Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1985-12-08, Bolesławiec
Zawód: specjalista do spraw szkoleń
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym obroniła licencjat ze stosunków międzynarodowych, a także ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej. Obecnie prowadzi tam też zajęcia. Pracowała w międzynarodowej korporacji na stanowisku specjalistki ds. organizacji szkoleń. Prowadziła... galerię sztuki „La Belle Epoque”. W l. 2015-2022 współprzewodnicząca Partii Zieloni, a obecnie należy do rady krajowej partii. Od 2022 r. jest członkinią Komitetu Europejskiej Partii Zielonych. Zaangażowana w działalność stowarzyszenia Eko-Unia. Członkini rady programowej Kongresu Kobiet. Współzałożycielka Stowarzyszenia „Trampolina”. Posłanka od 2019 r. (IX-X kad.). W Sejmie IX kadencji zasiadała w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych, była także wiceprzewodniczącą Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Małgorzaty Tracz ul. Rynek 5 lok. 130 50-106 Wrocław woj. dolnośląskie tel. 537 235 973 malgorzata.tracz@sejm.pl wtr., śr., godz. 11-16 czw. godz. 12-18

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Jestem posłanką Partii Zieloni na Sejm IX kadencji z Wrocławia. Przez kilka lat pracowałam w dużej międzynarodowej korporacji, organizowałam szkolenia, prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim. Od czerwca 2022 roku jestem członkinią Komitetu Europejskiej Partii Zielonych. Od maja 2015 roku do stycznia 2022 roku byłam współprzewodniczącą Partii Zieloni. Od lat działam w organizacjach pozarządowych. Na rzecz ochrony bioróżnorodności i przyrody we wrocławskim Stowarzyszeniu Ekologicznym EKO-UNIA. Dla praw kobiet w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Kongres Kobiet. Biorę aktywny udział w działaniach opozycji demokratycznej, sprzeciwiając się łamaniu praworządności.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Za swój lokalny sukces uznaję obronę Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu przed likwidacją. Moje interwencje poselskie do władz miasta oraz województwa okazały się skuteczne i pozwoliły ocalić to jedyne tego typu w Polsce muzeum przed zniknięciem. Obok tego też jako sukcesy w zakresie walki o ochronę zabytków na Dolnym Śląsku traktuję moje skuteczne interwencje w sprawie Stalag VIII A w Zgorzelcu oraz mostu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim, gdzie udało mi się zainicjować działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, mające na celu ich ochronę przed wyburzeniem.
Drugi sukces
Za swój drugi sukces uważam przygotowanie w bardzo ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi dwóch prozwierzęcych projektów ustaw: 1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2300) - projekt dotyczy uporządkowania regulacji prawnych związanych ze zwalczaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń, w tym prowadzenia odstrzałów sanitarnych dzików, zapobiegania rozprzestrzenianiu się ASF oraz łagodzenia jego skutków w stosunku do rolników, ale i zwierząt. 2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt - projekt dotyczy wprowadzenia zakazu chowu i hodowli zwierząt na futro oraz wprowadzenia systemu odszkodowań dla hodowców i odpraw dla pracowników hodowli. Pierwszy projekt powstał w ścisłej współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot oraz Koalicją Niech Żyją! Drugi projekt powstał w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki oraz Fundacją Viva! Akcja Dla Zwierząt. Była to współpraca trwająca wiele miesięcy polegająca na opracowywaniu zapisów ustaw. Za swój sukces uważam to, że udało nam się wypracować dobry model współpracy na linii politycy - organizacje pozarządowe, który mam nadzieję, że w przyszłości będzie pozwalał na tworzenie i wprowadzanie w życie dobrego prawa oraz niezbędnych reform.
Trzeci sukces
Za swój sukces uważam bycie mocnym i słyszalnym zielonym głosem w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W czasie prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie przedstawiałam wciąż nieobecne na niej tematy rolnictwa ekologicznego, strategii od pola do stołu, umowy handlowej UE-Mercosur, lepszego dobrostanu zwierząt hodowlanych, laboratoryjnych i dzikich oraz negatywnego wpływu ferm przemysłowych na lokalne społeczności, środowisko i dobrostan zwierząt. Uważam, że w prace Komisji udało mi się jako stały element wprowadzić inną perspektywę, która w poprzednich kadencjach Sejmu nie była reprezentowana, a także narzucić ton wypowiedzi oraz stanowisk opozycji w wielu sprawach, m.in. masowego odstrzału dzików, Piątki dla Zwierząt czy nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym. Wszystko to jest też efektem ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in.: Koalicją Żywa Ziemia, Stowarzyszeniem Otwarte Klatki oraz z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wyposażają policję w nowe uprawnienia w postaci nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy, podczas gdy dotychczas ofiara bardzo często musiała pozostawać pod wspólnym dachem z prześladowcą, względnie uciekać i sama, bądź z dziećmi, szukać schronienia. Nakaz policyjny trwa 14 dni. W tym czasie ofiara przemocy otrzyma pomoc psychologiczną, prawną, materialną i będzie mogła zwrócić się o przedłużenie tego nakazu. Jest to naprawdę bardzo ważna i przełomowa ustawa przyjęta przez Sejm IX kadencji.
Ustawa o Centralnym Azylu dla Zwierząt. Ustawa ta dotyczy uregulowania kwestii dotyczących czasowego przetrzymywania zwierząt oraz zapewnienia należytej opieki zwierzętom, które zostały zatrzymane w trakcie prowadzonych postępowań celnych, karnych, wykroczeniowych lub administracyjnych. Jest to pierwszy krok ku rozwiązaniu poważnego problemu, z którym mierzyły się służby, a także prozwierzęce organizacje pozarządowe poprzez utworzenie specjalnego ośrodka, w którym odbierane zwierzęta będą mogły znaleźć schronienie.
Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r. oraz ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r. Są to dwie tożsame ustawy, które są bardzo ważne dla bezpieczeństwa Polski oraz całego regionu Morza Bałtyckiego w obliczu wojny w Ukrainie.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Dolnośląski Zespół Parlamentarny Parlamentarny Zespół Antysmogowy Parlamentarny Zespół ds. Elektromobilności Parlamentarny Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej i innych terenów cennych przyrodniczo Parlamentarny Zespół ds. Pomocy Humanitarnej i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Parlamentarny Zespół ds. Praw Reprodukcyjnych Parlamentarny Zespół ds. przeskalowanych inwestycji publicznych i przymusowych wywłaszczeń Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Unii Europejskiej Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Żywności i Innowacyjnego Rolnictwa Parlamentarny Zespół ds. Renaturyzacji Odry Parlamentarny Zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu Parlamentarny Zespół ds. Transportu Rowerowego Parlamentarny Zespół ds. Związków Metropolitalnych Parlamentarny Zespół Obywatelskiego Audytu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Pandemia COVID-19 jest największym wyzwaniem gospodarczym i społecznym od ponad roku. Szokująca ilość nadmiarowych zgonów, setki tysięcy Polek i Polaków cierpiących na powikłania po zakażeniu, ogromne trudności, wyzwania finansowe, osobowe i sprzętowe dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Tysiące upadłych przedsiębiorstw, tragedie ludzkie. Temu wszystkiemu możemy zapobiec na przyszłość, osiągając zbiorową odporność. Nie ma innej racjonalnej drogi, niż wyszczepienie ponad 90% społeczeństwa. Wskaźnik ten da się osiągnąć wyłącznie wówczas, gdy w ślad za programami edukacyjnymi pójdzie obowiązek szczepień, w pierwszej kolejności osób, które pełnią ważne funkcje w społeczeństwie i odpowiadają za kontakt z obywatelkami i obywatelami – minister i ministrów, posłanek i posłów, senatorek i senatorów, urzędniczek i urzędników, nauczycielek i nauczycieli, przedstawicieli zawodów medycznych, ekspedientek i ekspedientów, pracowników gastronomii, hotelarstwa. A wraz z nimi całego społeczeństwa.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Dostęp do edukacji powinien być powszechny, a co za tym idzie - gwarantować wszystkim uczennicom i uczniom równy start, zgodny z ich preferencjami co do swojej przyszłości. Nie możemy pozwalać na pogłębianie się nierówności edukacyjnych czy zmuszać młodych osób do uczenia się w placówce o ofercie edukacyjnej, która uniemożliwia im realizowanie swoich pasji, jak i pogłębianie zainteresowań. Ponadto, stoimy przed bardzo ważnym wyzwaniem, jakim jest budowanie społeczeństwa odpornego na kryzysy i problemy XXI wieku - w tym celu musimy zadbać o to, aby edukacja w szkołach poruszała zagadnienia związane z kryzysem klimatycznym, zdrowiem oraz technologią.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
To dosyć złożone postulaty, których słuszność i zasadność ciężko mi ocenić bez konsultacji z osobami pracującymi w oświacie. Chcę jednak uzasadnić moje odpowiedzi. W zakresie wprowadzenia obowiązku szkolnego dla pięciolatków uważam, że taka decyzja nie powinna być podejmowana bez analizy ewaluacyjnej po poprzednim obniżeniu wieku obowiązku szkolnego oraz bez konsultacji ze środowiskami nauczycielek i nauczycieli wczesnoszkolnych. Z kolei wprowadzanie rozwiązań korzystnych dla tworzenia i prowadzenia małych szkół sprawi, że będziemy sobie mogli lepiej poradzić z wykluczeniem edukacyjnym (szczególnie na wsiach). O redukcji podstawy programowej mówimy od dawna - sam Minister Czarnek zapowiedział jej odciążenie patrząc na uczennice i uczniów, którzy wrócili do szkół wraz z początkiem roku szkolnego - czas więc to zrobić, stawiając przy tym zdecydowanie na rozwój kompetencji przydatnych w przyszłości. Zamknięcie gimnazjów było błędem - to właśnie one były etapem kształtującym młodych ludzi przed wejściem do szkoły średniej. Co za tym idzie, uważam ich przywrócenie (rzecz jasna, w odpowiednim czasie i z właściwym przygotowaniem) za jak najbardziej słuszne. Kuratorki i kuratorzy obecnie zmierzają do objęcia roli "straszaków" nad szkołami - nie o to chodzi. Powinni oni pracować ze szkołami na zasadach partnerskich, opracowując alternatywy i nowe rozwiązania. Dwie ostatnie kwestie są również dla mnie bardzo złożone i dyskusyjne - szkoły niepubliczne nie zawsze mogą sfinansować z własnych środków ciekawe inicjatywy (a podwyższanie czesnego czy narażanie rodziców na dodatkowe opłaty może się odbić na nich negatywnie), a z kolei zwiększenie wkładu finansowego pracodawców w edukację może zniechęcić ich do przyjmowania młodych osób na przykład na praktyki zawodowe.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Dotyczy to w szczególności mikro i małych przedsiębiorstw z branży usług, a w szczególności dla branży gastronomicznej, turystyki oraz rekreacji i kultury.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Pandemia COVID-19 odcisnęła ogromne piętno na większości obszarów istotnych dla funkcjonowania kraju i społeczeństwa, dlatego należy skupić się na przywróceniu wszystkich przeciążonych i niesprawnych sektorów do poprawnego funkcjonowania, zaczynając od tych, które potrzebują tego najbardziej. W mojej ocenie bez wątpienia będą to: - szkolnictwo - dzieci i młodzież spędziła na zdalnym toku nauczania ogromną ilość czasu. Odbiło się to nie tylko na przyswajaniu przez nich materiału, przynosząc wynikające z tego trudności, ale i na zdrowiu psychicznym. Podobnie u nauczycielek i nauczycieli, którzy zmuszeni sytuacją musieli znaleźć odpowiednie metody do przekazywania i weryfikowania poziomu wiedzy oraz monitorowania napotkanych trudności na odległość. Dlatego musimy zadbać o to, aby powrót do szkół nie przyniósł ogromnego szoku, stresu i problemów, a był jak najbardziej komfortowy oraz bezpieczny. - branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown - negatywny skutek izolacji był dotkliwy także dla przedsiębiorczyń i przedsiębiorców, a w szczególności dla tych, którzy nie mogli liczyć na wsparcie ze strony rządu. Upadłość wielu firm odciska i będzie odciskać piętno na naszej gospodarce, ale i na zdrowiu psychicznym osób, dla których były one źródłem utrzymania. Dotyczy to w szczególności mikro i małych przedsiębiorstw z branży usług, a w szczególności dla branży gastronomicznej, turystyki oraz rekreacji i kultury. Szczególnie dużym problemem jest podupadnięcie branży turystycznej oraz związanej z niej ściśle branży gastronomicznej, której problemy silnie oddziaływujące na całe społeczności w gminach i powiatach, których gospodarka jest głownie oparta na tych dwóch sektorach gospodarki. Również kultura oraz branża rekreacyjna (kina, kluby, siłownie, baseny itp.) znalazła się w szczególnie złej pozycji po roku ciągłych lockdownów. Należy zwrócić również uwagę na to, że ofiarami lockdownów w tych sektorach są również pracujący w nich młodzi ludzi, a w szczególności studentki i studenci, dla których praca w nich była często głównym źródłem utrzymania. - system ochrony zdrowia - wszyscy odczuliśmy ogromny kryzys służby zdrowia, która znalazła się na pierwszym froncie walki z pandemią. Ryzykowanie własnym zdrowiem i życiem bez odpowiedniego zaplecza technicznego, warunków pracy czy wynagrodzenia to z pewnością jedne z kluczowych problemów, obok których nie można przejść obojętnie. Musimy zadbać o bezpieczeństwo medyczek i medyków, a także godną płacę za ich pracę.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży powinien być priorytetem dla nas wszystkich już przed pandemią. Już w 2019 roku docierały do nas alarmujące statystyki o drugim miejscu Polski w Europie pod względem liczby samobójstw osób nieletnich. Za kluczowe uważam zatrudnienie psycholożek i psychologów na pełen etat w każdej placówce oświatowej, gdyż to właśnie oni stanowią realną pomoc. To właśnie do nich uczennice i uczniowie mogliby się zgłosić po pomoc. O to rozwiązanie młodzi ludzie postulowali osobiście poprzez obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Psycholog w każdej szkole”, którą Partia Zieloni oficjalnie poparła. Warto więc wsłuchać się w głos samych wnioskujących, gdyż to oni zmagają się z wieloma trudnościami i potrzebują naszej pomocy. Ponadto, za bardzo istotne uważam przeszkolenie nauczycielek i nauczycieli, aby mogli w profesjonalny sposób reagować na problemy swoich uczennic i uczniów. To bardzo ważne, aby obie strony nie czuły się niewygodnie w takiej sytuacji.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Najważniejszym wyzwaniem, które stoi przed nami w Polsce, jest walka z kryzysem klimatycznym poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i postawienie na czystą i tanią energię ze słońca i wiatru. Musimy postawić na rozproszoną energię odnawialną, niezależną od dużych koncernów energetycznych, dostępną dla każdej obywatelki i obywatela. To jest bezpieczeństwo energetyczne Polski, kluczowe dla jej rozwoju. Drugim wyzwaniem jest przywrócenie rządów prawa w Polsce. Wymiar sprawiedliwości musi być niezależny od wpływów politycznych. Jego zadaniem jest stanie na straży naszych praw, a nie reprezentowanie interesów partii rządzącej. Kolejny priorytet to zapewnienie dobrych usług publicznych, tj. służba zdrowia, edukacja, komunikacja publiczna. Postawmy na samorząd i dajmy mu pole i środki do skutecznego działania. Mniej centralizacji, więcej samorządu.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Sprawiedliwa transformacja energetyczna - tylko odchodząc od węgla w energetyce oraz stawiając na odnawialne źródła energii możemy sprostać największemu wyzwaniu naszego pokolenia - kryzysowi klimatycznemu. Transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa - przygotowana wspólnie z pracownikami sektora energetycznego, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi.
2
Odnowa i pogłębienie naszej demokracji - przez ostatnie 4 lata doszło do wielokrotnego łamania Konstytucji oraz wprowadzenia szkodliwych reform sądownictwa. Za pomocą Aktu Odnowy Demokracji trzeba cofnąć wszystkie szkodliwe zmiany, a następnie rozpocząć proces pogłębiania naszej demokracji poprzez wzmocnienie demokratycznych instytucji, samorządów i zmianę ordynacji wyborczej.
3
Reformy usług publicznych - musimy radykalnie poprawić sytuację w służbie zdrowia oraz naprawić system edukacji po "deformie" obecnego rządu. Reforma usług publicznych musi zagwarantować ich dalszą bezpłatność i powszechną dostępność oraz zapewnić godziwe warunki pracy i płacy jej pracownikom - lekarzom, nauczycielom i pielęgniarkom.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Stworzenie regionalnych planów sprawiedliwej transformacji energetycznej - we współpracy z rządem, pracownikami sektora energetycznego, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi, który pozwoli nam odejść od węgla najpóźniej do 2040 roku oraz przejść na odnawialne źródła energii
2
Uchwalenie ustawy o panelach obywatelskich - nowym narzędziu demokracji deliberacyjnej, którego rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym, z perspektywy dobra wspólnego danej społeczności, po dyskusji opartej o jak najpełniejszą wiedzę oraz po zapoznaniu się ze stanowiskami wszystkich zainteresowanych tematem stron.
3
Uchwalenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy - zmiany zakładającej zmianę systemu przeliczania głosów z metody D’Hondta na bardziej proporcjonalną i sprawiedliwą metodę Sainte-Laguë, obniżenie progów wyborczych w wyborach do Sejmu i sejmików wojewódzkich oraz ich zniesienie w wyborach do rad gmin, powiatów i Parlamentu Europejskiego oraz radykalne obniżenie liczby podpisów potrzebnych do rejestracji list wyborczych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Wrocław musi stać się lepszym miastem do życia dla wszystkich mieszkańców, także osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Nowy Prezydent oraz radni miejscy muszą skupić się na inwestycjach, które są najbliżej mieszkańców: poprawa zdrowia dzięki pokonaniu smogu i większa ilość zieleni ulicznej i rekreacyjnej, szybki, wygodny i dostępny dla wszystkich transport publiczny, lepsza jakość opieki nad dziećmi, remonty dróg i chodników. Więcej wysiłku włożyć w poprawę życia mieszkańców niż w wielkie inwestycje (np. stadion miejski), które służą nielicznym i muszą być finansowane z budżetu miasta. Ważne, by Wrocław był miastem nowych technologii, by wykorzystać dla rozwoju miasta potencjał specjalistów, którzy obecnie pracują w międzynarodowych korporacjach lub prowadzą własne firmy zajmujące się wysoką technologią, by wykorzystać potencjał wrocławskich uczelni. Miasto powinno podjąć z nimi współpracę przy projektach z zakresu smart city, wspierania energii ze źródeł odnawialnych i przygotowania Wrocławia pod względem infrastruktury na skutki zmian klimatu.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Pokonanie smogu w 5 lat dzięki środkom z budżetu oraz pozyskanym z rządowego programu Czyste Powietrze i środków unijnych. Program na 5 lat obejmuje 4 kroki: inwentaryzację ilości palenisk, audyt energetyczny lokali, wymianę źródła ciepła z preferencją na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ocieplenie lokali.
Realny priorytet dla transportu publicznego, tak w budżecie, jak i na drodze, oparty o nowe linie tramwajowe, przystanki kolejowe, wydzielenie torowisk i buspasów, budowę parkingów Park & Ride
Racjonalna gospodarka odpadami: mniej śmieci w lasach i parkach, regularny odbiór odpadów komunalnych, priorytet dla recyklingu oraz selektywnej zbiórki odpadów bio
Nowe standardy zarządzania zielenią we Wrocławiu: lepsza pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej,
Objęcie opieką żłobkową i przedszkolną każdego dziecka poprzez budowę nowych placów i rozwój instytucji opiekuna dziennego oraz polepszenie jakości opieki nad dziećmi dzięki zwiększeniu ilości opiekunów na daną grupę dzieci ponad ustawowe minimum
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 14. Inne (jakie?): Walka ze smogiem
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (mandat zdobywa kandydat, który dostał najwięcej głosów).
 2. Posłowie powinni być wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych (mandaty zdobywają kandydaci ugrupowań, które dostały najwięcej głosów).
 3. Posłowie powinni być wybierani w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jedno-, część w okręgach wielomandatowych).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Trzeba zmniejszyć liczbę podpisów poparcia potrzebnych do rejestracji, by otworzyć drogę do sejmu mniejszym ugrupowaniom. Zmniejszenie progu wyborczego do 4% na poziomie kraju lub trzykrotność progu w danym okręgu.
Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Postuluję suwak oraz pełen parytet na listach wyborczych oraz obniżenie czynnego prawa wyborczego do lat 16.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 8
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…pytanie odpowiedzieć tak lub nie. Krzysztof Śmiszek tak Lewica   Cezary Tomczyk brak opinii KO   Małgorzata Tracz tak KO Kobieta powinna mieć absolutne prawo do decydowaniu o macierzyństwie. Tomasz Trela tak Lewica   Robert…

2.02.2023, Sprawy do załatwienia na ostatni rok kadencji

…z wypełnieniem kamieni milowych i przewróceniem praworządności”. O innym kamieniu milowym – odblokowaniu OZE – przypomniała Małgorzata Kidawa-Błońska natomiast Małgorzata Tracz przypomniała, że wyszła z konkretną propozycją ustawową odblokowującą energię wiatrową na lądzie i przywracającą korzystne…

12.05.2021, Dramat, który kosztuje. Posłowie i posłanki o ochronie zdrowia psychicznego w Polsce

…zachowaniu, w procesie walki z przemocą i dyskryminacją wśród dzieci i młodzieży” – tłumaczy Monika Rosa (KO). Małgorzata Tracz mówi natomiast: „za bardzo istotne uważam przeszkolenie nauczycielek i nauczycieli, aby mogli w profesjonalny sposób reagować na…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Elżbieta
Nazwisko: Tracz
Data urodzenia: 1985-12-08
Miejsce urodzenia: Bolesławiec
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Partia Zieloni
Stanowisko lub funkcja: wiceprzewodnicząca
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN

Kwota: 81,30 PLN
Uwagi: Revolut

Kwota: 63,50 PLN
Uwagi: książeczka mieszkaniowa

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 150,86 GBP

Kwota: 34,02 EUR
Uwagi: Revolut

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 76,56 m2
Wartość: 397 020 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność w udziale 50% z partnerem
Uwagi: kredyt z roku 2 011 na kwotę 264 680 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Kwota: 4500 PLN brutto
Uwagi: za rok 2019
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup mieszkania z 2011 roku, Bank DnB Nord
Cała kwota: 264 680 PLN
Uwagi: wspólnie z partnerem
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-24
Źródło