Wybory

Kandydatka na posłankę

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 27
Miejsce na liście: 1
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Miejsce zamieszkania: Bielsko-Biała

Informacje ogólne

Posłanka

Data i miejsce urodzenia: 1953-09-23, Wańkowa
Zawód: poseł na sejm RP
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej w Warszawie, Francuskiego Instytutu Zarządzania. Związana z NSZZ „Solidarność” i AWS. W l. 1984-1990 nauczycielka języka polskiego. Dyrektorka ośrodków kultury w Zatorze oraz w Miedźnej. W l. 1975-1984 pracowała w RSW „Prasa, Książka..., Ruch”, potem zasiadała na stanowiskach kierowniczych w Ruch SA, w l. 2000-2002 prezes zarządu spółki. Właścicielka i prezes EBC (2003-2005). Pomysłodawczyni i współorganizatorka Akademii Przedsiębiorczości i Sukcesu oraz Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia, honorowa prezes Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej. Członek PO od 2001 r. Senator w l. 2005-2007 (VI kadencja). Posłanka od 2007 r. (VI-VIII kadencja), zasiadała w komisjach: gospodarki (dwukrotnie) oraz ds. Unii Europejskiej (dwukrotnie). Obecnie pracuje w komisji gospodarki i rozwoju (wiceprzewodnicząca) oraz ds. energii i skarbu państwa.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Mirosława Nykiel
Data urodzenia
23.09.1953
Miejsce urodzenia
Wańkowa
Ostatnio wykonywany zawód
Posłanka na Sejm RP
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
27
Komitet wyborczy:
Koalicja Obywatelska
Numer na liście wyborczej:
1
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  biuro.miroslawa.nykiel@gmail.com
 2. Telefon
  723876862
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
  https://www.facebook.com/NykielMiroslawaPO/
 5. YouTube
 6. Twitter
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii.  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.?
Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze.
 1. Energetyka gazowa
 2. Energetyka jądrowa
 3. Energetyka węglowa
 4. Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki?
Prosimy wybrać dwa priorytetowe.
 1. dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych
 2. dopłacanie do rachunków osób najuboższych
 3. zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
 4. inwestycje w termomodernizację budynków
 5. inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Posłowie-nauczyciele o strajku i pomysłach na szkołę (2019)

Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a  Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Nie
Czy kiedykolwiek brał/a Pan/ Pani pod uwagę protest?
Nie
Czy jako nauczyciel/ka  należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Nie
Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych Solidarność-Oświata przygotowują się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Czy Pani/ Pana zdaniem nauczyciele mają powody do strajku?
Tak
Miejsce na ewentualne skomentowanie odpowiedzi. 
Nauczyciele zarabiają za mało w porównaniu do innych grup zawodowych i do wysiłku jaki muszą włożyć wykonując codzienne swoje obowiązki. Odpowiedzialność jaka na nich ciąży / przygotowanie młodego człowieka do życia zawodowego i społecznego. Wymagania stałej edukacji tak aby móc wyprzedzać oczekiwania młodzieży i rodziców w dobie niezwykle szybko zmieniającej się rzeczywistości wymagają zasobności portfela nauczyciela.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Samorządy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pana/Pani zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
 1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie kluczowe zmiany w systemie oświaty należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w nadchodzących pięciu latach? Prosimy wymienić maksymalnie pięć najważniejszych zmian.
1. Zmniejszyć biurokrację w szkole.
2. Odpolitycznić szkołę .
3. premiować nauczycieli za konkretne osiągniecia
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
likwidacja Karty nauczyciela
zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)
uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu
zminiejszenie podstaw programowych
skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu)
likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych
wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego
zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli
powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)
Miejsce na ewentualne skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytania.
brak komentarza
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Interpelacje,zapytania i aktywnośc w czasie posiedzeń Sejmu
2.
Zainicjowanie i przeprowadzenie debat na tematy gospodarcze na Posiedzeniach Komisji Gospodarki i Rozwoju
3.
Działalność na rzecz kobiet na terenie regionu - organizacja 10 wydarzeń i gali 7 już Kongresu Kobiet Podbeskidzia, Organizacja 5 Klubów Obywatelskich na temat gospodarki, prawa, edukacji, bezpieczeństwa , zdrowia
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Ustawa 500 plus - oceniam pozytywnie
2.
Ustawa/wy o TK - moja zdecydowanie negatywna ocena
3.
Ustawa o SN - zdecydowanie negatywna ocena
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Dalsza organizacja Klubów Obywatelskich z udziałem ekspertów dla ogółu obywateli - w świetle działań rządzących bardzo ważnym zadaniem jest uświadamianie zagrożeń i szukanie rozwiązań nie tylko w gronie parlamentarnym ale przede wszystkim obywatelskim / co dwa miesiące/
2.
Dalsza działalność na rzecz kobiet w regionie - od wielu lat tak czynię i coraz więcej jest potrzeb w tym zakresie
3.
W Sejmie wraz z pozostałą opozycją przygotowanie konferencji na temat gospodarki, a w szczególności zadłużania państwa w czasie koniunktury oraz przygotowanie debaty na temat złej polityki energetycznej / brak miksu energetycznego, zaniedbania w zakresie OZE/
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
 1. Tak
 2. Nie
Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
W przygotowaniu jest newsletter o dwuletniej działalności, który prześlemy w ciągu najbliższych trzech dni.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2011)

Dane kontaktowe
E-mail
miroslawa.nykiel@sejm.pl
E-mail alternatywny (opcjonalnie)
Strona internetowa
http://miroslawanykiel.pl
Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z obywatelami
Nasza klasa
Facebook
http://www.facebook.com/miroslawa.nykiel
Goldenline
Twitter
Gadu-Gadu
Skype
Inne
http://www.youtube.com/user/MNykiel1
Adres biura poselskiego/senatorskiego
Adres
ul. Wzgórze 19 43-300 Bielsko-Biało
Telefon
033 821 39 59
E-mail
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu
Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim, które uzupełniłam o studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego (ODN, Katowice). Ukończyłam także studia podyplomowe z dziedziny biznesu (Francuski Instytut Zarządzania) i integracji europejskiej (WSE im. ks. Tischnera, Kraków). Obecnie pracuję nad doktoratem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie.
Ostatnio wykonywany zawód
Przedsiębiorca
Aktywność zawodowa
Po studiach pracowałam jako nauczyciel języka polskiego, kierowałam także gminnym ośrodkiem kultury i wydziałem oświaty w Miedźnej. Swoją dalszą karierę zawodową związałam z sektorem gospodarki. W roku 1998, po ośmiu latach kierowania oddziałem „Ruch” SA w Oświęcimiu, jako pierwsza kobieta w 90-letniej historii objęłam funkcję prezesa tej firmy. W latach 2003-2005 byłam właścicielką i prezesem Edukacyjnego Centrum Biznesu.
Aktywność społeczna i polityczna
Moja kariera polityczna rozpoczęła się od działalności w NSZZ „Solidarność”. Współtworzyłam AWS i zakładałam RS AWS. Wiele lat działałam w Oświęcimiu jako przewodnicząca Oświęcimskiej Koalicji Obywatelskiej.Nigdy nie szukałam polityki, zawsze to polityka mnie szukała. Po powrocie z Warszawy, gdzie pełniłam funkcję prezesa „Ruch” S.A., założyłam własną firmę. Pani Minister Skarbu Aldona Kamela-Sowińska zaprosiła mnie do współpracy przy zakładaniu Inicjatywy dla Polski, co spowodowało mój powrót do działalności społeczno-politycznej. W latach 2003-2005 zakładałam i działałam w Inicjatywie dla Polski, a w 2005 roku weszłam wraz z grupą z tejże IdP do PO RP. W 2005 roku z listy PO zostałam wybrana Senatorem RP VI kadencji. W wyborach parl¬¬¬¬amentarnych w 2007 roku uzyskałam mandat poselski, otrzymując ponad trzydzieści trzy tysiące głosów. Założyłam Beskidzką Inicjatywę Lokalną i byłam jej Przewodniczącą. Działałam na rzecz Polonii we Wspólnocie Polskiej i Radzie programowej TV Polonia. Jestem członkiem, pomysłodawcą i założycielem Akademii Przedsiębiorczości i Sukcesu oraz Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej w Bielsko-Białej, należę do Rady Społecznej Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wspieram aktywnie działania Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej i bielskiego oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej. Organizuję akcje społeczne wspierające rozwój przedsiębiorczości (np. program telewizyjny „Bielskie i Beskidzkie Ścieżki Sukcesu”) oraz aktywizację społeczną kobiet (np. kongresy kobiet Podbeskidzia). Kongresy Kobiet cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Przyznajemy na nich nagrody dla kobiet realizujących różne inicjatywy, np. ostatnio koło gospodyń wiejskich otrzymało taką nagrodę za działalność kulturalną. Drugi program, „Beskidzkie Ścieżki Sukcesu” zainicjowałam wraz z grupą przyjaciół, by promować rzeczy pozytywne. Polega na pokazywaniu w formie reportażu ludzi sukcesu z naszego regionu. Fundujemy też „anioła sukcesu” – osobę, która pomaga innym w osiąganiu sukcesów. Pierwsza edycja dotyczyła tylko Bielska, teraz trwa druga, dotycząca całego regionu. Planujemy też organizację podsumowującej gali. Wspieram wydarzenia kulturalne (np. Zadymka Jazowa) i działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Z perspektywy czasu nie żałuję niczego, jednak czasem pojawia się taka wątpliwość, czy nie powinnam była zająć się rozbudową firmy, zamiast podporządkować się działalności społeczno-politycznej. Tym bardziej, że w Polsce taka aktywność nie jest doceniana.
W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Na decyzję kandydowania złożyło się kilka okoliczności. Po pierwsze, chciałabym kontynuować realizację celów jakie postawiłam sobie w poprzedniej kadencji. Po drugie, na decyzję wpłynęły oczekiwania mojego ugrupowania politycznego. Jeśli już się zdecydowałam na aktywność polityczną, trudno byłoby zrezygnować po połowie kadencji. Jestem osobą konsekwentną i chciałabym widzieć efekty swoich działań, a w skali kraju wymaga to upływu dłuższego czasu, niż na przykład przy zarządzaniu firmą.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Pełniłam/pełniłem tą funkcję bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi 2011. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny rady gminy
Radny rady powiatu
Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Moje główne cele wyrastają z doświadczenia w prowadzeniu przedsiębiorstwa, dzięki któremu mam świadomość, że niezbędne jest odbiurokratyzowanie gospodarki. Koalicyjność tej i poprzedniej kadencji przeszkadza w realizacji zmian w gospodarce. Wydawało mi się, że jeśli moja partia wygra wybory, to zmiany pójdą jak z płatka. Tymczasem, gospodarką zajmuje się nasz koalicjant, co utrudnia wprowadzanie zmian. Chcę także dokończyć prace nad ustawą o korytarzach przesyłu energii, do czego się zdeklarowałam.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Tak naprawdę jesteśmy posłami spraw Polski, jednak praktyka pracy poselskiej powoduje, że musimy zajmować się sprawami regionalnymi. Zdarza się, że dobrzy parlamentarzyści, którzy ciężko pracują w Sejmie, fantastycznie prowadzą ustawy i występują w mediach, nie są wybierani na kolejną kadencję. Jest społeczne oczekiwanie wyborców, mówiące: „jesteś stąd, powinieneś przede wszystkim dla nas pracować”. Ja uważam, że trzeba mieć horyzont ogólnopolski, nawet europejski, ale też pamiętać o sprawach regionu. Ja się staram rozwiązywać problemy lokalne w okręgu, pomagać samorządom, służyć ludziom, przyjmować ich, spotykać się z wyborcami, choćby po to, by wiedzieć co się dzieje. Można znakomicie funkcjonować na szczeblu ogólnokrajowym, a stracić kontakt z rzeczywistością.
W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać obywatelom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
 1. Regularne spotkania z obywatelami w okręgu
 2. Prowadzenie strony internetowej
 3. Prowadzenie bloga
 4. Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
 5. Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
 6. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)
 7. Inne (jakie?): Spotkania z organizacjami pozarządowymi, realizującymi różne cele.
Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
Ekspertów dobieram w zależności od ustawy, nad którą pracuję. Korzystamy ze środków jakimi dysponuje klub parlamentarny. Staram się stale współpracować z Instytutem Obywatelskim utworzonym przez Platformę Obywatelską. Znam też wielu ludzi i często pytam o opinie w interesujących mnie kwestiach.
Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
Jeszcze niedawno powiedziałabym, że nie dokonanie postulowanych reform było porażką kadencji. Jednak przeszłam pewną ewolucję w myśleniu o dokonywaniu zmian. Teraz myślę, że faktycznie dobrą decyzją było uwzględnianie poparcia społecznego dla reform, tak by nie dopuścić do sytuacji, że przeprowadzimy zmiany, a po nas przyjdzie opozycja i je zburzy. Faktycznie powolne wprowadzanie zmian jest lepszą strategią. Wiem, że większe zmiany będą wprowadzone w tej kadencji.
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu poprzedniej kadencji?
Wolę pozytywnie patrzeć do przodu. Dużym załamaniem była afera hazardowa, choć później okazało się, że to nie było takie straszne jak pierwotnie myśleliśmy.
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament poprzedniej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Ustawy z zakresu ochrony zdrowia. Z mojego obszaru, gospodarki, sporo udało się zmienić, choć wydaje się to niewielkim sukcesem w stosunku do tego, co jeszcze trzeba zrobić. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, z której obecnie korzystamy, nawet nieudane jedno okienko, uproszczenie procedur, przejście z zaświadczeń na oświadczenia, uwolnienie od kontroli, które paraliżowały firmy. Sfera energetyki to także duże osiągnięcie.
Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
 1. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy (5 pytań)
 2. Sprawy europejskie (5 pytań)
 3. Polityka zagraniczna (6 pytań)
 4. Polityka gospodarcza (6 pytań)
 5. Budżet państwa i podatki (4 pytania)
 6. Polityka społeczna i rynek pracy (10 pytań)
 7. Edukacja (6 pytań)
 8. Szkolnictwo wyższe (6 pytań)
 9. Kultura (8 pytań)
 10. Ochrona zdrowia (8 pytań)
 11. Rolnictwo (5 pytań)
 12. Współpraca rozwojowa (6 pytań)
 13. Polityka migracyjna (5 pytań)
 14. Energetyka (4 pytania)
 15. Infrastruktura (9 pytań)
 16. Ochrona środowiska (8 pytań)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski i Komisja Europejska, prowadzące politykę na rzecz interesów całej wspólnoty).

B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała składające się z przedstawicieli państw członkowskich (wyrażające interesy narodowe państw i wypracowująca każdorazowo odrębne porozumienia).
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jestem za mocną Unią Europejską i uważam, że jest to jeden z najlepszych projektów jaki nam się zdarzył. Z punktu widzenia zglobalizowanej gospodarki niezbędna jest silna Unia, w której nie wygrywają partykularyzmy i interesy narodowe. Inaczej nie spełni swojej roli, zwłaszcza w sferze gospodarczej, która w tej chwili decyduje o pozycji na świecie. O równowadze. Ja jestem bardzo zaniepokojona tak szybką ekspansją Chin, dla których nie ma konkurencji. Jeśli cena pracy w Stanach Zjednoczonych jest od 40 do 80 razy wyższa niż w Chinach, to o jakiej konkurencji mówimy? Jakim prawem Chiny, które sztucznie zaniżyły kurs Juana wpuszczono do WTO? Jak słyszę, że przedstawiciele Unii Europejskiej pojechali negocjować pożyczkę, a kończę czytać książkę dwóch profesorów francuskich „Chiny światowym hegemonem?”, martwi mnie to. Państwa europejskie nie widzą zagrożeń rosnącej roli Chin. Ja patrzę od strony gospodarki. Co my, jako średniej wielkości państwo europejskie znaczymy wobec globalizacyjnych wyzwań, takich potęg jak Chiny, Indie? Sytuacja na świecie wymaga silnej Unii, która będzie liczącym się podmiotem na świecie. Unia Europejska pozwala wyrównywać poziom życia między społeczeństwami wchodzącymi w jej skład.
Budżet Unii Europejskiej powinien służyć przede wszystkim:
 1. Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi
 2. Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy regionami
 3. Stymulowaniu rozwoju w regionach najszybciej się rozwijających
 4. Wspieraniu regionów dotkniętych skutkami kryzysu
 5. Integracji polityki budżetowej państw członkowskich
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Stymulowanie rozwoju w regionach najszybciej się rozwijających prowadzi do tworzenia Europy dwóch prędkości. Kiedy przyglądałam Strategii Lizbońskiej, sprawdzałam co chce osiągnąć Unia szczególnie w konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi, widać było, jak w soczewce, że Unia jest przebiurokratyzowana i idzie w inną stronę. Ameryka stawiała na rozwój, nowe technologie, konkurencję, wyścig indywidualny. Nie patrzyła, żeby wyrównywać we wszystkich obszarach, poszła zupełnie inną drogą. Teraz pojawia się pytanie, czy ta droga jest efektywna? Na naszych oczach wszystko się przewartościowuje i zmienia, także i moje poprzednie przekonanie też zmieniłam. Stwierdziłam, że środki muszą być kierowane na wewnętrzną spójność, bo niespójności wewnętrzne mogą rozsadzić Unię od środka. Trzeba przeznaczać środki na wyrównywanie szans, stwarzać warunki dla jednolitego rynku, który jest niesamowicie ważny, choć wciąż odległy. Jednocześnie Unia musi patrzyć co się dzieje na świecie - a słabo patrzy. Bo skoro Stany dały się tak podprowadzić, że 4 biliony dolarów jest skupionych w ręku Chin, że inwestowanie w nowe technologie czy wspieranie takich państw jak Grecja nie stanowi dla nich problemu. Bo co to jest wspieranie? Pożyczanie pieniędzy na swoich zasadach, które uzależnia. Chiny nie mają takich dobrych intencji, żeby świat zbawiać. Wykorzystają nas. Smuci mnie ślepota profesorów, z którymi staram się rozmawiać na ten temat. To jest kraj totalitarny. Pytam profesora: proszę mi powiedzieć – to demokracja przegrała z totalitaryzmem? Profesorowie nie odpowiadają na te pytania. Są zafascynowani tempem rozwoju Chin. Co następuje w Stanach? Deindustrializacja – przenoszenie firm do Chin, bo tam taniej, większe zyski. Korporacje poprzenosiły swoje siedziby, za nimi idą technologie. Z tej perspektywy widzę, że Europa musi być silna i spójna. Ta spójność powinna być tworzona między państwami. Mamy silną tradycję państw narodowych i nie należy abstrahować od tego co nas, jako państwa spotykało w nieodległej historii. Powinniśmy szukać wspólnych celów, nie rezygnując z wolności narodowych. Należy przy tym szanować interesy i opinie poszczególnych krajów. Ja jestem nawet za wspólnym rządem unijnym, który będzie podejmować decyzje z poszanowaniem państw narodowych.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.

B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Nie podoba mi się polityka, polegająca na tym, że robi się cnotę ze skrajności w różnych. Często, gdy w wielu państwach źle podchodzą do skrajności, jest ona pokazywana jako coś nadrzędnego, jako jedną z wielkich cnót wolnościowych. Jestem za tolerancją, za poszanowaniem inności, ale nie robieniem z inności cnoty i głównego celu. A jeszcze z naszą tolerancją, społeczeństwo tego „nie kupuje”. Trzeba pokazywać inność, trzeba pokazywać standardy, ale nie robienie ze sfery światopoglądowej głównego celu, można pozostawić ją w gestii państw. Unia powinna zajmować się przede wszystkim gospodarką i obronnością. Skoncentrowanie zainteresowania polityką unijną na kwestiach obyczajowych przesłania pozytywne konsekwencje wstąpienia do UE w innych dziedzinach. Przeciętny obywatel, który nie interesuje się tym, nie rozumie celu instytucji unijnych, do czego ma święte prawo i ja to rozumiem, słyszy jedynie o innościach seksualnych, światopoglądowych, prawie aborcyjnym, to go boli i nie chce do takiej Unii należeć. A przecież nie o to chodzi, to jest pokazywanie innej Unii niż ona jest. W Stanach Zjednoczonych, w różnych stanach są różne podejścia do takich kwestii jak kara śmierci. I z tego nie robi się cnoty ogólnonarodowej. A u nas to wyprzedza faktyczne jednoczenie, na którym powinno nam zależy najbardziej zależeć – sfery gospodarczej i polityki obronnościowej. Nie da się tak szybko przeprowadzić integracji światopoglądowej.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Katarzyna Józefowska
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
16
zgodność
81%
Magdalena Birska
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
13
zgodność
79%
Julieta Grande
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
18
zgodność
78%

Najmniej zgodni politycy

Dariusz Loranty
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
wspólne pytania
16
zgodność
30%
Jakub Bedrunka
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
15
zgodność
30%
Tomasz Grabarczyk
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
15
zgodność
31%

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2019
kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, Katowice, liczba głosów: 32 352, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
20.11.2018 – 4.12.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (druk nr 2960), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
89.1%
Nieobecność
10.9%
Zgodność
z linią klubu
98.9%

Oddane głosy

Za
56.9%
Przeciw
28.4%
Wstrzymał się
3.9%
Nieobecny
10.9%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1393
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-10-16 18:34:20 Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) Przeciw Zgodny
2019-10-16 18:33:38 Prawo własności przemysłowej Wstrzymany Zgodny
2019-10-16 18:32:18 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Barbary Skargi Za Zgodny
2019-10-16 18:31:42 Uchwała w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej Wstrzymany Niezgodny
2019-10-16 18:29:42 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2020 "Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku" Za Zgodny
2019-10-16 18:29:01 Ratyfikacja Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa Za Zgodny
2019-10-16 18:28:10 Ratyfikacja Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa Za Zgodny
2019-10-16 18:27:14 Ratyfikacja Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych Za Zgodny
2019-10-16 18:26:20 Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami Za Zgodny
2019-10-16 18:25:38 Ustawa o podatku akcyzowym Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 72 863,68 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 0 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 42 717,56 PLN
Uwagi: dochód (netto) - 34866 PLN

Opis: przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota: 501 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w Bank BPH (dawniej GE Money Bank S.A.) na budowę domu
Cała kwota: 151 826,33 CHF
Uwagi: pozostało do spłaty na 31.08.2019
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 128 734,17 PLN

Opis: dieta poselska nieopodatkowana
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 60 280,64 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w Bank BPH (dawniej GE Money Bank S.A.) na budowę domu
Cała kwota: 151 826,33 CHF
Uwagi: pozostało do spłaty na 2018-12-31
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 519,32 PLN

Opis: dieta poselska nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 58 997,23 PLN

Opis: dochód męża Jerzego Nykiel: emerytura
Kwota: 49 316,04 PLN

Opis: dochód męża Jerzego Nykiel: Promarket Computers sp. z o.o.
Kwota: 57 156 PLN

Opis: dochód męża Jerzego Nykiel: Promarket Computers sp. z o.o. - dochód ze sprzedaży udziałów - PIT 38 - (dochód zainwestowany w spółkę)
Kwota: 218 160,80 PLN

Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 2332,15 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w GE Money Bank S.A. na budowę domu
Cała kwota: 151 826,33 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na dzień 2016-12-31
Oświadczenie
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Promarket Sp. z o.o., 50% udziałów (dotyczy męża Jerzy Nykiel)
Funkcja
Uwagi: przekształcona 2015-02-17 w dniu ze spółki cywilnej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 145 921,49 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 766,10 PLN
Uwagi: dieta opodatkowana 2406,10 PLN dieta nieopodatkowana 27360,00 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 61 099,61 PLN

Opis: dochód męża Jerzego Nykiel
Kwota: 32 000 PLN
Uwagi: sp. z o.o.

Opis: emerytura męża Jerzego Nykiel
Kwota: 49 146 PLN

Opis: dochód męża Jerzego Nykiel spółka Promarket Computers Sp. zoo
Kwota: 47 427,50 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w GE Money Bank S.A. na budowę domu
Cała kwota: 151 826,33 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na dzień 2015-12-31
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 13 620,00 PLN
Uwagi: Polisa III filar stan na 5.11.2015

Kwota: 25 000 PLN
Uwagi: konto bankowe męża Jerzego Nykiel - środki pieniężne konto + gotówka

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Promarket Sp. z o.o., 50% udziałów (dotyczy męża Jerzy Nykiel)
Funkcja
Uwagi: przekształcona 2015-02-17 w dniu ze spółki cywilnej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 122 913,57 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 24 819,93 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 42 021,36 PLN

Opis: dochód męża Jerzego Nykiel
Kwota: 32 000 PLN
Uwagi: sp. z o.o.

Opis: emerytura męża Jerzego Nykiel
Kwota: 33 525,86 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w GE Money Bank S.A. na budowę domu
Cała kwota: 151 826,33 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na dzień 2015-11-05
Podpis
Data: 2015-11-05
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 42 000 PLN
Uwagi: konto bankowe męża Jerzego Nykla, stan na 2015-07-31
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Promarket Sp. z o.o., 50% udziałów (dotyczy męża Jerzy Nykiel)
Funkcja
Uwagi: przekształcona 2015-02-17 w dniu ze spółki cywilnej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 83 183,49 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 873,78 PLN

Opis: dochód męża Jerzego Nykiel
Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: Sp. z o.o. Jerzy Nykiel

Opis: emerytura
Kwota: 36 648,96 PLN
Uwagi: kwota netto: 30036,30 PLN

Opis: emerytura męża Jerzego Nykiel
Kwota: 48 658 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w GE Money Bank S.A. na budowę domu
Cała kwota: 151 826,33 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na dzień 2015-07-31
Uwagi ogólne: W ukazywanych poprzednich oświadczeniach zobowiązania dotyczył spółki cywilnej Promarket, przekształconej w dniu 2015-02-17 w Sp. z o.o.
Podpis
Data: 2015-08-18
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 170 791,02 PLN
Uwagi: dochód

Opis: dieta poselska
Kwota: 31 444,71 PLN
Uwagi: dochód

Opis: dochód męża Jerzego Nykiel
Kwota: 16 633,03 PLN
Uwagi: S.C, Jerzy Nykiel; dochód

Opis: emerytura
Kwota: 48 658 PLN

Opis: emerytura męża Jerzego Nykiel
Kwota: 48 658 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 138 529,36 PLN
Uwagi: dochód

Opis: dieta poselska
Kwota: 30 328,03 PLN
Uwagi: dochód

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 9882 PLN

Opis: dochód męża Jerzego Nykiel
Kwota: 103 356,07 PLN
Uwagi: S.C, Jerzy Nykiel; dochód

Opis: emerytura od 23.12.2013
Kwota: 1170,95 PLN

Opis: emerytura męża Jerzego Nykiel
Kwota: 38 040,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w GE Money Bank S.A. na budowę domu
Cała kwota: 151 826,33 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Linia kredytowa PKO S.A., własność S.C męża
Cała kwota: 136 000 PLN
Uwagi: wartosć początkowa 136000 PLN (aneks w 2010r) 100000 PLN (aneks w 2013r); limit nie wykorzystany na koniec 2013r: 0PLN- limit wykorzystano, środki własne na koniec 2013r: 11000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt firmowy w BZWBK- S.C. Jerzy Nykiel
Cała kwota: 138 380 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Linia kredytowa w BZWBK- S.C Jerzy Nykiel
Cała kwota: 190000PLN
Uwagi: wykorzystany limit na koniec 2013r- 186000 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129 243,36 PLN
Uwagi: dochód

Opis: dieta poselska
Kwota: 31 916,40 PLN
Uwagi: dochód

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 14 400 PLN

Opis: dochód męża Jerzego Nykiel
Kwota: 125 482 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w GE Money Bank S.A. na budowę domu
Cała kwota: 151 826,33 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Linia kredytowa PKO S.A., własność S.C męża
Cała kwota: 136 000 PLN
Uwagi: limit nie wykorzystany na koniec 2012 r.: 100000 PLN, środki własne na koniec 2012 r.: 23290 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na spłatę Renault Koleos w S.C męża w RCI Bank Polska S.A.
Cała kwota: 95 419,90 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny w PKO S.A na wesele córki
Cała kwota: 27 354 PLN
Uwagi: spłacony we wrześniu 2012 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych na remont domu
Cała kwota: 25 000 PLN

Podpis
Data: 2013-04-26
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 128 769,39 PLN
Uwagi: dochód

Opis: dieta poselska
Kwota: 32 801,56 PLN
Uwagi: 5248,47 PLN - dochód

Opis: pozostały dochód z tytułu prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art.18 ustawy
Kwota: 1286 PLN
Uwagi: dochód

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 13 200 PLN
Uwagi: dochód

Opis: dochód męża Jerzy Nykiel
Kwota: 88 756 PLN
Uwagi: dochód

Podpis
Data: 2012-04-26
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 107 702,80 PLN
Uwagi: dochód

Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 5055,40 PLN
Uwagi: dochód

Opis: dieta poselska
Kwota: 22 800 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 8166,66 PLN
Uwagi: przychód

Opis: dochód męża (Jerzy Nykiel) na stan 2011-09-30
Kwota: 58 015 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w GE Money Bank SA na budowę domu
Cała kwota: 151 826,33 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na 2011-10-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Linia kredytowa w Pekao SA, własność SC męża
Cała kwota: 136 360 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na spłatę Renault Koleos w SC męża w RCI Bank Polska SA
Cała kwota: 95 419,90 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na 2011-10-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny w PKO SA na wesele córki
Cała kwota: 27 354 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na 2011-10-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na spłatę Honda CRV w Lucas Bank
Cała kwota: 78 280 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na 2011-10-31

Podpis
Data: 2011-11-07