6. posiedzenie Sejmu

Krótka Piłka

Jakie priorytety stawia sobie nowa Rzeczniczka Praw Dziecka?

Zakres władzy rodzicielskiej, dostępność edukacji domowej, przeciwdziałanie kryzysowi psychologicznemu – to tylko niektóre kwestie, o które spytaliśmy Monikę Hornę-Cieślak – nową Rzeczniczkę Praw Dziecka. Zapoznajcie się z jej priorytetami na nadchodzącą kadencję.

Co posłowie i posłanki sądzą o prawach dziecka?

O poglądy na temat praw dziecka zapytaliśmy posłów i posłanki pracujące w dwóch sejmowych komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Prezentujemy odpowiedzi tych 20 z nich, którzy odpowiedzieli na pytania przygotowane przez nas w Krótkiej Piłce.

Porównywarka poglądów

Porównaj się z parlamentarzystami i parlamentarzystkami

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Dyscyplinujący klaps to jedynie metoda wychowawcza. Rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami.
B. Dyscyplinujący klaps to przemoc wobec dziecka. Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, ale ich swoboda kończy się, gdy zaczynają sprawiać fizyczny i psychiczny ból dziecku.

Według Krajowego Rejestru Długów w 2023 r. 292 tys. osób uchyliło się od obowiązku alimentacyjnego. Które z poniższych rozwiązań uważa Pani/Pan za priorytetowe w reformie polskiego prawa alimentacyjnego?

Prosimy o wybranie co najwyżej 1 odpowiedzi.

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Określenie „władza rodzicielska” wprowadza podległość dziecka wobec rodzica. Należy je zastąpić terminem „odpowiedzialność rodzicielska”.

Prosimy o wybranie co najwyżej 1 odpowiedzi.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli (2023) w Polsce brakuje rodzin zastępczych. W latach 2019 – 2021 liczba dzieci przeniesionych z pieczy rodzinnej do pieczy instytucjonalnej (domów dziecka) wzrosła o 62 proc. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, aby zmniejszyć liczbę dzieci w pieczy instytucjonalnej na rzecz innych form opieki?

Prosimy o wybranie co najwyżej 2 odpowiedzi.

W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) potrzebuje wsparcia psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie rozwiązań, które uważa Pani/Pan za priorytetowe.

Prosimy o wybranie co najwyżej 3 odpowiedzi.

Według nowelizacji Kodeksu karnego po ukończeniu 14 roku życia nieletni przestępca w szczególnych przypadkach za popełnione czyny może odpowiadać jak osoba dorosła. Rozszerzony został również katalog przestępstw, za które karnie odpowiadać może 15-latek. Czy uważa Pani/Pan ten kierunek zmian za słuszny?

Prosimy o wybranie co najwyżej 1 odpowiedzi.

Poniżej wymieniliśmy postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

Prosimy wybrać wszystkie, które pasują

Wpływ kuratoriów oświaty na szkoły powinien zostać zwiększony.
Stopniowy system oceniania zachowania uczniów powinien zostać zniesiony na rzecz ocen opisowych.
Należy zwiększyć rolę samorządu uczniowskiego, tak aby uczniowie mieli realny wpływ na codzienne życie szkoły.
Edukacja seksualna i psychoseksualna powinna być elementem edukacji zdrowotnej, włączonej do programu nauczania.
Szkoła powinna zapewniać darmowy posiłek dla wszystkich chętnych uczniów.

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących prac domowych jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy o wybranie co najwyżej 1 odpowiedzi.

Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba dzieci, które przechodzą na nauczanie domowe, rośnie. W 2023 r. z tej formy edukacji korzystało 42 329 uczniów i uczennic. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Miejsce uczniów i uczennic jest w szkole. Należy ograniczać możliwość przechodzenia dzieci do edukacji domowej. Taka forma nauki powinna być możliwa tylko w szczególnych okolicznościach.
B. Nauczanie domowe powinno być jedną z przyjętych form edukacji wspieraną przez państwo. Każde dziecko wraz z rodzicem powinno móc wybrać preferowaną przez siebie metodę kształcenia.

Obowiązek szkolny dotyczy wszystkich dzieci w Polsce. W 2021 r. ok. 300 tys. z nich posiadało orzeczenie o niepełnosprawności. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących edukacji włączającej jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Edukacja włączająca może mieć niekorzystne skutki dla poziomu kształcenia w polskich szkołach i stanu psychicznego dzieci z niepełnosprawnościami. Dlatego należy skupić się na rozwoju szkół specjalnych – zwiększać ich liczbę oraz lepiej dostosowywać je do konkretnych potrzeb uczniów i uczennic.
B. Edukacja włączająca to szansa dla wszystkich uczniów i uczennic na równą edukację. Dlatego należy skupić się na dostosowaniu szkół publicznych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i położyć nacisk na integrację dzieci z niepełnosprawnościami z pozostałymi uczniami.

Według danych Systemu Informacji Oświatowej (2023) w polskich szkołach i przedszkolach uczy się obecnie 286 tys. dzieci z Ukrainy. Kolejne 200 tys. deklaruje naukę zdalną w systemie ukraińskim. Poniżej przedstawiliśmy propozycje poprawy ich sytuacji edukacyjnej. Które z rozwiązań uważa Pani/Pan za najważniejsze?

Prosimy o wybranie co najwyżej 2 odpowiedzi.
Poprzednie
Następne
Odpowiadasz tylko na część pytań. Zobacz cały kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl.

Rzeczniczka Praw Dziecka

Jakie są zadania Rzecznika Praw Dziecka?

W grudniu tego roku zakończyła się pięcioletnia kadencja Mikołaja Pawlaka – Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z wolą Sejmu nową Rzeczniczką została mecenas Monika Horna-Cieślak. Przypominamy, jakie ustawowe obowiązki spoczywają na osobie pełniącej ten urząd.

Sejm X kadencji

Podsumowanie 6. posiedzenia Sejmu

Za nami kolejne, trwające ostatecznie dwa dni posiedzenie Sejmu. W jego trakcie odbyło się 19 głosowań. Parlamentarzyści przegłosowali dwie ustawy, a także odrzucili w pierwszym czytaniu dwa obywatelskie projekty ustaw. Co jeszcze wydarzyło się w tym tygodniu w Sejmie?

Relacja ze spotkania sejmowej komisji edukacji z przedstawicielami organizacji edukacyjnych

„Sejm X kadencji otworzył się dla organizacji pozarządowych” – zadeklarowała wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska (KO), dodając – „szkoła wymaga odświeżenia, odkurzenia i przewietrzenia. A jeśli nie teraz, to kiedy?”.

Podsumowanie 5. posiedzenia Sejmu

Zakończyło się pierwsze lutowe posiedzenie Sejmu. Tym razem parlamentarzyści debatowali przez trzy dni – od środy 7 lutego do piątku 9 lutego. Posiedzenie było zdominowane przez pierwsze czytania kilku projektów ustaw – głównie obywatelskich.

Czy Adam Bodnar mógł odwołać prokuratora krajowego?

Kto pełni obecnie funkcję prokuratora krajowego? Czy prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar mógł odwołać z tej funkcji Dariusza Barskiego bez zgody prezydenta? Dlaczego funkcja prokuratora krajowego jest tak istotna i czy zawsze tak było? Szukamy odpowiedzi na te pytania.

Czy PE chce zabrać Polsce suwerenność?

Politycy Prawa i Sprawiedliwości alarmują o ryzyku utraty suwerenności przez Polskę wskutek przyjęcia zmian traktatowych zaproponowanych przez Parlament Europejski. Co tak naprawdę wynika z rezolucji i czy proponowane zmiany mają szansę wejść w życie?

Powyborczy niezbędnik. Sprawdzamy, kto tworzy Sejm X kadencji

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu mieliśmy okazję poznać parlamentarzystów z ich wypowiedzi, a co mówią o nich dane PKW? Przedstawiamy fakty o płci, zawodach i doświadczeniu nowych posłanek i posłów.

5. posiedzenie Sejmu

Informacja bieżąca rządu dotycząca Funduszu Sprawiedliwości

Analizy

Kto zawalczy o Biały Dom, czyli system prawyborów w Stanach Zjednoczonych

Jesienią odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W starciu o Biały Dom prawdopodobnie ponownie zmierzą się były prezydent Donald Trump i urzędująca głowa państwa – Joe Biden. Najpierw jednak obaj muszą zdobyć oficjalne nominacje swoich partii.

Kogo wybrali Polacy na morzu?

W wyborach Polacy głosowali na całym świecie. Głos oddali także ci pływający po morzach i oceanach. Jak i na kogo głosowali wyborcy na statkach? Wyjaśniamy.

Czy zasady organizacji wyborów w Polsce dają gwarancję, że wybory będą równe?

Zespół MamPrawoWiedziec.pl przeanalizował zmiany w systemie władzy sądowniczej, w obszarze mediów i zasadach organizacji wyborów przeprowadzone w latach 2015-2023, które mogą mieć wpływ na demokratyczność i transparentność wyborów parlamentarnych w Polsce w 2023 roku.

Przesłuchania przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych

Kwestionariusz 2023

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.

Poradniki dla obywatela

Czego możesz wymagać od posła?

Po nadchodzących, jesiennych wyborach parlamentarnych rozpocznie się kolejna, już X kadencja Sejmu – oto parę porad, które pomogą Ci zrozumieć, jak nawiązać kontakt z posłem a także skutecznie monitorować jego pracę.

Czy obywatel ma inicjatywę ustawodawczą?

W drugiej części naszego poradnika przedstawiamy dwie możliwości wpływu na proces ustawodawczy przez obywateli – zgłoszenie petycji oraz złożenie własnego projektu w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Jak obywatel może dochodzić swoich praw?

W ostatniej części poradnika przedstawiamy kolejne sposoby obywatelskiego zaangażowania - nadsyłanie uwag do procesu legislacyjnego, wniosek o udostępnienie informacji oraz zwrócenie się do właściwego rzecznika.

Po wyborach

Jak powstaje rząd?

Według zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji odbędzie się w poniedziałek 13 listopada. Tego dnia, w czasie posiedzenia, premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu i formalnie rozpocznie się proces tworzenia nowej Rady Ministrów.

Co dzieje się na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji?

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów.

Kto tworzy klub Koalicji Obywatelskiej?

W nowej – X – kadencji Sejmu po raz kolejny powstanie klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Będzie liczył 157 posłów i posłanek, a więc o 23 osoby więcej niż w dniu jego powstania po wyborach w 2019 r. Poniżej prezentujemy skład i poglądy członków drugiego co do wielkości klubu w nadchodzącej kadencji Sejmu.

Kim są posłowie i posłanki Trzeciej Drogi?

W nowym parlamencie zasiądzie 65 posłanek i posłów startujących z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kim są posłowie i posłanki tego ugrupowania?

Kto tworzy klub Konfederacji?

Konfederacja w wyborach parlamentarnych 2023 zdobyła piąty wynik i wprowadziła do Sejmu 18 przedstawicieli. Kto będzie tworzył klub parlamentarny tego ugrupowania?

Kto tworzy klub Lewicy?

W nowej – X – kadencji Sejmu ponownie powstanie klub parlamentarny Lewicy. W wyborach parlamentarnych 2023 KW Nowa Lewica wprowadziła do niższej izby parlamentu 26 posłanek i posłów, zdobyła więc 23 mandaty mniej niż w 2019 roku. Kim są ludzie Nowej Lewicy?

Programy komitetów

Co proponują komitety wyborcze, żeby rozwiązać problem dostępności mieszkań?

W Polsce brakuje ok. 1,5 mln mieszkań. Wyjaśniamy, jak chcą rozwiązać ten problem poszczególne komitety.

Co sądzą komitety: relacje państwo – Kościół

W ostatnim spisie powszechnym 71 proc. Polek i Polaków zadeklarowało, że należy do Kościoła katolickego. Jakich relacji między państwem i Kościołem chcą komitety wyborcze?

Jak komitety wyborcze chcą reformować system edukacji?

Powtórzmy za hetmanem Zamoyskim: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. No właśnie, czyli jakie? Przedstawiamy poglądy komitetów na system edukacji.

W kolejce do lekarza. Jak komitety wyborcze chcą uzdrowić system opieki medycznej?

Pomysły na usprawnienie ochrony zdrowia to punkt obowiązkowy w programach wyborczych. Nie ma komitetu, który pominąłby tę kwestię.

Transformacja energetyczna w programach komitetów wyborczych

OZE, atom czy węgiel? Jakie źródła energii powinniśmy traktować priorytetowo zdaniem partii, które ubiegają się o nasze głosy w wyborach 15 października?

Pytania wyborcze

Kiedy odbędą się wybory parlamentarne?
Wybory parlamentarne w 2023 r. odbędą się 15 października.
Czytaj więcej
Kto organizuje wybory?
Wybory parlamentarne zarządza prezydent RP.
Czytaj więcej
Kogo wybieramy w wyborach parlamentarnych?
W wyborach wybierzemy 460 posłów/posłanek do Sejmu oraz 100 senatorów/senatorek do Senatu.
Czytaj więcej
Ilu posłów zostanie wybranych w moim okręgu?
Polska w wyborach do Sejmu podzielona jest na 41 okręgów. W każdym z nich zostanie wybranych od 7 do 20 posłów/posłanek.
Czytaj więcej
Ilu senatorów zostanie wybranych w moim okręgu?
Polska w wyborach do Senatu podzielona jest na 100 jednomandatowych okręgów. W każdym z nich wybrany zostanie więc jeden senator lub jedna senatorka
Czytaj więcej
Jakie znaczenie ma kolejność na listach?
Po przeliczeniu głosów, OKW sprawdzają, ile mandatów otrzymuje każdy komitet w danym okręgu.
Czytaj więcej
Na których kandydatów będę mógł zagłosować, mieszkając za granicą?
Obywatele głosujący poza granicami kraju, zgodnie z Kodeksem wyborczym, „przynależą” do dzielnicy Warszawa-Śródmieście.
Czytaj więcej

Analizy wyborcze

Kim z zawodu są kandydaci i kandydatki do Sejmu?

Nauczycielki, kadra zarządzająca, samorządowcy, rolnicy, medyczki, hodowcy bydła – jakie zawody deklarują kandydatki i kandydaci do Sejmu?

Kim jest Trzecia Droga?

Nie jest tajemnicą, że choć na listach wyborczych znajdują się setki działaczek i działaczy, to o tożsamości partii decydują kandydaci ze szczytów list. Przyjrzeliśmy się dla Was liderom Trzeciej Drogi.

Jak wielu kandydatów i kandydatek startuje poza miejscem swojego zamieszkania?

W wyborach parlamentarnych wybieramy 460 posłów w 41 okręgach wyborczych. W każdym okręgu komitety wystawiają lokalne listy z kandydatami. Sprawdziliśmy, jak wielu kandydatów zabiega o głosy wyborców „u siebie”, a ilu z nich kandyduje do parlamentu z daleka od swojego miejsca zamieszkania.

Kogo będą reprezentować kobiety, czyli płeć na listach wyborczych

Równość płci i szerzej – prawa kobiet – są jednym z najistotniejszych tematów trwającej kampanii wyborczej. Obecnie zaledwie 28 proc. osób zasiadających w Sejmie to kobiety. Przyjrzyjmy się zatem temu, jak zostały skonstruowane listy wyborcze i czy jest szansa na to, żeby w przyszłej kadencji reprezentacja w naszym parlamencie była bardziej równa pod względem płci.

Jak dziś głosowałyby partie w kluczowych sprawach

Lewica

Zielona transformacja, rozbudowany program socjalny oraz wsparcie Ukrainy. Jakie propozycje ma dla Polek i Polaków Lewica?

Polska 2050

Wsparcie dla przedsiębiorców, transformacja energetyczna i rozwój usług publicznych, to najważniejsze postulaty Polski 2050 przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

Koalicja Obywatelska

Wzmocnienie relacji sojuszniczych, transformacja energetyczna bez rewolucji, kredyt 0% i zwiększenie kwoty wolnej to tylko niektóre z postulatów KO w nadchodzących wyborach.

Polskie Stronnictwo Ludowe

W tym roku PSL do wyborów przygotowuje się razem z Polską 2050. Pomimo deklarowanej przez oba ugrupowania wspólnej wizji Polski, każde z nich odznacza się własnymi i różnymi przekonaniami w większości kwestii społeczno-politycznych. Jak dziś głosowaliby przedstawiciele „starszego” koalicjanta w Trzeciej Drodze, a więc posłowie i posłanki PSL-u?

Konfederacja

Najbardziej prawicowy projekt na polskiej scenie politycznej przedstawia się jako partia przede wszystkim antysystemowa, będąca połączeniem środowisk wolnościowych, narodowych i monarchistycznych. Efekty potrzeby pogodzenia stanowisk tych trzech stronnictw widoczne są w poglądach partii na większość najważniejszych kwestii w polskiej debacie publicznej.

Prawo i Sprawiedliwość

Wzmocnienie bezpieczeństwa, kontynuacja programów socjalnych i edukacja patriotyczna. Co, po 8 latach rządów, proponuje Polkom i Polakom Prawo i Sprawiedliwość?

Poradnik wyborczy

Referendum 2023 – pytania i odpowiedzi

Zebraliśmy wszystkie informacje o referendum, które odbędzie się wraz wyborami parlamentarnymi, 15 października 2023.

Wybory 2023 – pytania i odpowiedzi

Kiedy odbędą się wybory? Jak głosować za granicą? Czy mogę głosować korespondencyjnie? Kogo wybieramy w wyborach? Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące wyborów parlamentarnych 2023 w jednym miejscu.

Jak obywatel może wspierać partie polityczne i komitety wyborcze partii i koalicji?

W sierpniu oficjalnie rozpocznie się parlamentarna kampania wyborcza. Jednak partie zaczęły kampanię wcześniej – konwencje i spotkania wyborcze trwają już od wiosny. Sprawdzamy, w jaki sposób obywatele mogą wspierać działanie partii i komitetów wyborczych.

Co może Senat?

Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest izbą wyższą naszego parlamentu – wraz z Sejmem sprawuje władzę ustawodawczą. Senat odgrywa istotną rolę w procedurze ustawodawczej, a bez jego zgodny nie można powołać ważnych urzędników państwowych.

Przymiotniki wyborcze

Co oznacza, że wybory parlamentarne są powszechne?

Zgodnie z art. 96 i 97 Konstytucji RP posłów i senatorów wybieramy w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

Co oznacza, że wybory parlamentarne są bezpośrednie?

Konstytucyjna zasada wyborów bezpośrednich jest wspólna dla wszystkich typów wyborów. W ten sam sposób głosujemy w wyborach samorządowych, do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego i na prezydenta.

Co oznacza, że wybory do Sejmu są równe?

Równość oznacza, że wszystkich wyborców obowiązują identyczne zasady: każdy z nich dysponuje taką samą ilością głosów (najczęściej – jednym). Równość przejawia się także w tym, że każdy głos znaczy tyle samo.

Co to znaczy, że wybory do Sejmu są proporcjonalne?

Wybory proporcjonalne to takie, w których podział mandatów jak najdokładniej odzwierciedla preferencje i poglądy polityczne wyborców – strukturę poparcia dla zwycięskich ugrupowań. Innymi słowy, liczba mandatów jest proporcjonalna do uzyskanych wyników.

Co to znaczy, że głosowanie w wyborach parlamentarnych jest tajne?

Tajność nie odnosi się całościowo do wyborów, tylko do ich konkretnego aspektu – głosowania. A głosowanie tajne to takie, w którym wyborca ma możliwość oddania głosu bez konieczności zdradzania komukolwiek jego treści. Tajność nie dotyczy procesu i procedur wyborczych, które powinny być jak najbardziej transparentne i zrozumiałe.

Wybory samorządowe

Kiedy odbędą się wybory samorządowe?
Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia (II tura 21 kwietnia) – tak przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany przez premiera, który pozytywnie zaopiniowała Państwowa Komisja Wyborcza.
Czytaj więcej
W jaki sposób ustala się termin wyborów samorządowych?
Premier zarządza wybory nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji jednostek samorządu terytorialnego. Premier miał na to czas do końca stycznia 2024 r. (kadencja rad kończy się 30 kwietnia 2024 r.).
Czytaj więcej
Ile trwa kadencja jednostek samorządu terytorialnego?
Od 2018 roku radnych gminy, powiatu i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybieramy co pięć lat.
Czytaj więcej
Kto organizuje i kto przeprowadza wybory samorządowe?
Organizacją wyborów wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) zajmuje się Państwowa Komisja Wyborcza wraz z komisarzami wyborczymi. PKW i komisarze sprawują nadzór nad tym, czy wybory przebiegają zgodnie z prawem.
Czytaj więcej
Kogo wybieramy w wyborach samorządowych?
W wyborach samorządowych wybieramy naszych przedstawicieli do organów stanowiących samorządu terytorialnego: rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz władze wykonawcze: wójta (w gminie wiejskiej) lub burmistrza (w gminach, w których siedziba znajduje się w mieście położonym na jej terytorium) lub prezydenta
Czytaj więcej
Czy w wyborach samorządowych można jednocześnie kandydować do kilku organów samorządu?
W wyborach samorządowych można kandydować tylko do jednego organu stanowiącego jednostek samorządu terytorialnego
Czytaj więcej

Kalendarz wyborczy

 • marzec 2024
  • 04

   Uworzenie odrębnych obwodów głosowania
   4 marca o godz. o 16:00 upływa termin na utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 04

   Zgłoszenie list kandydatów na radnych
   4 marca o 16:00 upływa termin na zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 08

   Obwieszczenie o obwodach głosowania
   Do 8 marca poznamy informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
Wszystkie wydarzenia