach

Żródło: www.rosati.pl

Rozwój infrastruktury kolejowej

Potrzebne są inwestycje w infrastrukturę kolejową, w tym lepsze wykorzystanie środków unijnych. Oraz uporządkowanie struktury polskich kolei. Trzeba zapewnić skuteczność w roli regulatora rynku przewozów regionalnych tak, aby stał na straży interesów pasażerów i uczciwej konkurencji.

Żródło: www.rosati.pl

Reformy

Za sprawę absolutnie najważniejszą uważam przeprowadzenie reform, dzięki którym Polska będzie mogła dalej się rozwijać. Trzeba zrównoważyć finanse publiczne, usprawnić państwo, poprawić usługi publiczne – takie jak opiekę zdrowotną. W tych sprawach na pewno będę mobilizował rząd do działania.

Żródło: www.rosati.pl

Połączenia komunikacyjne

Mam pomysły na poprawę połączeń komunikacyjnych.

Żródło: www.rosati.pl

Przedszkola

Wymyśliłem założenia planu zwiększenia dostępności do przedszkoli. 

Żródło: www.rosati.pl

Edukacja

Otoczę „parasolem” podwarszawskie licea, aby ich uczniowie mieli dostęp do najnowszej wiedzy, możliwość kontaktów z profesorami uczelni;żeby nie musieli uczyć się w Warszawie, lecz wybierali szkoły w swoich miastach. A jednocześnie by mieli gwarancję dobrze zdanej matury – zwłaszcza z matematyki.

Żródło: www.rosati.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 3,7 ha, [ukryte], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP
działka 0,4 ha [ukryte] 2003 rok, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 107 014,49 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 26 437,86 PLN

Opis: emerytury
Kwota: 151 728,61 PLN

Opis: Parlament Europejski, dochody z tytułu Art. 10 Statutu Posła
Kwota: 102 492,12 EUR

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz Kajetan
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Miejsce zatrudnienia: Akademia Finansów i Biznesu "Vistula", Warszawa

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 3,7 ha, [ukryte], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
działka 0,4 ha [ukryte] 2003r, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 103 166,69 PLN

Opis: Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota: 34 884,20 PLN

Opis: inne dochody (zlecenia, autorskie)
Kwota: 76 663,19 PLN

Opis: Parlament Europejski - dochód
Kwota: 78 094,08 EUR

Opis: pozostałe źródła
Kwota: 37458,9X PLN

Opis: Akademia Finansów i Biznesu "Vistula" - wynagrodzenie
Kwota: 18 691,86 PLN

Oświadczenie
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 3,7 ha, [ukryte], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
działka 0,4 ha [ukryte] 2003r, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 82 004,12 PLN

Opis: Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota: 44 384,28 PLN

Opis: Inne dochody (dzieło, zlecenia, autorskie)
Kwota: 205504,1X PLN

Opis: Parlament Europejski - dochód
Kwota: 76 005 EUR

Opis: Inne źródła
Kwota: 4121,42

Oświadczenie
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 3,7 ha, [tekst ukryty], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
działka 0,4 ha 2003r, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 83 088,71 PLN

Opis: Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota: 35 885,31 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu, wynagrodzenie
Kwota: 14 298,16 PLN

Opis: Inne dochody (dzieło, zlecenia, autorskie)
Kwota: 194 916,74 PLN

Opis: Parlament Europejski - dochód
Kwota: 37 552,08 EUR

Opis: Pełnienie obowiązków społecznych
Kwota: 1136,21 PLN

Oświadczenie
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 3,7 ha, [tekst ukryty], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
działka 0,4 ha 2003r, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 76 121,68 PLN

Opis: Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota: 73 576,71 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu, uposażenie
Kwota: 37 290,00 PLN

Opis: Inne dochody (dzieło, zlecenia, autorskie)
Kwota: 256 668,81 PLN

Oświadczenie
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka 3,7 ha, [tekst ukryty], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 85 989,76 PLN

Opis: Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota: 141 381,49 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu, uposażenie
Kwota: 38 234,24 PLN

Opis: Inne dochody- dzieło, zlecenia, autorskie
Kwota: 276 812,23 PLN

Oświadczenie
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka 3,7 ha, [tekst ukryty], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 63 478,68 PLN

Opis: Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota: 124 298,36 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu, wynagrodzenie
Kwota: 4624,73 PLN

Opis: Inne dochody- dzieło, autorskie
Kwota: 212 065,22 PLN

Oświadczenie
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka, [tekst ukryty], pow. 3,7 ha, 1999 rok
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: SGH i wynagrodzenia
Kwota: 53 330,52 PLN

Opis: Łazarski i wynagrodzenia
Kwota: 126 169,78 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu
Kwota: 954,69 PLN

Opis: Inne (dzieło, autorskie)
Kwota: 146 447,50 PLN

Opis: Uposażenie poselskie + diety
Uwagi: [brak danych] ?