Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 3
Miejsce na liście: 7
Przynależność do partii: Nowoczesna
Zawód: kulturoznawca
Miejsce zamieszkania: Wrocław

Informacje ogólne

Poseł

Kandydat na posła

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
Klub/koło: Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1956-05-19, Głogów
Zawód: kulturoznawca
Wykształcenie: średnie ogólne
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Nowoczesna Ryszarda Petru
Okręg: 3 Wrocław
Liczba głosów: 24 525 (4,69%)
Ukończył XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. Krytyk teatralny, dziennikarz. W l. 80. publikował m.in. w czasopismach „Obecność”, „Iglica” i „CDN”. Był członkiem rady kultury przy Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolnego Śląska. Recenzent teatralny Radia Wrocław. W 1991 r.... założył kwartalnik „Notatnik Teatralny”. Współpracownik TVP: członek rady programowej Teatru Telewizji, realizator programu Magazyn Teatralny, współtworzył kanał tematyczny TVP Kultura. Był dyrektorem programowym w Polskim Radiu Wrocław. W l. 2006-2016 dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Członek partii Nowoczesna. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiadał w komisji etyki poselskiej, jest wiceprzewodniczącym komisji kultury i środków przekazu.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — Związki partnerskie (2018)

1. Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
  1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
  4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Miejsce na ewentualny komentarz do pytania nr 1.
O formie sformalizowania niech decydują bezpśrednio zainteresowani
2. Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?  
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
3. Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
  1. Tak
  2. Nie
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Z jakich praw osoby nieheteroseksualne nie mogą korzystać na równi z innymi obywatelami?
Osoby LGBT+ w Polsce pozbawione są podstawowych praw człowieka, a co za tym idzie - elementarnej godności. Nie pozwala się im na legalizowanie związków, wspólne rozliczenia podatkowe, odwiedzanie w szpitalu i dowiadywanie się o stan zdrowia chorego partnera, utrudnia się dziedziczenie po zmarłym partnerze. Problemem jest też brak zabezpieczeń socjalnych - osoby nieheteronormatywne nie mają prawa do renty i emerytury po zmarłym partnerze, nie wypłaca im się zasiłków za opiekę gdy ich najbliższa osoba przewlekle zachoruje. Skandalem jest również fakt, że polskie prawo nie uznaje związków i małżeństw osób tej samej płci zawartych zagranicą.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 13.06.2019
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
,
źródło
Serwis Gazety Wyborczej wyborcza.pl
2019
kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, Wrocław, liczba głosów: 19 838, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 14.01.2019
Delegacja Parlamentarna RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przedstawiciel
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
89.5%
Nieobecność
10.5%
Zgodność
z linią klubu
97.5%

Oddane głosy

Za
54.1%
Przeciw
31%
Wstrzymał się
4.4%
Nieobecny
10.5%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wstrzymany Niezgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Misja teatru i znaczenie kultury wyższej

Chcę podkreślić bardzo wyraźnie, że warunkiem istnienia teatru pełniącego misję artystyczną, edukacyjną, poznawczą jest utrzymanie formy teatru jako instytucji publicznej

Źródło: www.parlamentarny.pl

Data obietnicy: 2015-10-28

wybory 2015
Nowoczesna
3 Wrocław
sprawy ogólnopolskie
kultura
Kultura jako żródło innowacyjności

Dbałość o kulturę nie tylko rozwija nas jako ludzi, ale dodatkowo zwiększa innowacyjność. Polityka powinna wspierać kreatywność Polaków oraz rozwój branż kreatywnych. Musimy o tym pamiętać, ponieważ korzenie pamięci, wartości i rozwoju tkwią w kulturze

Źródło: www.parlamentarny.pl

Data obietnicy: 2015-10-28

sprawy ogólnopolskie
kultura
Nowoczesna
3 Wrocław
wybory 2015
polityka historyczna
Usunięcie zapisu o obrazie uczuć religijnych

W żadnym innym europejskim kraju nie mamy do czynienia z takim absurdalnym zapisem.

Źródło: www.gazetawroclawska.pl

Data obietnicy: 2015-10-13

sprawy ogólnopolskie
kultura
prawa i wolności obywatelskie
wolność słowa
rozdział kościoła od państwa
3 Wrocław
Nowoczesna
wybory 2015
Religia w szkołach

Jesteśmy przeciwni uprawianiu religii w w szkołach publicznych. (...) W to miejsce wprowadziłbym na przykład edukację kulturalną, której w Polsce nie ma jak wiadomo.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2015-09-10

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
świecka szkoła
Nowoczesna
3 Wrocław
wybory 2015
Zarobki pracowników kultury

Pracownicy kultury zarabiają haniebne pieniądze, trzeba tych ludzi doinwestować.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2015-09-10

sprawy ogólnopolskie
kultura
3 Wrocław
Nowoczesna
wybory 2015
Urzędnicy z perspektywy artystów

I jeśli zgodzę się wystartować w wyborach, będę to traktował jako gest sprzeciwu wobec bezradności w walce z urzędnikami. Od wielu lat obserwuję z rosnącą irytacją, jak środowiska ludzi kultury są pomijane w kluczowych rozstrzygnięciach. I nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak w takich warunkach mamy uprawiać sztukę, jeśli artyści są z perspektywy parlamentu kompletnie niewidoczni. Urzędnicy decydują o naszym bycie i w efekcie artyści klepią biedę. Wciąż mówi się o gospodarce, zapominając, że jest ona częścią kultury, nie odwrotnie. To jest niebywale istotny czynnik rozwoju, lekceważąc go, pokazujemy, że chcemy państwa głupszego, biedniejszego i gorszego.

Źródło: wroclaw.wyborcza.pl

Data obietnicy: 2015-09-10

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
Nowoczesna
3 Wrocław
wybory 2015
Walka z biurokracją

Musimy zastanowić się jak doprowadzić do tego, żeby obywatel był podmiotem a nie przedmiotem.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2015-09-10

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
Nowoczesna
3 Wrocław
wybory 2015
Prawo do kultury

Chciałbym z formacjami politycznymi zawrzeć jakiś układ na rzecz prawa do kultury.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2015-09-10

sprawy ogólnopolskie
kultura
3 Wrocław
Nowoczesna
wybory 2015
Uchodźcy

Powinniśmy być gościnni, nie możemy zmykać drzwi tak jak przed nami nikt nie zamykał w latach osiemdziesiątych, czy podobnie nikt nie zamykał drzwi przed Mickiewiczem, Chopinem, czy Juliuszem Słowackim, czy Norwidem, czy wieloma innymi. (...) Myślę, że wśród wielu emigrantów i uchodźców jest wielu artystów, lekarzy, prawników, informatyków. Myślę, że warto skorzystać z ich predylekcji, z ich kompetencji zawodowych. Wie pan, myślę, że my w Europie mamy takie poczucie jakiejś wyjątkowości, jakiejś wyższości, z naszymi religiami, z naszymi dobrymi samochodami, z naszymi mieszkaniami (...) Czujemy się tak dobrze, pewnie, jesteśmy nasyceni z tego powodu i tacy jesteśmy przekonani o pełnej wartości tego. Myślę, że dzisiaj warto przekierować może uwagę na innych ludzi jakby może nie podważając tych wartości o których powiedziałem przed chwilą. Warto przyjrzeć się temu zjawisku, kiedy człowiek coś traci albo ucieka przed bombami albo żyje z jednego dolara przez kilka miesięcy. To jest zadanie dla ONZu, sama Polska czy Europa nie rozwiąże tego problemu.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2015-09-10

sprawy ogólnopolskie
migracje
polityka zagraniczna
Nowoczesna
3 Wrocław
wybory 2015
Kultura polityczna

Najważniejsze jest dzisiaj , żeby zmienić język uprawiania polityki. (...) mam takie głębokie przekonanie, że będę miał wspólnie ze swoimi partnerami z Nowoczesnej siłę, żeby zmienić nastawienie do nas polityków i tę politykę wprowadzić na inne, etyczne tory.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2015-09-10

sprawy ogólnopolskie
światopogląd
wybory
Nowoczesna
3 Wrocław
wybory 2015
Świeckie państwo

Uważam, że państwo świeckie jest warunkiem podstawowym, warunkiem sine qua non istnienia tego co jest jakąś obiektywną rzeczywistością w sferze wartości.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2015-09-10

sprawy ogólnopolskie
rozdział kościoła od państwa
światopogląd
Nowoczesna
3 Wrocław
wybory 2015

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 895,38 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 136 320,91 PLN

Opis: honorarium - Rada Artystyczna, Teatr Capitol
Kwota: 3521,20 PLN

Opis: honorarium - Ośrodek Kultury i Sztuki, redagowanie pisma
Kwota: 4950,00 PLN

Opis: honorarium - Rada Programowa TVP
Kwota: 1690,00 PLN

Opis: honorarium - Ossolineum
Kwota: 150,00 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta parlamentarna
Kwota: 30 170,10 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana -27360,00 PLN opodatkowana -2810,10 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 139 812,91 PLN

Opis: Honorarium (Rada Programowa - Teatr Capitol)
Kwota: 5212,80 PLN

Opis: Honorarium (Notatnik Teatralny - red. nacz.)
Kwota: 2500 PLN

Opis: Honorarium (Rada Programowa TVP)
Kwota: 2028,00 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Teatr Polski - dyrektor teatru (Wrocław)
Kwota: 93 378,49 PLN

Opis: umowa o pracę - kancelaria Sejmu (poseł)
Kwota: 56 085,55 PLN
Uwagi: w tym dieta parlamentarna: 29429,64 PLN w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2069,64 PLN

Opis: Teatr Capitol Muzyczny
Kwota: 4000 PLN

Opis: Ośrodek Kultury i Sztuki
Kwota: 3500 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Teatr Polski - dyrektor teatru
Kwota: 121 065 PLN

Opis: poseł na Sejm
Kwota: 1953,81 PLN

Opis: Ośrodek kultury i sztuki - redaktor naczelny
Kwota: 7000 PLN

Opis: Teatr Capitol - członek rady artystycznej
Kwota: 3200 PLN

Opis: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Kwota: 476,10 PLN

Opis: Teatr Powszechny w Łodzi
Kwota: 750 PLN

Opis: poseł na Sejm - dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 3846,28 PLN i opodatkowana - 193,08 PLN